ክባራት መካይን ዘዕኑ መንግስቲ!
ትጥቀምሉ ዘለኹም መሳርሒ ኣይተቐበሎን።

ክባራት መካይን ዘዕኑ መንግስቲ!

መንግስቲ ፊሊፒንስ ሕጋውነት የብለንን ዝበለን ክቡራት መካይን ብዶዘር ገይሩ ክዓንዋ ምግባሩ ንብዙሓት ሰባት ኣገሪሙ'ሎ። ፕሬዚደንት እታ ሃገር ብኣካል ኣብ ዝተረኸበሉ ንኽዓንዋ ዝተገበራ መካይን ኣካል እቲ ጸረ ግዕዝይና ዘካይዶ ዘሎ ቃልሲ ከምዝኾነ ይግለጽ።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት