ኤርትራ ኣብ ዙር ሩዋንዳ፡ 'ብምኽንያት ውሽጣዊ ዕማማት' ኣይትሳተፍን

ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ

ፕረሲደንት ፈደረሽን ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ኣቶ ተወልደ ዮውሃንስ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብዚ ዓመት ካብ ዙር ርዋንዳ ጥራይ ዘይኮነ ካብ ዝተፈላለየ ዉድድራት ቦኺርና አለና ይብል።

እቲ ምኽንያት ድማ ዉሽጣዊ ዕማማት ንምስልሳል ምዃኑ ይገልጽ።

ፈደረሽን ቅድድም ብሽክለታ ሩዋንዳ፡ እቲ ዉድድር ክጅመር 72 ሰዓታት ምስ ተረፎ'ዩ፤ ኤርትራ ኣብቲ ዉድድር ከም ዘይትሳተፍ ምርግጋጹ ዝሓበረ።

ከም መተካእታ ኤርትራ፡ ካሜሩናዊት ጋንታ ኤስእንኤች ቬሎ ኣብቲ ዙር ምጽንባራ ከኣ ኣብቲ ብትዊተር ዝዘርግሖ ሓበሬታ ገሊጹ።

Image copyright Tour du rwanda/twitter

ኤርትራ በጺሓቶ ዘላ ደረጃ ክትዕቅብን ካብኡ ክትስጉምን ቀጻሊ ንኣሽቱ ተወዳደርቲ ምፍራይ ከም ዘድሊ ኣቶ ተወልደ ሓቢሩ።

''ብዙሓት ተቐዳደምቲ 'ኳ ኣፍሪና እንተኾንና እቲ ፍረ ምትክካእ ክሕልዎ ኣለዎ። ኣብ ንኣሽቱ ተቐዳደምቲ ኣተኲርና ክንሰርሕ ዝብል ከም መደብ ስለ ዝሓዝናዮ ኣብዚ መጀመርታ ናይ 2018፤ ብፍላይ ኣብቶም ጀመርቲ ተወዳደርቲ ብሽክለታ ኣብቶም ንኣሽቱ ኣተኲርና ኢና ክንሰርሕ ጸኒሕና'' ኢሉ።

ኣብዚ ዓመት ብርክት ዝበሉ ተቐዳደምቲ ናብ ናብ ማእከል መሰልጠኒ ዩሲኣይ ምኻዶም ድማ ዉጽኢት ናይቲ ስራሕ ምዃኑ ሓቢሩ።

ካልእ ኣብዚ ዓመት ኣብ ዙር ርዋንዳን ካልኦት ዉድድራትን ኤርትራ ዘይምስታፋ ኣብቲ ኣብ 2020 ዝካየድ ዉድድር ኦሎምፒክ "ምስ ሓይልና ክንሳተፍ ስለ ዘሎና፡ ኣብ ዉሽጥና ኣተኲረና ክንሰርሕ መሪጽና'' ኢሉ።

ስለምንታይ 72 ሰዓታት ክተርፎ እንከሎ ከምዝሓበሩ መብሪሂ ክህብ እንከሎ ''እታ ሃገራዊት ጋንታ ከም ዘይትሳተፍ ኣቐዲሙ ዝተወሰነ ፍሉጥ ነገር ኢዩ ነይሩ። ግን ካብ ክለባት ክንሰድድ ስለዝሓሰብና ምስ ክለብ ኣሰቤኮ ክንላዘብን ክንዉስንን ነይሩና" ኢሉ።

ብተወሳኺ ኣቶ ተወልደ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ፡ ''ኣዋሃሃዲት ኮሚተ ዙር ርዋንዳ፡ ብዝተኽኣለ መጠን ክንሳተፍ ሓቲቶምና ንሕና'ዉን ክንተዓጻጸፍ ፈቲንና። ግና እቶም ተቐዳደምትና'ዉን ገሊኦም ናብ ስልጠና ገሊኦም ናብተን ዓበይቲ ጋንታታት ፋሕ ኢሎም ስለዝነበሩ፤ ወላ ተኸድና'ዉን ክነድምዕ ኣይንኽእልን ዝብል ገምጋም ስለዝገበረና ከንሳተፍ ኣይከኣልናን'' ኢሉ።

ናይ መጻኢ መደባቶም ኣመልኪቱ ኣቶ ተወልደ ''ክሳብ ሕጂ ብብዝሒ ዝተሳተፍናሉ ዉድድር ኣብ ሩዋንዳ ኢዩ። ኣብ ዝመጽዕ ዓመት ጽዑቕ ዉድድራት ክህልወና ኢና ንደሊ" ብምባል፡ ኣብ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝዉደብ ኩሉ ዓይነት ዙራት ክሳተፉ ከም መደብ ተተሓሒዙ ከምዘሎ ገሊጹ።

ዙር ርዋንዳ፡ ካብ 2009 ኣትሒዙ ዓመታዊ ዝካየድ ቅድድም ኮይኑ ናይ 2.2 ደረጃ መዐቐኒ ዘለዎን ካብ ዝመጽእ ዓመት ናብ 2.1 ክብ ክብል ምዃኑ ተፈሊጡ'ሎ።

ዙር ሩዋንዳ 2018 ብሰንበት 5 ነሓሰ ፈሊሙ ክሳብ ሰንበት 12 ነሓሰ ክቕጽል ኢዩ።