ኢትዮጵያን ኤርትራን: ትፅቢት ተስፋን ሰላምን ኣብ ፌስቲቫል ኣሸንዳ

ኣዋልድ ኣሸንዳ

እዚ ኣብ ጽባሕ ዕርቀ-ሰላም ኢትዮ-ኤርትራ፡ ንፋስ ሰላምን ቅሳነትን ኣብ ዝሸቦ ትስፉው ሃዋሁው ዝተባዕለ በዓል ወይዘራዝር ተጋሩ ንዓመታ ኤርትራውያን መዘናታተን ክሳተፍኦን ሓቢረን ከብዕልኦን ትጽቢት ኩሉ ደላይ ሰላም እዩ።

ኣብዚ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰናብቲ ክሳብ ሰኑይ 27 ነሓሰ ኣብ ዝነበረ ግዜ ኣብ ሎንደን ዝተፈላለዩ ኮሚዩኒቲ እታ ከተማ፡ ድሙቕ ህዝባዊ በዓል ካርኔቫል ኣካይዶም።

እዚ ካብ 1966 ኣትሒዙ ክሳብ ሎሚ ንኣስታት 52 ዓመታት ብዘይ ምቁራጽ ዝተኻየደ ህዝባዊ በዓል ነባሪ እታ ከተማን በጻሕትን ብሃንቀውታ ዝጽበዩዎን ዝነግዱዎን በዓል ኮይኑ ማዕቢሉ ኣሎ።

ካርኔቫል ቅድሚ ኣማኢት ዓመታት፡ ኣብ ጥንታዊት ግሪኽን ኢታልን ኣረማውያን ኣብ ሓጋይን ጽድያን ንኣምላኽ ሕርሻን ዋይንን ንምምስጋን ዘብዕልዎ በዓል ምንባሩ ይንገር።

መግለጺ ስእሊ,

ካርኒቫል ኖቲንግ ሂል

ምስ ምምጻእ ክርስትና ከኣ ካቶሊካውያን ኣመንቲ፡ ንነብሶም ካብ ሕሩድን ጥልላትን ንምሕራም ዘካይዱዎ ህዝባዊ በዓል ምዃኑ ጽሑፋት ይሕብሩ።

እዚ ምስ እምነትን ሃይማኖትን ዝተሓሓዝ ህዝባዊ በዓል ከኣ ዝተፈላለዩ ሕብረተሰብ ሃገራውን ሃይማኖታውን በዓላት ንምኽባር ይጥቀሙሉ። ከምኡ እናበለ ስለዝማዕበለ ከኣ ሎሚ ዳርጋ ኣብ ብዙሕ ሃገራት ዓለም ፌስቲቫል ካርኔቫል ይካየድ እዩ።

ይኹን እምበር ኣብ ገሊኡ ሃገራት፡ ብሕብረተሰብና ቅቡል ብዘይኮነ ኣከዳድናን ኣሰዓስዓን ስለዝበዓል ንስደተኛታት ነበርቲ እተን ፌስቲቫል ዝካየደለን ሃገራት ስክፍታ ከይፈጠረሎም ኣይተረፈን።

ነባሪት ዓባይ ብሪጣንያ ሄለን ብርሃነ፡ "ነቶም ዝገብሩዎ ባህሎም ደኣ ይኸውን እመበር እቲ ኣከዳድናን ሳዕስዒትን ምስ ባህልና ስለዘይከይድ ዓይነይ መሊአ ክርእዮ እውን ኣይክእልን እየ" ብምባል፡ ንኣለባብሳን ስልማትን እተን ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ኣብ መቐለ በዓለን ዘኽበራ ቆልዑ መቐለ ትሙጉስ።

እዚ ናብ ባህላውን ሙዚቃውን በዓላት ዝማዕበለ ኣብ ሃይማኖታዊ በዓላት፡ ኣብ ከም ጥምቀትን ልደትን፡ ፋሲጋን ትንሳአን ቅዱስ ዮሃንስን መስቀልን ብመዝሙርን ወሸባን፡ ብጸናጽልን ከበሮን ዝዝውተር በዓላት ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን እውን ክቡር እዩ።

ኣብ ኤርትራ ንልዕሊ 27 ዓመታት ዝቐጸለ፡ ዓመታዊ ኣብ ኤክስፖ ብድሙቕ ባህላዊ ሙዚቃን ንጥፈታት ባዛርን ዝበዓል ኣብ እዋን ሓርነታዊ ቃለሲ ኣብ ቦሎኛ ዝካየድ ዝነበረ በዓል ጽንዓትን መኸተን ምዝካር ይከኣል።

ምንጪ ስእሊ, Haddas Ertra

ኣብ ብሄረሰብ ኦሮሞ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ዝበዓል "ኤረቻ" ዝተሰምየ ዓሰርተታት ኣሻሓት ዝሳተፉዎ ህዝባዊ በዓል እውን ኣካል ዓለማዊ ካርኔቫል እዩ።

ዝሓለፈ ሳምንቲ ብዓሰርተታት ኣሻሓት ዝቑጸራ ደቀንስትዮ ትግራይ ኣብ በዓል ኣሸንዳ መቐለ ብሓባር ክሕጎሳን ክጻወታ ብምቕናየን ኣብ ስነ-አእሙሮ እተን ደቀንስትዮን ዝህልዎ መንነታዊ ክብርን ኣብቲ ሕብረተሰብ ዝፈጥሮ ሓድነትን ቀሊል ኣይኮነን።

ቅድሚ ወርሕን ክልተ ቕነን ካብ ዝተፋላለያ ሃገራት ወጻኢ ዝመጽኡ መንእሰያት ኤርትራ፡ ምስ ምምራቕ መበል 31 ሃገራዊ ኣገልግሎት 'መንእሰይ ጸዓት ዘላቒ ዕቤት' ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ካብ 13-15 ሓምለ 2018 ኣብ ዝነበረ ግዜ፡ መበል ሻምናይ ፌስቲቫሎም ኣብ ሳዋ ኣብዒሎም።

እቶም መንእሰያት፡ እቲ ፌስቲቫል ሃብታም ባህሊ ሕብረተሰብ ኣብ ምዕቃብን ምውርራስን ልዑል ተራ ከምዘለዎ፡ ኣብ ሳዋ ብኣካል ምስታፎም ልዑል ሓጎስ ከምዝፈጠረሎም ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ተሰኒዱ'ሎ።

ምንጪ ስእሊ, Haddas Ertra

ኣብ ዝመጽእ ቀረባ መዓልታት እውን ካብ መወዳእታ ወርሒ ነሓሰ ክሳብ 30 ነሓሰ ክሳብ 10 መስከረም፡ እቲ ዓመት ዓመት ዝካየድ ድሙቕ ሃገራዊ ፌስቲቫል ኣብ ኤክስፖ ክካየድ እዩ።

ናይ ለብዘበን ፌስቲቫል ኣብ ሓዲሽ ታሪኻዊ ምዕራፍ ምብቃዕ ኩነተ ኩናት ኢትዮ ኤርትራ ይካየድ ብምህላዉ ፍሉይ ጽባቐን ግርማን ክህልዎ ከምዝኽእል ናፈቕቲ እቲ ፌስቲቫል ይገልጹ።

ስድራ-ቤት ስነ-ጥበብ፡ ጸሓፍቲ፡ ገጠምቲ፡ ዘየምቲ፡ ደረስቲ፡ ተላሃይቲ፡ መሃዝቲ ዝሳተፉዎ ህዝባዊ ፌስቲቫላት ሰላምን ርግኣትን ጎረባብቲ አህዛብ ዘረጋግጽ፡ ፍቕርን ሕውነትን ዝኹስኩስ፡ ዕዮን ስራሕን ዘሞጉስ፡ ስንፍናን ድኻምን ዝነቅፍ ባህሊ ዓያይነትን መሃዝነትን ዘተባብዕ ስርሓት ከቕርቡ፡ ሰብ ልዑል ትጽቢት ኣሕዲሩሎም ኣሎ።