የመን፡ ኮምፕዩተር ኣብ ምቁጽጻር ሕማም ሽሮኽ ዕዙዝ ተራ ይጻወት

የመን፡ ዶክተር ኮሌራ እናሓከመት

ምንጪ ስእሊ, UNICEF

ብምትሕብባር ክልተ ዓበይቲ ትካላት ዓባይ ብሪጣንያ ዝተማህዘ ብኮምፒዩተር ዝትሓገዘ መሳርሒ፡ ሕማም ሸሮኽ ክኽሰተሉ ዝኽእል ከባቢታት ሰሙናት ኣቐዲሙ ብምልላይ፡ ኩሉ ጻዕርታት ሰራሕተኛታት ረድኤት ኣብ ምክልኻል እቲ ሕማም ከምዘተኩሩ ብምግባሩ፡ እቲ ሓማም ካብ 50,000 ኣብ ሰሙን ናብ 2,500 ከንቆልቁል ሓጊዙ።

ለበዳ ሕማም ሾሮኽ ኣብ የመን ድሕሪ ምትእትታው ሓድሽ መሳርሒ እቲ ለበዳ ኣዝዩ ከምዝነከየ ተፈሊጡ። እቲ ሓድሽ መሳርሒ ሳምንታት ቅድሚ`ቲ ሕማም ምኽሳቱ ኣበይ ክኽሰት ከምዝኽእል የተንብህ።

ዓሚ ኣብ ሓደ ሰሙን ጥራይ ልዕሊ 50,000 ሓድሽ ክስተት ናይቲ ሕማም ከምዝነበረ ይግለጽ ነይሩ፡ ሕጂ ግና እቲ ክስተት ናብ 2,500 ኣንቆልቂሉ ይርከብ።

እቲ ሕጂ ተኣታትዩ ዘሎ ኣገባብ፡ ሰራሕተኛታት ረድኤት ኩሉ ጻዕርታቶም እቲ ሕማም ቅድሚ ምኽሳቱ ኣብ ምክልኻል ዘተኮረ ክኸውን ሓጊዙ።

እዚ ሓድሽ ምህዞ፡ ሕቡራት ሃገራት ሳልሳይ ሓድሽ ለበዳ እቲ ሕማም ክኽሰት ተኽእሎ ከምዘሎ ሻቕሎቱ ድሕሪ ምሕባሩ ኢዩ ንህዝቢ ተገሊጹ።

እዚ ሓድሽ ቴክኖሎጂ ብምትሕብባር ናይ ዓባይ ብሪጣንያ ኣህጉራዊ ትካል ኢዩ ኣብ ስራሕ ዝወዓለ።

እዚ ሓድሽ ምህዞ ንናይ ረድኢት ሰራሕተኛታት ነቲ ካብ ቁጽጽር ወጻኢ ዝኾነ ለበዳ ብቕልጡፍ ክቆጻጸርዎ ኣኽኢልዎም ኢሉ ፕሮፌሰር ቻርሎት ዋትስ፡ ናይ ዓባይ ብሪጣንያ ኣህጉራዊ ትካል ናይ ሳይንስ ኣማኻሪ።

``ኣብ ዓመት ኣብ ዓለም ኣሽሓት ሰባት ኢዮም ብሕማም ሾሮኽ ዝሞቱ፡ እዚ ሓድሽ ምህዞ ድማ ነቲ ቅጽሪ ሞት ክንክዮ ክሕግዝ ኢዩ`` ኢሉ ፕሮፌሰር ቻርሎት።

ዝሓለፈ ዓመት ኣስታት ሓደ ሚልዮን ብማይ-ወለድ ሕማማት ዝተጠቕዑ ሰባት ነይሮም፡ ካብዚኦም ድማ ልዕሊ 2,000 ሰባት ዝበዝሑ ቆልዑ ዝርከብዎም ሞይቶም።

እቲ ለበዳ ብፍላይ ኣብቲ ኲናት ሓድሕድ ዝነበረሉ እዋን ኣዝዩ ዓብን ብቕልጡፍ ዝተላብዐ ሕማም ከምዝነበረ ይዝከር። እቲ ቀንዲ ጠንቂ ናይዚ ድማ ምዕናው ናይቲ ረሳሕ ማይ ዘመሓላልፍ መትረብን [ፋኛቱራ] ምዕቡል ናይ ሓለዋ ጽሬት ዝይምህላውን ኢዩ ይብሃል።

ዋላ`ኳ እቲ ለበዳ ኣብ 2018 ኣዝዩ ከምዝነከየ እንተተገልጸ፡ ሕቡራት ሃገራት ግና ሳልሳይ ለበዳ እቲ ሕማም ክኽሰት ተኽእሎ ከምዘሎ ሻቕሎቱ ገሊጹ።

ናይ ዓባይ ብሪጣንያ ናይ ረድኤት ትካል ብምትሕብባር ናይ ስን-ክሊማ ትካል ኢዮም ነዚ ሓድሽ ኣቐዲሙ ሓማም ሾሮኽ ቅድሚ ኣርባዕተ ሳምንታት ኣበይ ክኽሰት ከምዝኽእል ዘተንብህ መሳርሒ ዘማዕበሉ።

እቲ ሓድሽ ምህዞ ብከመይ ይሰርሕ?

እቲ ናይ ዓባይ ብሪጣንያ ናይ ስነ-ክሊማ ትካል ኣቐዲሙ ኣብ የመን ኣበይን መዓስን ዝናብ ክዘንብ ከምዝኽእል የተንቢ። እዚ ድማ እቲ ዝናብ ነቲ ፋኛቱራ ስለዝመልኦ፡ ምምላእ ፋኛቱራ ድማ ኣብ ምልባዕ እቲ ሕማም ዓቢ ተራ ኣለዎ።

ስለዚ፡ እዚ ሓድሽ ምህዞ እቲ ብብዝሒ ሰባት ዝነብርሉ ቦታታት ብምልላይ ቅድሚ ዝኣገረ እቲ ሕማም ኣበይ ክኽሰት ከምዝኽእል ኣቐዲሙ ስለዘለሊ ኣብምክልኻሉ ኣዝዩ ዓቢ ተራ ይህለዎ።