ክልል ሶማል፡ "ጅግጅጋ ሰላም እናሃለወት'ያ፡ ብሓይሊ ሰራዊት ተኸቢባ ሓዲራ"

ሓላፊ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ሶማል ፡ ኢንጅነር ኢድሪስ ኢስማዒል ዓብዲ

ምንጪ ስእሊ, fb/Edris Ismael Abdi

ቢቢሲ ሶማሊ ምስ ሓላፊ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ሶማል፡ ኢንጅነር ኢድሪስ ኢስማዒል ዓብዲ ኣብ እዋናዊ ዛዕባታት እቲ ክልል አመልኪቱ ትማሊ ዘካየዶ ቃለ መሓትት እነሆ።

ቢቢሲ፦ ፕዚደንት ክልል ሶማል ኢትዮጵያ ኣብዲ ሞሓሙድ ኦማር ኣበይ እዮም ዘለዉ? እንታይ'ከ ኣጋጢሙ?

ኢንጅነር ኢድሪስ ኢስማዒል፦ ኣብ ከተማ ጅግጅጋ ስርሑ እናሰርሐ እዩ ዝርከብ። ይኹን'ምበር ከተማ ጅግጅጋ ኣብ ሰላም እናሃለወት ዝኾነ ፀገም ኣብ ዘይብሉ ሰዓት እታ ከተማን ቀንዲ ቢሮታት እታ ክልልን ብሰራዊት ምክልኻል ተኸቢበን ሓዲራ። በብቦትኡ ድምፂ ተኽሲ ይስማዕ ነይሩ። እታ ከተማ ዝወረረ ሰራዊት ናይ ምክልኻል ሃገር መለዮ ይከደን 'ምበር ኦሮምኛ ጥራሕ ዝዛረብ እዩ። ካብ ህዝቢ ተቓውሞ እንትገጥሞም ኣብ ልዕሊ ንፁሃን ዜጋታት ተኹሲ ከፊቶም። አደዳ ሞትን መቑሰልትን ድማ ዝኾኑ አለዉ።

ቢቢሲ፡- ሞትን ሞቑሰልትን አጋጢሙ ኢልካና። ብቑፅሪ ክትነግረና ትኽእል'ዶ ?

መልሲ፦ ኣብዚ ሰዓት ክንድዚ ኢለ ቁፅሪ ክፀርሐልኩም ኣይክእልን። ምኽንያቱ ሐዚ'ውን እናተተኮሰ እዩ ዘሎ። ጭቡጥ ሓበሬታ ኣይበፅሐንን። ይኹን'ምበር ካብ መንጎ እቲ ዝቃወም ህዝቢ ብፍላይ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮን መናእሰይን አደዳ ሞትን ጉድኣትን ኮይኖም እዮም። ናብ ሆስፒታል ብዙሕ ምውትን ቁሱልን እናተወሰደ ይርከብ።

ቢቢሲ፦ እታ ከተማ ተወሪራ ትብለኻ። ነዚ ኹሉ መን እዩ ተሓታቲ ትብል?

መልሲ፦ ከምቲ ቅድም ዝበልኩኻ ሓይልታት ምክልኻል ቢሮታት መንግስቲ ተቖፃፂሮሞ እዮም። እታ ከተማ ብምልእታ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሰራዊት ምእታዋ ምስፈለጠ ህዝቢ ናዕቢ ኣልዒሉ። ተሓታቲኡ ምክልኻል ሃገር እዩ።

ቢቢሲ፦ ከምቲ ዝፍለጥ ኢትዮጵያ ብፌደራል ስርዓት እያ ትመሓደር። ክልል ሶማል አካል እዚ ፌዴራል መንግስቲ እያ። ፌደራል ምክልኻል ሃገር ናብቲ ከባቢ እንተኣተወ እንታይ እዩ ፀገሙ ?

መልሲ፦ እዛ ሃገር ብሕገ መንግስቲ እያ ትመሐደር። ፌዴራላዊ ስርዓት ኢና ንኽተል። ኣብቲ ሕገ-ምንግስቲ ከምዝሰፈረ እንተኾይኑ፡ መንግስቲ ፌዴራል ኣብ ሓደ ክልል ኢድ ከእቱ ዝኽእል መንግሰቲ እቲ ክልል ፀጥታ ንምኽባር ካብ ዓቕመይ ንላዕሊ ኮይኑኒ ኢሉ እንተሓቲቱ ጥራሕ እዩ። ቅድሚ ዝኾነ ሕቶን ብዘይ ዝኾነ ፀገምን፡ ብሰራዊት ምክልኻል ሓይሊ ምውራር ግን ፀረ ሕገ-መንግስትን ተቐባልነት ዘይብሉን ከምዝኾነ ከረጋግፀልኩም ይፎቱ። እቲ ህዝቢ ዝተልዓለ'ውን ንጎሆ ካብ ምድቃሱ እንትለዓል ብኦሮምኛ ተዛረብቲ ሓይልታት ተወሪሩ ስለዝፀንሐ እዩ። ኣብ መንጎ ክልቲአን ክልላት ዘሎ ናይ ዶብ ጎንፂ ዕልባት ከምዘይረኸበ ዝፍለጥ እዩ።

ቢቢሲ፦ ነቲ ኣትዩ ዝብሃል ሓይሊ ሰራዊት ጠጠው ዘብል ካብ ከተማ ወፃኢ ናብ ከታማ ዕጡቕ ሃይሊ ኣውፊርኩም ዝበሃልከ ሓቂ ድዩ ?

መልሲ፦ እዚ ግጉይ ሓበሬታ እዩ። ኣነ ዘለኹዎ ኣብ ኬላ ካራማራ እዩ።

ቢቢሲ፡ - ኣብ ከተማ ሰብ ይርብሽ 'ሎ። ንስኻ ግን ካብ ከተማ ርሒቕካ አለኻ፡ ንምንታይ?

ቢቢሲ፦ አመራርሓ ብሙሉኡ፡ ፀጥታ እቲ ክልል ከረጋግእ በቢቦትኡ ተዋፊሩ እዩ ዘሎ። አነ ድማ ምደባይ ኣብዚ እዩ። ዝቃወም ህዝቢ መንገድታት ዓፅዩ ምሕላፍ ስልዝኸልአ ናብ ካሊእ ፀገም ከየምርሕ ንምክልኻል እናሰራሕኹ እየ።

ቢቢሲ፦ካብቲ ከባቢ ዝበፅሐና ሓበሬታ፡ ባይቶ እቲ ክልል ምግንፃል ክእውጅ ክብል እንትዳሎ እዩ ሃገር ምክልኻል ኣብቲ ከባቢ ኢዱ ኣትዩ ዝብል እዩ። ከም ሓደ አመራርሓ ከመይ ትሪኦ ?

መልሲ፦ እቲ ሰራዊት፡ እዚ ሓበሬታ ካበይ ከምዘምፀኦ ንዓቶም እንተትሓቱዎም ይምረፅ። ብዛዕባ ምግንፃል ዝበሃል ሓሳብ ኮነ አጀንዳ ኣይነበረን። ናይዚ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት አካል ኢና ናብዚ ዘብቅዕ ዝተፈለየ ነገር የለን። ፌዴራል ስርዓት ተቐቢልና እንንበር ክልል ኢና። ብሱሩ ግን ምግንፃል እንተተብሃለ'ውን ገበን ኣይኮነን። ኣድላይ እንተኾይኑ ሕገ መንግስታዊ መሰልና እዩ።

ሕቶ፦ ንዓኻቱም ዝቃወሙ ሰባት ድማ፡ እቲ ረብሻን ዕግርግርን ንስኹም ባዕልኹም ኮነ ኢልኩም አባላት ፍሉይ ሓይሊ ሲቪል ከዲንኩም ኢኹም ፈጢርኩሞ ይብሉ። ብዛዕባ እዚ እንታይ ትብል?

መልሲ፦ እዚ ፕሮፖጋንዳ እዩ። መንግስቲ ዝቃወሙ ዘውርዮዎ ተራ ወረ እዩ። ዝኾነ መንግስቲ ክልል ናይ ክልሉ ህዝቢ ክጎድኡ ኢሉ ኣይሰርሕን። ፃዕዳ ሕሶት እዩ።