ኣሜሪካ ንሓንቲ ሩስያዊት ብስለያ ከሲሳ

ማርያ ቡቲና

ብመሰረት ጸብጻብ ማዕከናት ዜና ኣሜሪካ፡ እታ ማሪና ቡቲና ዝተባህለት ጓል ኣንስተይቲ ምስ ሰልፊ ሪፓብሊካን ጥቡቕ ዝኾነ ዝምድና ብምፍጣር ተጣባቒት ንመሰል ምውናን ብረት ኮይና ነይራ። እቲ ክሳ ግን ምስ'ቲ ብዓቃቢ ሕጊ (ሮበርት) ሙለር ዝካየድ ዘሎ መርመራ ኣብ ኢድ ኣእታውነት ሩስያ ኣብ ምርጫ ኣሜሪካ 2016 ዝተሓሓዝ ኣይኮነን።

ንሳ ካብ ክረምሊን (ቤተ-መንግስቲ ሩስያ) መምርሒ እናተቐበለት'ያ ነቲ ናይ ስለያ ስረሓት ተካይዶ ነይራ ይበሃል።

እንተኾነ ግን ጠበቓኣ ሮበርት ድሪስኮል ብሰኑይ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ "ንሳ ዲግሪ ረኺባ ናይ ንግዲ (ቢዝነስ) ሞያ ንምጥራይ እትጽዕር ዘላ ተማሃሪት ዓለም-ለኻዊ ዝምድናታት ደኣ'ምበር ሰላዪት ኣምኮነትን" ኢሉ። እቲ ክስ 'ዝተጋነነ'ዩ' ድሕሪ ምባል ድማ "ቡቲና ንዝኾነ ፖሊሲን ሕግን ናይ ኣሜሪካ ክትድርኽ ከምዝፈተንት ዘርእይ ጭብጢ የለን" ኢሉ። ንሳ ብዛዕባ'ቲ ጠቐነ ንኣዋርሕ ዝኣክል ምስ ዝተፈላለያ ትካላት መንግስቲ ክትተሓባበር ከምዝጸንሐት ድማ ሓቢሩ።

እታ ኣብ ከተማ ዋሽንግተን እትቕመጥ ቡቲና ብሰንበት'ያ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትያ፡ ጽባሕ ረቡዕ ድማ ናብ ፍርዲ ክትቀርብ'ያ።

ምእሳር ናይ'ዛ ሩስያዊት ጓል ኣንስተይቲ፡ ሒደት ሰዓታት ድሕሪ ርክብ ፕረሲደንታት ዶናልድ ትራምፕን ቭላድሚር ፑቲንን'ዩ ተቓሊሑ።

ፕረሲደንት ትራምፕ፡ ሩስያ ኣብ ምርጫ 2016 ናይ ኣሜሪካ ኢዳ እትእትወሉ ምኽንያት ኣይነበርን ኢሉ።

ምእሳር ናይ'ዛ ሩስያዊት፡ ሒደት መዓልታት ሚኒስትሪ ፍትሒ ኣሜሪካ ን12 ኣባላት ክፍሊ ስለያ ሩስያ ኣብ እዋን ምርጫ 2016 ንሰበ-ስልጣን ሰልፊ ዲሞክራሲ ብምጥሓስ (ሃክ ብምግባር) ድሕሪ ምኽሳሱ'ዩ ስዒቡ መጺኡ።

ብምንታይ'ያ ተኸሲሳ?

ፍሉይ ኣባል ኤፍ ቢ ኣይ (መርማሪ ኣካል ኣሜሪካ) ዝኾነ ኬቪን ሄልሰን ከምዝበሎ "ተልእኾኣ ምስ ኣሜሪካውያን ውልቀ-ሰባት ንዘለዋ ጥቡቕ ዝምድናታት መዝሚዛ ኣብ ልዕሊ ፖሊሲታት ኣሜሪካ ድርኺት ብምፍጣር ጥቕምታት ሩስያ ንምስጓም'ዩ ነይሩ" ኢሉ። ዓቃብ ሕጊ ድማ ንሳ እዚ ኩሉ ክትገብር እንከላ ሕጊ ኣሜሪካ ብዝጠልቦ መሰረት ምንቅስቓሳ ከየፍለጠት'ያ ገይራቶ ኢሉ። "ምስ ሓደ ንመሰል ዋንነት ብረት ዝጣበቕ ጉጅለ ዝምድና ክትፈጥር'ውን ጽዒራ'ያ " ድማ ኢሎም።

ብመሰረት'ቲ ኣብ ቤት ፍሪዲ ዝቐረበ ናይ ማሕላ ጭብጢ (ኣፊዳቪት)፡ እታ ሩስያዊት "ንወከልቲ መንግስቲ ሩስያ ዘገልግል ሕቡእ መራኸቢ መስመር ክትፈጥር ትጽዕር ነይራ። ንጥቕምታት ሩስያ ንምሕላው ድማ ምስ ደረኽቲ ኣሜሪካውያን ውልቃዊ ምሕዝነት ንምፍጣር ኣድሂባ ትሰርሕ ነይራ"ድማ ኢሎም።

መግለጺ ስእሊ,

ቡቲና ቅድሚ ናብ ኣመሪካ ምምጻኣ ኣብ ራሻ መሰል ብረት ረኺባ

ብዛዕባ ምዕባለ ንጥፈታታ'ውን ብመንገዲ ትዊተር ንሓደ በዓል ስልጣን መንግስቲ ሩስያ መልእኽቲ ኣመሓላሊፋ ይብሉ። ንኣብነት ኣብ ሓንቲ መንእኽቲ፡ እቲ ሩስያዊ በዓል ስልጣን `እቲ ናይ ፖለቲካ ኮኾብኪ ንላዕሊ ገጹ ይውንጨፍ ኣሎ። እዚ እዋን`ዚ ድማ ኣብ ዘይእዋኑ ምውዳቕ ዘይኮነስ ናብ ሬማ (ዝለዓለ ጫፍ) ምድያብ ኣገዳሲ`ዩ` ኢሉዋ።

ብመሰረት`ቲ ኣፊዳቪት፡ እቲ ስሙ ዘይተረቑሐ ሩስያዊ በዓል ስልጣን ብሚኒስትሪ ፋይናንስ ኣሜሪካ ማዕቀብ ተነቢርሉ`ሎ።

ንሳ ግን መን'ያ?

እታ መበቆል ሳይበሪያ ዝኾነት ቡቲና ኣብ ኣሜሪካን ዩኒቨርስቲ ክትማሃር ናይ ተማሃሪት ቪዛ ሒዛ`ያ ናብ ኣሜሪካ ኣትያ። እቲ ናይ ክሲ ጽሑፍ ግን፡ ንሳ ብምስጢር ንመንግስቲ ሩስያ ክትሰርሕ`ያ ናብ ኣሜሪካ ኣትያ ይብል።

ናብ ኣሜሪካ ቅድሚ ምምጸኣ ድማ መሰል ንምውናን ብረት (ራይት ቱ ቢየር ኣርምስ) ተባሂሉ ዝፍለጥ ጉጅለ መስሪታ። ማዕከናት ዜና ኣሜሪካ`ውን ምስ`ቲ ኣብ ኣሜሪካ ዝሓየለ ንዋንነት ብረት ዝጣበቕ ናሽናል ራይፍል ኣሶሴሽን (ኤን ኣር ኤ) ተባሂሉ ዝፍለጥ ጉጅለ ዘለዋ ርክብ ቅድሚ ሕጂ ኣቃሊሐን ነይረን`የን።

ንመንግስቲ ሩስያ ከምእትሰሕ ቅድሚ ሕጂ`ውን ክሒዳ ነይራ`ያ።

ተሓጋጋዚት ሩስያዊ ወናኒ ባንክን ሰኔተር ነበርን ኣሌክሳንደር ቶርሺን`ውን ኮይና ነይራ`ያ ኢላ ጋዜጣ ዋሽንግተን ፖስት። ንሱ`ውን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሚያዝያ ብሚኒስትሪ ፋይናንስ ኣሜሪካ ማዕቀብ ተነቢርሉ`ዩ።

እቲ ናይ ዘልኣለም ኣባል ኤን ኣር ኤ ዝኾነ ቶርሺንን ቡቲናን ካብ 2014 ጀሚሮም ኣብ ምንቅስቓሳት ናይ ኤን ኣር ኤ ክሳተፉ ጸኒሖም`ዮም።

ኣብ እዋን ናይ ትራምፕ ናይ ምርጫ ጎስጓስ`ውን ተሳቲፋ ነይራ፡ ንትራምፕ ብዛዕባ ዝምድናታት ወጻኢ ኣሜሪካ ምስ ሩስያ`ውን ሓቲታቶ ነይራ ይበሃል።

ብመሰረት ጸብጻብ ዋሺንግተን ፖስት፡ ትራምፕ `ምስ ፑቲን ንሰማማዕ ኢና` ዝብል መልሲ ሂቡ ይበሃል።