ፕረዚደንት ኢሳይያስ፡ ድሕሪ ደጊም ህዝቢ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክልተ ህዝቢ'ዩ ዝብል ሓቂ ዘይፈልጥ እዩ ኢሉ

ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ኣብ ብሄራዊ ቤተ መንግስቲ ኢትዮጵያ

መራሕቲ ሃይማኖት ኢትዮጵያ ነዚ ናይ ሰላም ኩነታት ናብዚ ደረጃ ንኽበጽሕ ንዝሓገዘ ፈጣሪ ብጸሎት ብምምስጋን፡ "መራሕትና ፈለጎም ክምዕርግ ንምነ" ኢሎም።

ህዝቢ ከኣ ነዚ ጸጋ ሰላም ንቕድሚት ንምስጓም ክሰርሕ ከኣ ሓደራ ኢሎም።

ቐዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ፡ "ህዝቢ ኢትዮጵያ 24 ሰዓታት እንተንሰርሐሉ፣ ደምና እንተነፍስሰሉ ክንኸፍሎ ዘይንኽእል ፍቕሪ'ዩ ኣርእዩና፡ ከየገልገልናዮ ዘኽበረና ህዝቢ'ዩ" ኢሉ።

ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ብወገኑ ኣብ ልብና ዘሎ ስምዒት ክንገልጾ ኣይንኽእልን ኢና። "ኣነ ኣብ ልበይ ዘሎ ስምዒት ክገልጾ ኸቢድ'ዩ" ብምባል ተዛሪቡ።

"እዚ ዝኸይድ ዘሎ መስርሕ ታሪኽ'ዩ። ዶክተር ኣብዪ ምስ መጽአ፡ ህዝቢ ኤርትራ ፍቕሩን ድልየቱን ንዓለም ክገልጽ ዕድል ስለዝሃበና ነመስግን፡ ልዕሊ እቲ ህዝቢ ዝገለጾ ስምዒት ክንገልጽ ኣይንኽእልን" ክብል ሓጎሱ ገሊጹ።

ብምቕጻል፡ እዚ ዝኸይድ ዘሎ መስርሕ ሰላም ንህዝቢ ክልቲኡ ሃገር ሓበንን ኩርዓትን'ዩ ምዃኑን ሽትኡ ክወቅዕ፣ ኣብ ዝብጻሕ ክንበጽሕ ክንድቲ እንኽእሎ ክንጎዩ ኢና ክብል ድልውነቲ ኣረጋጊጹ።

"ድሕሪ ሕጂ ክልተ ህዝቢ'ዩ ኢሉ ዝዛረብ ነቲ ሓቂ ዘይፈልጥ ጥራይ'ዩ። ክልቴና ከም ሓደ ህዝቢ ኮይንና ከመይ ገይርና ከምእንጉዓዝ ከኣ ክንርኢ ኢና" ክብል ተዛሪቡ።