ጓል 10 ዓመት ውላዱ ብምኽንያት ምኽንሻብ ዝሰኣነ ኣቦ እቲ ልምዲ ንቡር እዩ ኢሉ

ብርክት ዝበሉ ኣፍሪቃዉያን ኣንጻር ምኽንሻብ ጓል ኣንስተይቲ ሰልፊ እንተካይዱ፡ 23 ጥሪ 2017 ኣብ ናይሮቢ Image copyright AFP

ሶማሊያዊ ኣቦ ዳሂር ኑሩ፡ ጓል 10 ዓመት ህጻን ጓሉ ብምኽንያት ምኽንሻብ እኳ እንተሰኣነ፡ ነቲ ልማድ "ንቡር" ክብል ገሊፅዎ።

እዛ ህጻን 17 ሓምለ 2018 ምስተኸንሸበት ክልተ መዓልቲ ጸኒሓ'ያ ብዋሕዲ ደም ህይወታ ሓሊፉ።

ናይቲ ኸባቢ ሰባት ዋላ'ኳ ክንደየናይ ሓደገኛ ምዃኑ እናፈለጡ፡ ነቲ ልማድ ብምፍፃሞም ግን "ዕጉባት እዮም" ይብል ዳሂር።

ከም ሓበሬታ ትካል መድሕን ህጻናት፡ ኣብ ሶማሊያ 98 ሚኢታዊት ኣዋልድ ይኽንሸባ።

ሶማሊያ ምኽንሻብ ጓል ኣንስተይቲ ዝኽልክል ሕጊ'ኳ እንተሃለዋ፡ ክንድቲ ዝድለ ግና ለውጢ ከምፅእ ኣይክኣለን።

ምኽንሻብ ጓል ኣንስተይቲ፡ ንመራብሒ ኣካላት እታ ጓል ኣንስተይቲ ብምጉዳእ ካልኦት ጎናዊ ሕማማት ዘስዕብ ሓገደኛ ተግባር ከምዝኾነ ዝፍለጥ'ዩ።

ኣብ ከተማ ዳሻማረብ፡ ዳይሬክተር ሆስፒታል ናናኖ ዶክተር ዓብደራሕማን ዖማር ሓሰን፡ ንቪኦኤ እንትዛረብ "ከም ናይዛ ቖልዓ ዝበለ ኣተላትላ ግን ኣብ ሂወተይ ሪኤ ኣይፈልጥን" ኢሉ።

ዶክተር ሓሰንን ናይ ሞያ መሓዙቱን ህይወት እዛ ህጻን ንምድሓን'ኳ እንተጽዓሩ፡ ብምኽንያት እቲ ዝተኸንሸበትሉ ሓጺን ንቲታነስ'ዉን ተቓሊዓ'ያ ነይራ።

ዳይሬክተር ጉጅለ መሰል ደቂ ኣንስትዮ ማእኸል ትምህርቲ ጋልካዮ ንሰላምን ልምዓትን፡ ሃዋ ኣደን መሓመድ ብወገና፡ "እዚ ተግባር ዝፈጸመት ሰበይቲ ብሕጊ ተሓታቲት ኣይኮነትን፡ እንተኾነት'ዉን ግና ነዚ ተግባራ ዝቐጽዕ ግብራዊ ስጉምቲ የለን" ኢላ።

ምኽንሻብ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ሶማሊያ መዓልታዊ ካብ ዝፍጸሙ ተግባራት እቲ ሓደ'ዩ።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት