ቀዳማይ ሚንስትር ኢትዮጵያ ሰራዊት ምክልኻልን ፖሊስ ፌደራልን ግቡኦም ክፍፅሙ ኣታሓሳሲቦም

ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ

ቀዳማይ ሚንስትር ኣብይ ኣሕመድ እቶም ኣካላት ፀጥታ ንተሓተትቲ ናብ ፍርዲ ከቕርቡ ኣታሓሳሲቦም።

እቶም ቀዳማይ ሚንስትር ነዚ ዝተዛረቡ፡ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ሰለስተ መዓልታት ምብፃሕ ዘካየዱ ፕረዚዳንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ፃንሒቶም ከምዝተዛዘመ ኣመልኪቶም ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ'ዩ።

"ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዘጋጭዉ፣ ህይወት ሰብ ዘጥፍኡን ኣብ ጥፍኣት ዝሳተፉን ውልቀ-ሰባትን ጉጅለታትን ናብ ቅድሚ ሕጊ ክተቕርቡ ይግባእ" ክብሉ ኣታሓሳሲቦም።

ኣብ ሞንጎ ኣትዮም ሃገራውን ሕገ-መንግስታውን ሓላፍነቶም ክፍፅሙ'ውን ኣዘኻኺሮም።

"ስራሕኩም ኣብ እትፍፅሙሉ እዋን ዕንወትን ተወሳኺ ክሳራን ከይስዕብ ሞያዊ፣ ጥበባውን ብመረዳእታ ዝተደገፈን ስራሕ ብምስራሕ፡ ሰብ ከይሞተን ንብረት ከይዓነወን ሰላም ዝረጋገፀሉ መንገዲ ብምፍጣር ብቕዓትኩም ኣርእዩ" ኢሎም።

ኣድላዪ ብዘይኮኑ ጎንፅታት ምኽንያት ህይወት ሰብ ይጠፍእ ምህላዉ ብምግላፅ፡ ኣብ ክልላት ሶማሌን ኦሮሚያን ህይወት ብዙሓት ሰባት ከምዝጠፍአ ተዛሪቦም።

ኣብዚ ጎንፂ ብቐጥታ ንዝሳተፉ ጥራሕ ዘይኮነስ ብርሕቀት ኮይኖም ንዘጓሃህሩ'ውን ኮኒኖም። እዞም ውልቀ-ሰባትን ጉጅለታትን ካብ ተግባሮም ክዕቀቡ ፀዊዖም።

ተጣበቕቲ መሰላት፣ ስነ-ጥበባውያንን ካልኦት ሰብ-ሞያን "ዘላዓዕሉን ዘጓንፁን ስራሕቲ ካብ ምስራሕ፡ ኣብ ሰላምን ዘቀራርቡ ስራሕትን ኣትኩሩ" ኢሎም።

"ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት እንዛረብ ሰባት ዘይኮናስ፡ እቲ ድኻ ህዝቢ'ዩ ይመውት ዘሎ። ንሕና ንብሎ ሰሚዑን ኣሚኑን ህይወቱ ስለዝግብር፡ ሰባት ንከይሞቱን ንብረት ንከይዓኑን ብሓባር ክንሰርሕ ኣለና" ክብሉ'ውን ገሊፆም።

ሸርፊ ሃገራት

ቀዳማይ ሚንስትር ኣብይ፡ ኣብ ኢዶም ሸርፊ ወፃኢ ዝሓዙ ውልቀ-ሰባት ኣብ ውሽጢ መዓልታት ናብ ባንኪ ከይዶም ከሽርፉ ኣታሓሳሲቦም።

"ሸርፊ ሃገራት ወፃኢ ኣታዊ ብብዝሒ ነእቱ ስለዘለና፡ ንርእስኹም ካብ ክሳራ ክተድሕኑ ኣለኩም" ኢሎም።

ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ናይ መንግስትን ውልቀን (ብሕትን) ባንክታት ናይ ደገ ሸርፊ ይኹን ብዝሒ ገንዘብ ሒዞም ንዝመፅዎም ሰባት ብዘይገለ ቅድመ ኩነት ከተኣናግድዎም ፃውዒት ኣቕሪቦም ኣለዉ።

"ድሕሪ ሰሙናት ኣብ ዝተዓቖረ ገንዘብ ዝካየድ ወፍሪ ስለዝህሉ ኣቐዲምኩም፡ ብሕጋውን ሰላማውን መገዲ ገንዘብኩምም ናብ ባንኪ ንክእተእትዉ፡ ዝተረጋግአ ቁጠባ ንምፍጣር እንገብሮ ፃዕሪ ኣብ ምሕጋዝ እጃምኩም ፈፅሙ" ኢሎም።

ፕረዚደንት ኢሳይያስ ድሙቕ ኣቀባብላ ከምዝተገበረሎም ብምግላፅ፡ ህዝቦም ንዝገበሮ ኣቀባብላ ኣመስጊኖም። ኣብ ሞንጎ ክልትኤን ሃገራት ድልዱል ርክብ ከምዝተፈጠረ'ውን ኣረዲኦም።

ን20 ዓመታት ተዓፅዩ ዝፀንሐ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ፡ ተኸፊቱ ስርሑ ምጅማሩ ኣብ ቀፃሊ ንዝህሉ ርክባት ዓብዪ ስጉሚ ከምዝኾነ ተዛሪቦም። ክልትኤን ሃገራት ኣብ ቅድሚኤን ዓብዪ ተስፋ ከምዘለወን ሓቢሮም።