ደሃይ 43፡ "ናይሮቢ ለዋህ ህዝቢ ዘለዋ ለምለም ከተማ እያ"

ፊልሞን ኣታኽልቲ Image copyright FILMON ATAKLTI

ፊልሞን ኣታኽልቲ እበሃል። ኣብ ናይሮቢ ኬንያ እየ ዝነብር። ኣብ ናይሮቢ ምንባር ካብ ዝጅምር ሰለስተ ዓመታት ገይረ አለኹ።

ቤተሰበይ ኣብዚ ኣብ ናይሮቢ ስለዘለዉ፡ ሓሲበሉ ክሰርሕ ኢለ እየ ናብ ናይሮቢ መፂአ።

ኣብ ናይሮቢ ኢስሊ ኣብ ዝበሃል ከባቢ ዝርከብ 'ኢትዮጵያ ሬስቱራንት'፡ መካየዲ ስራሕ ኮይነ እየ ዝሰርሕ።

ዌስትላንድ ኣብ ዝበሃል ከባቢ ድማ እነብር።

ንኩሉ ከባብታት ኢትዮጵያ ምፍላጥ ዘድልይ እኳ እንተኾነ፡ ምስቲ ኣነ ዝነበርኩሉን ዝፈልጦን ከባቢ ብምንፅፃር፡ ናይሮቢትፍለ እያ።

ናይሮቢ፡ ብጣዕሚ ብተፈጥሮ ዝተዓደለት፡ ለምለም ከተማ እያ፡ ኩነታት ኣየራ እውን ደስ ዝብል እዩ።

ኣብ ናይሮቢ፡ ብሓፈሻ ኣብ ኬንያ ብዙሓት መዘናግዕታት ኣለዉ። እዚ ድማ ንናይሮቢ ተወሳኺ ፅባቐ ይፈጥረላ።

ኡጋሊ፣ ማራጓይን ጊቴሪን ኣዝዮም ዝፍተዉ ባህላዊ ምግብታት ኬንያ እዮም።

ኣነ ግና ብጣዕሚ እንጀራ ኣፍቃሪ ስለዝፎቱ፡ ንናይ ኬንያ ኮነ ንናይ ካልኦት ዓዲ ምግብታት፡ ክንድቲ ኣይኮንኩን።

Image copyright FILMON ATAKLTI
ናይ ምስሊ መግለጺ ባህላዊ ምግብታት ኬንያ ኡጋሊን (ፀጋም) ጊቴሪን (የማን)

እቲ ዝሰርሐሉ ቦታ እውን እንዳ ቤት-ብልዒ ስለዝኾነ እመስለኒ፡ እንጀራ ብሽሮ ብፍቕሪ ኢና ንበልዕ።

ብዙሕ ግዘ እንጀራ ኣዘውቲረ እየ ዝምገብ።

ስልን ጅብሩኽን

ንኢትዮጵያ፡ ብፍላይ ድማ ተወሊደ ዝዓበኹሉ ከተማ መቐለ፡ ቀበሌ ዕስራ ንጅብሩኽ፡ ብጣዕሚ እናፍቕ።

እቲ ዝገርም፡ ናይ ስራሕ ቦታይ ዝርከበሉ ከባቢ ኢስሊ፡ ምሰቲ ዝዓበኹሉ ከባቢ ብጣዕሚ እዩ ዝመስል።

ኢስሊ እቲ ኣብ ናይሮቢ ዝዓበየ ናይ ንግዲን ዕዳጋን ከባቢ እዩ።

ካብ ዝተፈላለዩ ከባብታትን ሃገራትን ዝመፅኡ ዜጋታት ኣብ ኢስሊ ዕዳጋ ይገብሩ።

ብፍላይ ድማ ንሶማሊያውያን። ኢስሊ ብምኽንያት ኲናት ንዝተመዛበሉ ዜጋታት ሶማሊያ ካልአይቲ ሃገሮም እያ።

ብርክት ዝበሉ ሶማሊያውያን ኣብ ኢስሊ ይርከቡ። ዕዳጋ ኢስሊ ኩሉግዘ ጃዕጃዕ እዩ።

እዚ ድማ ዝዓበኹሉ ከባቢ ጅብሩኽ ስዋ ዝሽወጠሉን ጃዕጃዕታ ዝበዝሖ ቦታ ስለዝኾነ፡ ኣዝዮም ይመሳሰሉ።

ንመታዓቢተይ፡ ካብ ጅብሩኽ ናብ ጅብሩኽ መፅየ እየ ዝብሎም።

Image copyright FILMON ATAKLTI
ናይ ምስሊ መግለጺ ኢስሊ ፡ ኣብ ኬንያ እቲ ዝዓበየ ዕዳጋ

ኬንያን መረፃን

መጀመርታ ናብ ናይሮቢ ክመፅእ እንከለኹ ምስቲ ናይ ስራሕና ኩነታት ቋንቋ ዘይምልማድ ፀገም ነይሩ።

እቲ ዘለናዮ ቦታ እውን ርግዕ ዝበለ ስለዘይኮነ ትዕግስቲ ዘድልዮ ከባቢ እዩ ነይሩ።

እዚ ጋሻ ኮይንካ ምስቲ ናይ ሰባት ባህሪ ቁሩብ ክብድ ዝበለኒ ነይሩ።

ካብዚ ወፃኢ ግና ከቢድ ዝበሃል ነገር ኣይገጠመንን።

ኣብ ኬንያ እቲ ዝሓመቐ ግዘ ዝበሃል፡ እዋን መረፃ እዩ።

ብፍላይ ድማ ዓሚ ከምዚ ሎሚ ኣብ ኬንያ ኣብ ዝተኻየደ ፕረዚደንታዊ መረፃ ዝነበረ ከቢድ ግዘ ኣይርስዖን።

ፖለቲካ ኬንያ ከቢድ እዩ። ኣብ ቅነ እቲ መረፃ፡ ኩሉ ሰብ ዘድልዮ ነገር ቀዲሙ ሸማሚቱ ኣብ ገዝኡ እዩ ዝቕመጥ።

ትካላት ንግዲ ዕፁዋት እየን፡ ብዘይካ ናዕበኛታት ዝንቀሳቐስ ሰብ ኣይትርእን።

ኣብ ሞንጎ ተወዳደርቲ ፕረዚደንታዊ መረፃ፡ ኡሁሩ ኬንያታን ኦዲንጋን ዝነበረ ንሕንሕ ከቢድ ነይሩ።

ናይ ክልቲኦም ፖለቲካዊ ንሕንሕ፡ ናብ ደገፍቶም ተላቢዑ፡ ኣብታ ሃገር ደም ዘፋሰሰን ህይወት ዝቐጠፈን ግዘ ነይሩ።

Image copyright FILMON ATAKLTI
ናይ ምስሊ መግለጺ ፊልሞን ኣብ ሞምባሳ፡ ብዙሓት ኣጋይሽ ንምዝንጋዕ ዝመርፅዎ ከባቢ እዩ

ኣብ ከተማ ናይሮቢ ዝነበረ ኩነታት ከቢድ ስለዝነበረ፡ እቲ መረፃ ክሳብ ዝሓልፍ ናብ ሞምባሳ ከይድና ኢና ተዓቑብና ፀኒሕና።

እዚ ግዘ ካብቲ ብሚድያታት ዝተነገረሉ ንላዕሊ ዘፀግም ነይሩ።

ግዕዝይና

ኣብ ናይሮቢ ዝነብር ህዝቢ ብጣዕሚ ለዋህ እዩ። ግን ብኣንፃሩ ድማ መግለፂ እታ ከተማ ዝኾነ ሕማቕ ልምዲ ኣሎ፤ ግዕዝይና።

እታ ከተማ ብጣዕሚ ግዕዝይና (ብልሽውና) ዝፍፀመላ ከተማ እያ።

ናይሮቢ ናይ ምስትኽኻል ኣጋጣሚ እንተዝረክብ፡ ኣብታ ከተማ ከምኡ እውን ኣብታ ሃገር ንዝተላበደ ግዕዝይና ምቕናስ እንተዝኽእል ደስ ምበለኒ።

ኩሉግዘ ኢትዮጵያ ካብ ዓይነ ሕልናይ ኣይትጠፍእን። ኩሉ ግዘ እናፍቓ። ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ኣብ ፃት ንባዕለይ ናብ ዝኾነ ቦታ ምልኣኽ እንተዝኽእል፡ ንባዕለይ ኣብ ሃገረይ እንተዝረኽቦ ደስ ምበለኒ።