ኢትዮጵያ ኣብ ዝተዓፀወ ኤምባሲ ኤርትራ ዝነበረ ንብረት መሊሳ

ናይ ምስሊ መግለጺ ቅድሚ 20 ዓመት ዝተዓፀወ ዓራት

"ልምዓትናን ዕብየትና ንምትዕንቓፍ ንዝፍትን ኣይክነፍቅደሉን" ፕ/ት ኢሳይያስ

ናይ ምስሊ መግለጺ ዝኣረጋን ን20 ዓመታት ካብ ኣገልግሎት ወፃኢ ዝፀንሓ መኻይን ኤምባሲ ኤርትራ
ናይ ምስሊ መግለጺ ኣብ ኤምባሲ ኤርትራ የገልግሉ ዝነበሩ ሶፋታት፣ መግቢ ዝቐርበሉ ሰደቓ (ጣውላ መኣዲ)ን ካልኦት ኣቑሑትን
ናይ ምስሊ መግለጺ ኣብቲ ኤምባሲ ዝነበሩ ዝተፈላለዩ ናይ ገዛ ኣቑሑን ስእልታት ስድራ ኣባላት እቲ ኤምባስን

መጻኢ ብደሆታት መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን

ኣብ ምኽፋት ኤምባሲ ካብ ዝተወሰዱ ስእልታት

ናይ ምስሊ መግለጺ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ኣብ ኤምባሲ ኤርትራ ዝነበረ ንብረት እናተረከበ