ፊፋ ኣብ ልዕሊ ቐጠር ምርመራ ክገብር ተሓቲቱ

ሉስያል ስታድዩም Image copyright Getty Images

ፊፋ ነቲ ቐጠር (ኳታር) ንውድድራት ዋንጫ ዓለም 2022 ንምእንጋድ ጎስጓስ ከካይድ ዝመስረተቶ ጉጅለ ኣንጻር ካልኦት መወዳድርቲ ሃገራት ሸርሒታት ዘካይድ ምስጢራዊ ጉጅለ ኣቚሙ ነይሩ ዝብል ጠቐነታት `ነጻ ዝኾነ ምርመራ` ከካይድ ተሓቲቱ።

እቶም ኣብ ሳንደይ ታይምስ ዝሰፈሩ `ዕቱባት ጠቐነታት` ንሕግታት ፊፋ ዝጥሕሱ`ዮም ኢሉ ኣቦ መንበር ኮሚቴ ዲጂታል፣ ቻልቸር፣ መዲያን ስፖርትን ዳሚያን ኮሊንስ።

`ግቡእ ዝኾነ ነጻ ምርመራ የድሊ፡ ፊፋ ድማ ከምኡ ዓይነት ምርመራ ክግበር ምዃኑ ከነጽር ይግብኦ` ኢሉ።

`ቐጠራውያን ብልክዕ ሕጊ ጥሒሶም እንተኾይኖም፡ ገለ ማዕቀብ ክግበረሎም ይግባእ` ድማ ኢሉ ንቢቢሲ ራዲዮ ፋይፍ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ።

ላዕለዋይ ኮሚቴ ቐጠር ግን `ኩሎም`ቶም ብሳንደይ ታይምስ ዝወጹ ጠቐነታት ነፂጉ።

እቲ ናይ ቐጠር ናይ ጎስጓስ ጉጅለ ንመወዳድርቲ ሃገራት፡ ቀንዲ ካብአን ድማ ኣሜሪካን ኣውስትራሊያን፡ ንምጽላም ንሓደ ናይ ኣሜሪካ ናይ ጎስጓስ ትካልን ኣባላት ሲ ኣይ ኤ (ትካል ስለያ ኣሜሪካ) ነበርን ቆጺሩ ከምዝነበረ ዘርእዩ ልሒኾም ዝወጹ ጽሑፋት ከምረኸበት እታ ጋዜጣ ሓቢራ።

እቲ ጠቐነ፡ ውድድራት ዋንጫ ዓለም ኣብ`ታ ሃገር ደገፍ ከምዘይብሉ ንምምሳል ዝሃቀነ ፕሮፓጋንዳ`ዩ ብምባል ኣዳለውቲ`ቲ ውድድር ናይ ቐጠር ነጺጎሞ።

ቐጠር ንመወዳድርታ ዝነበራ ኣሜሪካ፣ ኣውስትራሊያ፣ ደቡብ ኮሪያን ጃፓንን ብምስዓር`ያ ንዋንጫ ዓለም 2022 ከተእንግድ ተመሪጻ።

ሕጊ ፊፋ ዝኾነት ተወዳዳሪት ሃገር `ብቓል ይኹን ብጽሑፍ ብዛዕባ ካልኦት ተወዳደርቲ ሃገራት ዝኾነ ነቓፍን ሃሳይን መግለጺ ከይትህብ` ይእግድ።

እቲ ናይ ቐጠር ናይ ጎስጓስ ጉጅለ ቅድሚ ሕጂ`ውን ብብልሽውና ተኸሲሱ ነይሩ`ዩ። እንተኾነ ግን ብፊፋ ብዝተገብረ መርመራ ነጻ ምዃኑ ተረጋጊጹ።

ገለ ካብቶም ጠቐነታት

- ሓደ ዝተኸብረ ምሁር፡ ምእንጋድ ዋንጫ ዓለም ንኣሜሪካ ክሳብ ክንደይ ልዑል ዋጋ ከተውጽእ ከምዝገብራ ኣምሲሉ ኣሉታዊ ጽሑፍ ንኽጽሕፍ 9,000 ዶላር ተኸፊሉ። እቲ ጽሑፍ ድማ ናብ ምሉእ ዓለም ናብ ዝርከባ ማዕከናት ዜና ከምዝዝርጋሕ ተገይሩ።

- ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሃገር፡ ጋዜጠኛታት፣ መርበብቲን (ብሎገርስ)፣ ህቡባት ውልቀ-ሰባትን ኣሉታዊ ገጻት ናይተን መወዳድርቲ ሃገራት ንኸጋንኑ ተመልሚሎም።

- ሓደ ጉጅለ ኣሜሪካውያን መማህራን ናይ ስፖርት፡ እቲ ኣብ ዋንጫ ዓለም ንምእንጋድ ዝውዕል ገንዘብ ንምምዕባል ስፖርት ኣብ ላዕለዎት ቤት ትምህርትታት ኣሜሪካ ንኽውዕል ንኣባላት ባይቶ`ታ ሃገር ንኽጉስጉስ ተመልሚሉ።

- ኣብ ኣውስትራሊያ ኣብ እዋን ጸወታታት ራግቢ፡ መሰረታውያን (ግራስሩትስ) ተቓውሞታት ኣንጻር ናይ`ታ ሃገር ፈተነ ምእንጋድ ዋንጫ ዓለም ተኻይዱ።

- ኣንጻር ኣብ`ቲ ጎስጓስ ናይ ተወዳደርቲ ሃገራት ዝተሳተፉ ውልቀ-ሰባት ናይ ስለያ (ኢንተሊጀንስ) ጸብጻባት ተኣኪቦም።

እቶም ብሓደ ኣብቲ ጎስጓስ ናይ 2022 ዝተሳተፈ ሰብ ንሳንደይ ታይምስ ዝተዋህቡ ሰነዳት፡ ፊፋ መርመራ ኣብ ዝገበረሉ እዋን ኣይወጹን ነይሮም።

እቲ ናይ ቐጠር ናይ ጎስጓስ ጉጅለ፡ ጎኒ ጎኒ ናይ ስለያ ሰባት፡ ነቲ ሕጂ ብቢ ኤል ጀይ ዎርልድ ዝፍለጥ ትካል ቤት ጽሕፈት ብራውን ሎይድ ጆነስ ናይ ኒው ዮርክ፡ ነቲ ነፍሲ ወከፍ ተወዳዳሪት ሃገር ንእትገብሮ ዋንጫ ዓለም ናይ ምእንጋድ ፈተነ ደገፍ ህዝባ ክህልዎ ኣለዎ ዝብል ናይ ፊፋ ሕጊ ንምዕንቃፍ ንኽሰርሕ ቆጺሪዎ ነይሩ ይበሃል።

`ብደቂቕ ተመርሚርና ኢና፡ ኣብ ኩሉ መርመራታት ድማ ሓበሪታ ኣብ ምሃብ ዝግባእ ምትሕብባር ጌርና ኢና። ዋላ ኣብ`ቲ ብኣሜሪካዊ ጠበቓ ማይክል ጋርሲያ ዝተገብረ መርመራ ከትረፈ` ኢሉ ናይ ቐጠር ላዕለዋይ ኮሚቴ።

`ኣብ መስርሕ ፈተነ ምእንጋድ ዋንጫ ዓለም 2018/2022 ንኹሉ ሕግታት ፊፋ ብጥብቂ ኣኽቢርና ኢና` ድማ ኢሉ።

`ብማይክል ጋርሲያ ሰፊሕ መርመራ ተገይሩ ነይሩ፡ መደምደምታ መርመራኡ ድማ ኣብ`ቲ ጸብጻብ ይርከብ` ኢሉ ፊፋ ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ።

ቢ ኤል ጀይ ዎርልድ ግን ነቲ ብሳንደይ ታይምስ ዝወጸ ጸብጻብ መልሲ ኣይሃበን።ፊፋ ነቲ ቐጠር ንውድድራት ዋንጫ ዓለም 2022 ንምእንጋድ ጎስጓስ ከካይድ ዝመስረተቶ ጉጅለ ኣንጻር ካልኦት መወዳድርቲ ሃገራት ሸርሒታት ዘካይድ ምስጢራዊ ጉጅለ ኣቚሙ ነይሩ ዝብል ጠቐነታት `ነጻ ዝኾነ መርመራ` ከካይድ ተሓቲቱ።