ሓደ ሽሕ ዶላር ከይሓልፈኩም!
ትጥቀምሉ ዘለኹም መሳርሒ ኣይተቐበሎን።

ሓደ ሽሕ ዶላር ከይሓልፈኩም!

ቢቢሲ ከም ሕጋዊ ማዕከን ዜና፡ ዜናውን ምህዞኣውን መደባት ዘዳሉ ኮይኑ፡ ንሓደሽቲ ሰብ ዓቕሚ ምትብባዕ ድማ ሓደ ካብ ዕላማታቱ እዩ።

ዝኾነ ውልቃዊ ሓበሬታኹም ብዘይ ፍቓድኩም፡ ናብ ዝኾነ ሳልሳይ ኣካል ዘይሰጋገር እኳ እንተኾነ፡ ተወዳደርቲ ዝነብርሉ ሃገርን ዞባን ዝምልከት ሓጺር ሓበሬታ ኣብ ዌብሳይት ክሕተም ይከኣል እዩ።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት