ኤርትራ፡ ብዛዕባ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ እንታይ ትፈልጡ?

ፕሬዝደንት ኤርትራ ኢሳይያስ አፈወርቂ

ምንጪ ስእሊ, Getty Images

መግለጺ ስእሊ,

ፕሬዝደንት ኤርትራ ኢሳይያስ አፈወርቂ

ኣብ ዝኾነ ቃለ መሕትት፡ ብዛዕባ ዉልቃዊ ህይወቱ ተዛሪቡ ዘይፈልጥ ፕረዚደንት ኤርትራ ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፡ ዉሑዳት ዝበሃሉ ሰባት ብዛዕብኡ ይፈልጡ።

ፕሬዝንት ኢሳያስ አፈወርቂ መን'ዩ?

ኣብ 1946 ዓ.ም ኣብ ከተማ አስመራ ዝተወለደ ኢሳያስ አፈወርቂ ናይ ካልኣይ ብርኪ ትምህርቱ ኣብ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ልኡል መኮንን'ዩ ተማሂሩ።

ናይ ዩኒቨርሲቲ ትምህርቱ ንምቕጻል ዩኒቨርሲቲ ቀዳማዊ ሃይለ ስላሴ (ናይ ሕዚ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ) ኢንጅነሪንግ ንምክትታል'ኳ ኣትዩ እንተነበረ፡ ኣብ 1965 ዓ.ም ትምህርቱ ብምምንጓይ ናብ ምንቅስቓስ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ተጸንቢሩ።

ኢሳይስ ኣፈወርቂ ኣባል እቲ ግንባር ምስ ዝነበረት ሳባ ሃይሉ ሓዳር መስሪቱ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣቦ ክልተ ደቂ ተባዕትዮን ሓንቲ ጓል ኣንስተይትን'ዩ።

ሰዓቢ እምነት ኦርቶዶክስ እንትኾን፡ ብቑመት ኣብ ዓለምና ነዋሕቲ ካብ ሞንጎ ዝበሃሉ መራሕቲ ሓደ'ዩ።

ኣብ ኣፍሪቃ ንነዊሕ ዓመታት ብመሪሕነት ኣብ ስልጣን ካብ ሞንጎ ዝጸንሑ መራሕቲ'ዉን ይጽራሕ።

ምንጪ ስእሊ, Reuters

መግለጺ ስእሊ,

ፕሬዝደንት ኤርትራ ኢሳይያስ አፈወርቂ

ናይ ቓልሲ ህይወት

ምንቅስቓስ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ምስ ተጸምበረ፡ መገዲ እቲ ቃልሲ ስለዘይጠዓሞ ምስ ዉሑዳት ብጾቱ ብምዃን ናይ ባዕሉ ሚሽጥራዊ ሰልፊ ኣጣይሱ።

ድሕሪ እዚ፡ ኣብ 1967 ኢሳይያስ ስልጠና ዉትህድርና ንምዉሳድ ናብ ቻይና ኣምሪሑ። ክልተ ዓመት ኣብ ቻይና ብምጽናሕ ድማ፡ ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ርእዮተ ዓለማትን ሜላታት ዕጥቃዊ ቃልስን ስልጠና ወሲዱ ተመሊሱ።

  • ኣብ 1969 ካብ ቻይና ምስ ተመለሱ፡ ኢሳይያስ ኣመራርሓ ግንባር ናጽነት ኤርትራ ኾይኑ
  • ኣብ 1969 ኣብ ዉሽጢ እቲ ግንባር ብዝተፈጠረ ዘይምርድዳእ ኣብ ሰለስተ ተገሚዑ።
  • ካብ 10 ዘይዛይዱ ኣባላት ዝሓዘ ጉጅለ ኢሳይያስ ናብ ደቡብ ምብራቓዊ ኤርትራ ኸይዱ ቓልሲ ጀሚሩ
  • ኣብ 1971፡ ኣፈላላያት ብሄርን ሃይማኖትን ንምጽባብ ዝተዋደደ ቓልሲ ክካየድ ኣለዎ ዝብል "ንሕናን ዕላማናን" ዝብል ማኒፌስቶ ጽሒፉ
  • ኣብ 1975፡ እቲ ዝተበተነ ግንባር ዳግም ብምጥርናፍ ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ኣቦ መንበር ወተሃደራዊ ኮሚቴ ገይሩ መሪጹ
  • ኣብ 1977 ድማ ምኽትል ዋና ጸሓፊ እቲ ግንባር ኾይኑ እንትምረጽ፡ ኣብ 1987 ዋና ጸሓፊ ኾይኑ።

ድሕሪ ናጽነት

ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ፈላማይ ፕረዚደንት ሃገረ ኤርትራን ዋና ጸሓፊ ብሄራዊ ባይቶን ኮይኑ እንትምረጽ፡ ፈጻሚ ስራሕ መንግስትን ፍትሕን ኣብ ትሕቲ ቑጽጽሩ ክኾኑ ገይሩዎም።

ንሱ ዝመርሖ ህዝባዊ ግንባር ንፍትሕን ዲሞክራስን ኣብታ ሃገር ዝርከብ ብሕታዊ ፖለቲካዊ ሰልፊ እንትኾን ካብቶም መስረትቲ ሓደ'ዩ።

ኢሳይያስ ዝመርሖ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ብጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላትን ዲሞክራሲያዊ ጸገማትን ብተደጋጋሚ ይንቀፍ።

መግለጺ ቪድዮ,

ነጥብታት ብዛዕባ ኢትዮ ኤርትራ