ኣዲስ አበባ ዝርከቡ ኤርትራውያን መገሻ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ብሃንቀውታ ይፅበዩ'ለዉ

ኣብ ኣዲስ አባበ

ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ቅድሚ ሰለስተ ወርሒ ኣብ ዕለተ ሲመቶም ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ሰላም ንምፍጣር ዝኣተዉዎ ቃል መሰረት፡ ናብ ኣስመራ ከይዶም ንዝሓለፉ ዒስራ ዓመታት ዝነበረ ምፍጣጥ ኣዝሒሎም ዕርቂ ድማ ፈጢሮም።

ነዚ ስዒቡ ፕረዚደንት ኤርትራ ኢሳይያስ አፈወርቂ፡ ፅባሕ ናብ ኣዲስ አበባ ዕላዊ ናይ ስራሕ ዑደት ዝገብሩ እንትኸውን ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈለላዩ ምድላዋት እናተገበረ ይርከብ።

ብፍላይ ካብ ማዕርፎ ነፈርቲ ቦሌ ናብ ብሄራዊ ቤተ መንግስቲ ዝወስድ ኣውራ ጎደና ናይ ክልቲአን ሃገራት ባንዴራታት እናተውለብለበ፡ ነቲ ከባቢ ፍሉይ መንፈስ ፈጢሩሉን ማዕሪጉን ምዃኑ ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ሪፖረተራትና ገሊፆሙልና።

አባላት 'መረዋ' ዝተብሃለ ሙዛቃ ባንድ፡ ድማ ሃገራዊ መዝሙር ኤርትራ እናተለማመዱ ዘርኢ ይርከቡ።

ሪፖርተራትና ተዘዋዊሮም ዘዘራረቡዎም፤ ኣብታ ከተማ ዝርከቡ ኤርትራውያን ናይ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ምምፃእ ብሃንቀውታ ይፅበዩ ምህላዎም ይዛረቡ።

ንፅህቲ ባራኺ ካብ መንጎ እዞም ዝፅበዩ ዘለዉ ዜጋታት ኤርትራ ሓንቲ እያ።

"መገሻ ፕረዚድንት ኢሳይያስ ከመይ ትሪእዮ" ሓቲትናያ።

"ብጣዕሚ እዩ ደስ ዝብል። ሓጎስና መግለፂ የብንሉን። ክልቲአን ሃገራት ክፋቐራ ምርኣይ ብጣዕሚ እዩ ደስ ዝብል። ክልቲአና ኣሕዋት እንዲና፡ ብኩሉ ነግርና ተመሳሳሊ። ባህርን ሃዕማኖትን ስለ ዘለና ብኹሉ ንተሓዋወስ ኢና" ዝብል ምላሽ ሂባትና።

አማኑኤል ጠዓመ ድማ ተመሳሳሊ ስምዒት አለዎ። ኣብ ከተማ ኣዲስ አበባ ሓይሊ መብራህቲ ከባቢ እዩ ዝነብር።

"ሓጎሰይ ንምግላፅ ቃላት ኣይረኽበሉን። ንምንታይ፡ ንክልቲኦም ሃገራት ኣዝዩ አገዳስን ወሳንን ስለዝኾነ እዩ። ናይ ክቡር ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ናብዚ ምምፃእ ናይ ክልቲኡ ህዝብታት ርክብ ኣብ ወሳኒ ምዕራፍ የብፀሖ ኢለ እየ ዝኣምን " ይብል።

"ገና ክብገስ እዩ ምስ ሰማዕና ክንቅበሎ ብሃንቀውታ ንፅበዮ ኣለና"።

ካሊእ ስማ ዘይገለፀትልና ኤርትራዊ ነባሪት ኣዲስ አበባ ድማ፡ "ብጣዕሚ ደስ ዘብል እዩ። ክልቲአን ሃገራት ሰላም ክገብራ ብጣዕሚ ደስ ዘብል እዩ።ኣብኡ ኸይደ ክቕበል ድሌት ኣለኒ። ክኸይድ እየ ኻኣ" ብምባል ትፅቢታ ትገልፅ።

ተስፋኣለም አባቡ ኣዲኡ ኤርተራዊት ኣቡኡ ድማ ኢትዮጵያዊ እዩ። ኣብ ኤርትራ ተወሊዱ ዝዓበየ እዩ። ሰላምን ፍቅርን ኣብ ክልቲአን ሃገራት ምስፋኑ ብጣዕሚ ሕጉስ ምኳኑ ይዛረብ።

"ማልያ ገዚእና አላና፡ ፅባሕ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ከይድና ክንቅበሎ ኢና" ድማ ኢሉ።

ካሊእ ቢቢሲ ኣብቲ ከባቢ ረኺቡ ዘዘራረቡ ስሙ ክግለፅ ፍቓደኛ ዘይኮነ ተወላዲ ኤርትራ ድማ፡ ከምቲ ነበርቲ ከተማ ኣስመራ ንዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ዝገበርሉ አቀባብላ፡ ንፕረዚደንት ኢሳይያስ ዝያዳ ገይሮም ከምዝቐበሉዎ ተዛሪቡ።

"ልዕሊኡ ገይርና ክንቅበሎ ኢና። እዚ ካኣ ነቲ ዝኸሰርናዮ፡ ዝጠፍአ ህይወት፡ ግብረ መልሲ ንምሃብ እኡ። ከምኡ ድማ ሓድሽ ትውልዲ ሓድሽ ራእይ ከምዘሎ ንምርኣይ እዩ" ድማ ኢሉ።

ትዕግስቲ ዘርኣፅዮን ትበሃል። ኩሉ ሰብ ወፂኡ ከምዝቕበሎ ትዛረብ። ብዙሕ ሰብ ገና ካብ ሐዚ ጀሚሩ ንምቕባል ምድላው እናገበረ ምዃኑን፤ ንሳ 'ውን ድልውቲ ምኳና ትዛረብ።

መንእሰይ ኣብርሃም ተወልደ ብፍላይ ኣብ ኤርትራ እናሃለወ ግጥሚን ዜማን ብምፅሓፍ ዝፍለጥ ኣርቲስት እዩ። ስምዒቱ ክገልፀልና ብስልኪ አዛሪብናዮ፡ እቲ ቅድሚ ሐዚ መሕዘኒ ዝነበረ ውጥረት ኤርትራን ኢትዮጵያን ናብዚ ደረጃ በፂሑ ምርኣዩ ምሒር ከምዘሐጉሶ ይዛረብ።

"እዚ ህዝቢ እዚ ብታሪኽ ኮነ ብደም ሓደ ዝኾነ ህዘቢ ብመንፈስ ተፈላልዩ ዘይፈልጥ'ኳ እንተኾነ በኸምዚ በማራሕቲ ደረጃ ሰላም ምፍጣሩ ብጣዕሚ እዩ ዘሕጉስ። ዋላ ሓንቲ ክዛረብ ኣይክእልን። ኣዝዩ ዘሕጉስ እዩ" ይብል።

"ኣብ አስመራ ንዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ዝተገበረ ደሚቕ አቀባብላ እቲ ህዝቢ ምስ ኣሕዋቱ ንክራኸብ እንታይ ዝኣክል ድሌትን ባህግን ከምዘለዎ ዘርኢ እዩ። እዚ ንምርኣይ ዘብቀዐና ፈጣሪ ይመስገን" ድማ ኢሉ።

ሐዚ ካብ ኣዲስ አበባ ውፅእ ኢሉ ኣብ ከባቢ ለጋ ጣፎ ዝርከብ ኣብርሃም፡ ፅባሕ ግን ንኣዲስ አበባ መፂኡ ንፕረዚደንት ኢሳይያስ ከምዝቕበል ተዛሪቡ። "እዋእ ብዕልልታን ብዓጀባን 'ምበር ክንቅበሎ"።