ጉጅለ ፀረ ራዕዲ ፖሊስ ፌደራል ካብ መቐለ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከምዝምለሱ ተገይሩ

መዕርፎ ነፈርቲ መቐለ

ምንጪ ስእሊ, GeEZ MEDIA

ኣብ መቐለ ንክልተ ሰሙን ዝፀንሑን "ኣታኣታትዋኦም ፀገም ነይርዎ" ዝተብሃሉን ጉጅለ ፀረ ራዕዲ ፖሊስ ፌደራል ሎሚ ዓርቢ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከምዝተመለሱ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ገሊፁ።

ሓላፊ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ኣይተ ረዳኢ ሓለፎም ምስ ቢቢሲ ኣብ ዘካየድዎ ቃለ ምልልስ፡ "ዝተወሰኑ ኣባላት ፖሊስ ፌደራል ኣትዮም ነይሮም። ኣታኣታትዋኦም ፀገም ነይርዎ።

ንሕና ኣብ ዘይንፈልጦን ኣብ ዘይሓተትናሉን እዋን እዮም ኣትዮም። ንምንታይ ከምዝመፁ ድማ ምስ መንግስቲ ፌደራል ምርድዳእ ክግበረሉ ስለዝነበሮ ክሳብ ሽዑ ኣብቲ ቦታ ክፀንሑ ኢና ገይርና።

ደሓር ኣብዚ ምፅነሖም ዝውስኾ ነገር ስለዘየለ ምስ መንግስቲ ፌደራል ምርድዳእ ብምግባር ክምለሱ ተገይሩ ኣሎ" ኢሎም።

45 ኣባላት ፀረ ራዕዲ ፖሊስ ፌደራል ናብ መቐለ ከምዝመፁን ኣብ ከባቢ መዕርፎ ነፈርቲ ኣሉላ ኣባነጋ ናብ ዝርከብ 'ካምፕ ፖሊስ ፌደራል' ከምዝኣተዉን ኣብ ትሕቲ ጥቡቕ ሓለዋ ከምዝርከቡን ገሊፅና ምንባርና ይዝከር።

ፈለማ እንትመፁ ቁፅሮም 40 ኮይኑ ብወታሃደራዊ ኣውሮፕላን ካብ ኣዲስ ኣበባ ተበጊሶም ብደብረዘይት ኣቢሎም እዮም ናብ መቐለ ኣትዮም።

ብድሕሪኡ እውን ቀለብ እቶም ዕጡቓት ዝሓዙ ብፓትሮል (ብመኪና) ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝመፅኡ ተወሰኽቲ 5 ኣባላት ነይሮም።

ብዛዕባ ምእታው እቶም ዕጡቓት ንፁር መብርሂ ከይተውሃበ ምፅንሑ ብዝምልከት ምላሽ ዝሃቡ ኣይተ ረዳኢ፡ "ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብዙሕ ወረ ይንዛሕ ስለዝነበረ: ካልኣይ ከኣ መንግስቲ ክሰርሖ ዝነበሮ ሰሪሑ ምግላፁ ኣድላይ ስለዝነበረ ንረብሓ ህዝብን ስርዓትን ኣብ ዝጠቕመሉ እዋን ምዝራብ መሪፅና" ኢሎም።

ቢሮ ፀጥታን ምምሕዳርን ክልል ትግራይ ዕላማ እታ ናብ መቐለ ዝኣተወት ኣሃዱ ፀረ ራዕዲ ፖሊስ ፌደራል ኣመልኪቱ ሓበሬታ ንምሃብ ፍቓደኛ ከይኮነ ፀኒሑ'ዩ።

እቲ ጉዳይ ንመንግስቲ ፌደራል እምበር ንኣና ዝምልከት ኣይኮነን 'ውን ኢሉ። ዕጡቓት ፖሊስ ፌደራል ከምዝኾኑ ርዱእ ብምግባር ትግራይ ኣካል እቲ ፌደራል ምምሕዳር ክሳብ ዝኾነት "ንምንታይ ደኣ ናብ ክልልና መፂኹም?" ምባል ከምዘይከኣል ድማ ይገልፅ።

ኮይኑ ግና፡ ኣብ ትግራይ ዝተፈለየን ዝኸፈአን ሽግር ፀጥታ ዘይምህላዉ፡ እሞ ድማስ ፀገም ሃልዩ እቲ ክልል ሓገዝ ፌደራል መንግስቲ ኣብ ዘይሓተተሉ እዋን፡ ተወሳኺ ሓይሊ ምእታዉ ሕቶታት ስለዘልዕል ነቲ ኩነታት ብጥንቃቐ ክንከታተሎ ግድን እዩ ዝብል ምላሽ ሂቡ ነይሩ።

ካልኦት ሓለፍቲ ፀጥታ እቲ ክልል እውን ዕላማ ምንቅስቕስ እታ ኣሃዱ ንፁር ክሳብ ዝኸውን መዓልታዊ ምንቅስቓሶም ይከታተልዎ ምህላዎም ገሊፆም እዮም።

ፖሊስ ፌደራል በብወገኑ፡ ገበን ንምክልኻል ኣባላት ፖሊስ ፌደራል ናብ ዝተፈላለያ ክልላት ከምዝዋፈሩ ብምሕባር፡ ናብ ክልል ትግራይ እውን ኣባላቱ ብምልኣኽ ምስ ኣካላት ፀጥታ እቲ ክልል ብሓባር ይሰርሑ ምህላዎም ኣፍሊጦም እዮም።

እቲ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝተጠቀዐ "ኣባላት ፖሊስ ፌደራል: ብፖሊስ ክልል ትግራይ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ መቐለ ኣብ ቁፅፅር ውዒሎም ዝብል ሓበሬታ ካብ ሓቂ ዝረሓቐን በለካ ለኸዐካን እዩ" ምባሎም ይዝከር።