መፅናዕቲ፡ ረብሓ ስሩዕ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ንጥዕና አእምሮ

ብብሽክለታ ምንቅስቓስ ዝገብራ ደቂኣንስትዮ Image copyright Getty Images

ኣብ ሰሙን ካብ ሰለስተ ክሳብ ሓሙሽተ መዓልታት ንኣርበዓን ሓሙሽተን ደቓይቕ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ምግባር፡ ፀገም ጥዕና ኣእምሮ ከምዝንኪ ሓደ ኣብ ኣመሪካ ዝተገበረ ዓብዪ መፅናዕቲ ሓቢሩ።

ልዕሊ እቲ ዝተገለፀ መጠን ዝግበር አካላዊ ምንቅስቓስ ግን ረብሓ ኣይህልዎን ተባሂሉ።

ብድማር 1.2 ሚልዮን ሰባት ንሓደ ወርሒ ኣካላዊ ምንቅስቓሶም ዝምልከት ፀብፃብ ኣቕሪቦም፡ ጥዕና ኣእምሮኦም ድማ ተመዚኑ።

እቲ መፅናዕቲ ከምዝበሎ፡ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ዝገበሩ ምስቶም ዘይገበሩ ክወዳደር ከለዉ፡ "ሕማቕ መዓልቲ" ኢሎም ዝገልፅዎ ውዕለኦም ብ 1.5 ዝነከየ ኾይኑ ተረኺቡ።

ብጉጅለ ዝስራሕ ኣካላዊ ምንቅስቓስ፣ ኤሮቢክስን ምዝዋር ብሽክለታን እወንታዊ ፅልዋ ኣለዎም።

ኣብቲ መፅናዕቲ ዝተሳተፉ ሰባት፡ ዕድመን ፆታን ብዘየገድስ፡ ዋላ'ውን ናይ ገዛ ዕዮን ንቆልዑ ምክንኻንን ሓዊሱ፡ ኩሉ ዓይነት ኣካላዊ ምንቅስቓስ ስለዝገበሩ ጥዕና ኣእምሮኦም ከምዝተመሓይሽ እቲ መፅናዕቲ ገሊፁ።

እቲ መፅናዕቲ ዋላኳ ክሳብ ሕዚ ካብ ዝተገበሩ እቲ ዝዓበየ እንተኾነ፡ ኣካላዊ ምንቅስቓስ፡ ምኽንያት ምምሕያሽ ጥዕና ኣእምሮ ምዃኑ ግን ከረጋግፅ ኣይከኣለን።

ኣካላዊ ምንቅስቓስ ኣብ ጥዕና ኣእምሮ ዝህልዎ ፅልዋ ኣመልኪቶም፡ ቅድም ክብል ዝተኻየዱ መፅናዕትታት፡ ዝተሓዋወሰ ውፅኢት እዮም ሂቦም።

ገሊኦም ድማ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ዘይምግባር ጥዕና ኣእምሮ ከምዘድክም 'ዮም ኣመላኺቶም ነይሮም።

ኣካላዊ ምንቅስቓስ ምግባር ሕማም ልቢ፣ ወቕዒ (ስትሮክ) ን ሽኮርያን ከምዝንኪ ይፍለጥ እዩ።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት