ምቅፃል ኣብያተ ማእሰርቲ ምስ ኣዋጅ ምሕረት ዘለዎ ርክብ

ባርዕ ኣብ ቤት ማእሰርቲ

ዝሓለፈ ሰሙን፡ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ኢትዮጵያ፡ ኣብ ቤት ማእሰርትታት ዘይምርግጋእ ነይሩ። እሱራት ብዘልዓልዎ ዓመፅ ንብረት ዓንዪ፡ ህይወት ሰብ ድማ ጠፊኡ።

ዝሓለፈ ረቡዕ፡ ሰዓት 8፡00 ክሳብ 11፡00 ናይ ቀትሪ ብኣቆፃፅራ ኢትዮጵያ ኣብ ቤት ህንፀት ከተማ መቐለ፡ እሱራት ዘልዓልዎ ባርዕ ምኽንያት ሞት ክልተ ሰባት ኮይኑ። ብሰንኪ እዚ፤ ካልኦት 13 ሰባት ድማ ጉድኣት በፂሕዎም።

ኣብቲ እዋን ክሃድሙ ንዝፈተኑ ተሃነፅቲ ንምቁፅፃር ሓይልታት ፀጥታ ጠያይቲ ከምዝተኮሱን ሻቡ ሰባት ከምዝተወቕዑን ኣካያዲ ስራሕ እቲ ቤት ማእሰርቲ ተዛሪቦም'ዮም።

እዚ ዓመፅን ባርዕ ሓውን ኣብ መቐለ ጥራሕ ዘጋጠመ ኣይነበረን፤ ቅድም ኢሉ፡ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ቤት ማእሰርቲ ቃሊቲ፣ ኣብ ክልል ኣምሓራ ቤት ማእሰርትታት ወልዲያን ፍኖተ ሰላምን፤ ብተወሳኺ ድማ ኣብ ክልል ደቡብ ከተማ ኣርባ ምንጭ እሱራት ናዕቢ ኣልዒሎም ነይሮም።

እዞም ናዕብታት ብቐጥታ ምስቲ ዝሓለፈ ሰኑይ ብቴሌቪዥን ዝተቓለሐ ኣፈፃፅማ "ናይ ምሕረት ኣዋጅ" ዝዛመዱ'ዮም።

ኣካያዲ ስራሕ ቤት ማእሰርቲ መቐለ ኮማንደር ይትባረክ ኣለነ ንቢቢሲ እንትዛረቡ፤ እቲ ባርዕ ብሰንኪ ብኣዋጅ ምሕረት ክንወፅእ ኢና ኢሎም ተስፋ ጌሮም ዝፀንሑን ደሓር እቲ ኣዋጅ ንዓና ኣየካትትን ኢሎም ዝተቖጥዑን ተሃነፅቲ ከምዝተፈጠረ ገሊፆም ነይሮም።

ኣዋጅ ምሕረት እንታይ እዩ?

ኣብ ኢትዮጵያ ዝተርኣየ ፖለቲካዊ ለውጢ ስዒቡ፡ ቅድም ክብል ሕገመንግስታዊ ስርዓት ብሓይሊ ንምፍራስ ፈቲንኩም ብዝብል ተኣሲሮም ዝፀንሑ ፖለቲከኛታት ተፈቲሖም'ዮም። ክሶም ኣብ ከይዲ ዝነበረ እውን ክቋረፅ ተገይሩ።

ኣብታ ሃገር ዘላቒ ሰላምን ዕርቅን ንምውሓስ ግን ብይቕረታ እሱራት ምፍታሕ ጥራሕ እኹል ኣይኮነን ተባሂሉ።

በዚ ምኽንያት ድማ፡ ኣዋጅ ምሕረት ከምዘድሊ ብምግላፅ፡ ቤት ምኽሪ ሚኒስትራት ኢትዮጵያ ኣብ ወርሒ ሰነ "ኣዋጅ ኣወሃህባን ኣፈፃፅማን ምሕረት" ኣርቂቑ ንባይቶ ተወከልቲ ህዝቢ ኣቕሪቡ።

ኣድላይነት እዚ ኣዋጅ ዘብርሁ ሰብሞያ፡ ኣብ መንጎ ይቕረታን ምሕረትን ኣፈላላይ ከምዘሎ ይዛረቡ።

ይቕረታ ንዝተኣሰሩን ክሶም ኣብ ከይዲ ንዘሎን ዝምልከት እንትኾን፤ ካብ ተሓታትነት ግን ናፃ ዝገብር ኣይኮነን።

ትጥቀምሉ ዘለኹም መሳርሒ ኣይተቐበሎን።
ምኽንያት ቃጸሎ ቤት ማእሰርቲ መቐለ እንታይ'ዩ?

ምሕረት ግና ካብ ዓዲ ወፃኢ ንዘለዉን ዕጥቃዊ ምንቅስቓስ 'ውን ክገብሩ ንዝፀንሑን ዝሓውሰ ኮይኑ፡ ቅድም ክብል ንዝፈፀምዎም ተግባራት ተሓታትነት ከይህልዎም ይገብር።

ባይቶ ተወከልቲ ህዝቢ፡ እዚ ኣዋጅ ኣድላዪ እዩ ኢሉ ብምእማኑ ድማ ብሓደ ድምፀ-ተዓቅቦ ኣፅዲቕዎ።

እዚ ኣዋጅ ብሓፂሩ እንትግለፅ፤ ሕገመንግስታዊ ስርዓት ንምፍራስ ይሰርሑን ዕጥቃዊ ቃልሲ የካይዱን ንዝነበሩ፤ ከምኡ ድማ ብክሕደት ሃገር ዝተጠርጠሩ ኮነ ዝተፈረዶም ኩሎም ሰባት ካብ ተሓታትነት ናፃ ዝገብር ኣዋጅ እዩ።

እዚ ምሕረት ካብ ሰራዊት መከላኸሊ ሃገር ንዝኸድዑ ኣባላት'ውን ዝሓውሰ እዩ።

ብተወሳኺ ድማ ህዝቢ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ክእድም ኣብ ምግባርን፡ ሽም ሰበስልጣን ብምፅላምን ንዝተሳተፉ ኩሎም ምሕረት ከምዝተገበረ እቲ ኣዋጅ ኣስፊሩ'ሎ።

ህይወት ሰብ ዘጥፍኡ ግለሰባት ግን ብፍሉይ ምሕረት ከምዘይግበረሎም የብርህ።

ናዕቢ ዝወለዐ ምሕረት

ኣፈፃፅማ እዚ ናይ ምሕረት ኣዋጅ ብዝምልከት ላዕለዋይ ዓቃቢ ሕጊ ፌደራል መንግስቲ ኣይተ ብርሃኑ ፀጋዮ ዝሓለፈ ሰኑይ መግለፂ ሂቡ ነይሩ።

ኣብዚ መግለፂኡ ድማ፡ ካብ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ማእሰርቲ እሱራት እንትፍትሑ "ኩሉ እሱር ክፍታሕ እዩ ኢልካ ምሕሳብ ሕጋዊ ኣይኮነን" ኢሉ።

ነዚ መግለፂ ኣብ ቴሌቪዥን ዝረኣዩን፡ እቲ ናይ ምሕረት ኣዋጅ ኣይምልከተናን ብምባል ዝተቖጥዑ እሱራት ድማ ናብ ናዕቢ ኣትዮም።

ነዚ ኣብ ቤት ማእሰርትታት ዝረኣይ ዘሎ ዘይምርግጋእ ንምህዳእ ኣብ መፃኢ እንታይ እዩ ክግበር ኢልና ዝሓተትናዮ ላዕለዋይ ዓቃቢ ሕጊ ፌደራል ኣይተ ብርሃኑ ፀጋዮ "ሕጊ ካብ ምኽባር ወፃኢ ዝግበር የለን" ዝብል ምላሽ ሂቦምና።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት