ድሃይ 45 "ጽሬታ ገዲፍካ ንዓይ ኣዲስ ኣበባ ትሕሸኒ"

ኣንዱዓለም ከበደ

ምንጪ ስእሊ, ANDUALEM KEBEDE

ሽመይ ኣንዱኣለም ከበደ እብሃል፡ ብዙሓት ሰባት በታ"ሞንዶ" ትብል ሳጓይ'ዮም ዝፈልጡኒ። እዛ ሕጂ ዝነብራ ዘለኹ ከተማ፡ ሽማ ክብድ ኢሉ ሉድቪግሽሃፍን እትባሃል ከተማ ከተማ እያ።

ናብዚ ዓዲ መፂኤ፡ ዑቕባ ሓቲተ ምንባር ካብ ዝጅምር ዓመት ገይረ ኣለኹ።

ብመሰረት ሕጊ ናይዚ ዓዲ፡ ሓደ ሰብ ዑቕባ ምስ ሓተተ ኩንታት ኣመዓራርዮም ንሶም ኣብ ዝደለይዎ ከተማ ይምድብዎ። በዚ ምኽንያት እየ ናብዛ ዝነብረላ ዘለኹ ከተማ ተመዲበ፡ ነባሪ ኮይነ ዘለኹ።

ንዓይ ንጀርመን ምስ ኢትዮጵያ ምውድዳር ኣዝኡ እዩ ዝኸብደኒ፤ ምኽንያቱ ዘመሳስለን ነገራት ንምርካብ ከቢድ እዩ። ጀርመን ምስ ካልኦት ሃገራት ከተወዳድራ እንከለኻ ድምቕምቕ ዝበለት ሃገር ኣይኮነትን፡ ጸጥ ዝበለት እያ።

ንኣብነት ኩነታት ኣየራ ፍልይ ዝበለት እያ፡ ቁርን ሃሩርን ኩሉ ሓያል እዩ። ወይ ኣዝዩ ቁሪ እዩ፡ ወይ'ውን ኣዝኡ ሃሩር። ስለዚ እቲ ጽሬታ ገዲፈካ ንዓይ ኣዲስ ኣበባ ትሕሸኒ።

ዘለዎም ናይ ህዝባዊ መጓዓዝያ ኣማራጺታት፡ ብፍላይ ኣነ ስንኩል ስለዝኾንኩ ተሓራዪ እዩ፡ ካብዚ ወጻኢ ዘመሳስለንን ዝፈላልየንን ብዙሕ ኣይርኣየንን እዩ።

ኣብዛ ዝነበረላ ከተማ ሉድቪግሽሃፍን ምስተን ናይ ዓድና ቢሾፍቱ ዝበሃላ ኣውቶቡስ ዝመሳሰላ ኣውቶቡሳት ኣለዋ።

ናይዚ ዓዲ ኣውቶቡሳት ፍልይ ዝበላ እየን፡ ንስንኩላን፡ ንኣረጋውያንን ህጻናትን ክወርዱ እንከለዉ ከይጽገሙ፡ ነተን ኣውቶቡስ ኣዝብል የብልሎም።

ምንጪ ስእሊ, ANDUALEM KEBEDE

መግለጺ ስእሊ,

ንቢሾፍቱ ዝመሳሰል ኣውቶቡስ

ኣዲስ ኣበባ ኣዝየ እየ ዝናፍቓ፡ ሓንቲ ሃገር ናታ ቅሻረት ኣለዋ፡ ናይ ኢትዮጵያ ቅሻረት ክኣ ይናፍቖ እየ።

ሕማም ሽኮር ስለዘለኒ ኣብ መግቢ ጥንቁቕ እየ፡ ምግቢ እንዳመረጽኩ እየ ዝምገብ።

ብዙሕ ግዜ ፓስታ፡ ሩዝን ኩስኩስ ዝብሃል ምስ ቂንጮ ዝመሳሰል መግብን ሶሶችን ሰሪሐ እምገብ።

ናብ ከተማ ንምዝዋር ይኹን ጉዳያተይ ነከሳልጥ ኣብ ዝወጻሉ "ኬባብ" ወይ "ዶነር" ስጋ ኣብ ቅጫ ዝመስል ኣትዩ ዝስራሕ ምብላዕ ይፈቱ። ጽባሕ ቀዳም'ውን ምውጸአይ ስለዘይተርፍ ንቐደም በሉ።

ምንጪ ስእሊ, ANDUALEM KEBEDE

መግለጺ ስእሊ,

"ኬባብ" ወይ "ዶነር" ስጋ ኣብ ቅጫ ዝመስል ኣትዩ ዘብላዕ

ኣብዚ ምስ መጻእኩ ዝገረመኒ፡ ሰባት ሳዕሳዓይ ምዃነይ ምስ ፈለጡ ዘርእይዎ ስምዒት እዩ፡ ንሕና ነዞም ጻዓዱ እንህቦም ግምት ኣዝዩ ላዕሊ እዩ።

እዚ ዘበለኒ ምስዚ ዘለኒ ስንክልና "ከምይ ኣቢልካ ክትስዕስዕ ትክእል" ወይ "ሰንኩል እንከለኻስ ከምይ ኣቢልካ?" ኣብ ገጾም ናይ ምጥርጣር ምልክት ኣናተነበበ እዮም ዝሓቱኒ።

ኣብዚ ገዛይ ኮይነ ብፍኒስትራ ምስ ዝጥምት ኣዝዮም ዓበይቲ ሰለስተ ኣእዋም እየ ዝርኢ፡ ነዞም የእዋም ክርኢ እንከለኹ ትኽ ኢሎም ኣብ ስሩዕ መስመር ምብቃሎምን ዘለዎም ግርማን ወትሩ ምስ ኣድነቕኩ እየ።

እዞም ኣእዋም ኣብ ክረምቲ ይጽንጽልዎም፡ ኣብ ሓጋይ ክኣ ልክዕ ከምዚ ኣፍሮ ጽቡቕ ጌሮም ቀምቂሞም ግርማ ይውስኹሎም። ካብዞም ኣእዋም ወጻኢ በዚ ፍኒስትራ ኾይንካ ብዙሕ ዝረአ ነገር የለን።

ምንጪ ስእሊ, ANDUALEM KEBEDE

መግለጺ ስእሊ,

ካብዞም ኣእዋም ወጻኢ በዚ ፍኒስትራ ኮይንካ ብዙሕ ዝረአ ነገር የለን።

ናብዚ ካብ ዝመጽእ ብዙሕ ነገራት ተዓዚበ ኣለኹ፡ ሓደ ሓደ ግዜ ፍሉይ ሓይሊ እንተዝህልወኒ ዝብለሉ እዋን ኣሎ፡ ኣብዚ ናይ ስደተኛታት ቤት ጽሕፈት ዘለዉ ሰባት ኣብ ዘይቦትኦም እዮም ኮፍ ኢሎም ዘለዉ።

ንስደተኛታት ከገልግሉ ኣብ ቤት ጽሕፈት ኮፍ ኢሎም ተቖጺሮም እንከልዉ፡ ብግልጺ ስደተኛታት ከምዘይፈትዉ ዘርእዩ እዩም።

ነዞም ሰባት ካብቲ ኮፍ ኢሎምሉ ዘልዉ ወንበር ከልግሶም እንተዝኽእል ባህ ምበለኒ፡ ጨቆንቲ ብፍላጥ ወረቐትካ ዘበላሽዉ ሰባት እዮም፡ እዚ እናኾነ ግን ብውልቀኦም ንስደተኛታት ዝሕግዙ ሰባት ክኣ ኣለዉ።

ክሳብ ሕጂ ዝገርምኒ ኣብዚ ምስ መጻኹ እንታይ ኣበይ ከምዘሎን ናበይ ክኸይድ ከምዘለንን ዝፈልጦ ነገር ኣይነበረንን፡ ኣምጽእ ኣቢሎም እዮም ኣብዚ ኮፍ ኣቢሎምኒ፡ ቋንቋ ኣይፈልጥን እየ፡ ቦታታት ኣይፈልጥን እየ፡ እንታይ ከምዝገብር ሕርብት እዩ ዝብለኒ ነይሩ።

ናይ መንበሪ ወረቐት ንከውጽእ፡ ደብዳበ ኣብ ኢደይ መጽኡኒ ናይቲ ክኸዶ ዘለኒ ቤት ጽሕፈት ቁጽሪ ጥራይ እዩ ተዋሂብኒ።

እቲ ከቢድን ፈታንን ዝብሎ እዋን ሽዑ እዩ ነይሩ፡ እንተኾነ ክትኮኖ ክትከዶ ግድን ስለዝኾነ ተኻኢሉ።

ሕጂ ብተኣምር ናብ ኢትዮጵያ ክምለስ እንተዝኽእል ነብሰይ ኣብ ቅድስተ ማሪያም ቤተ-ክርስቲያን ክረኽባ ባህ ምበለኒ።