ጋሪዝ ክሩክስ፡ ላካዜቲ፡ ሉካኩ ኣብዛ ብልጽቲ ጋንታ ኣለዉ ካልኦትከ?

ጋሪዝ ክሩክስ ዝበለጸት ጋንታ እዚ ሰሙን

ቶተንሃም ናይ መጀመርታ ስዕረታ በታ ኣብ ኣርባዕተ ጸወታታት ኣርባዕተ ዓወታት ሓፊሳ ትኸይድ ዘላ ዋትፎርድ ቀሚሳ።

ማንቸስተር ን በርንለይ ክልተ ብባዶ ብምስዓር ናብ ዓወት ተመሊሳ፡ ዎልቭስ ንዌስትሃም ብምስዓር ናይ መጀመርታ ዓወት እዚ ወቅቲ ኣመዝጊቦም። ቸልስን ሊቨርፑልን ብቅደም ተኸተል ንበርንማውዝን ንለሲስተርን ስዒረን።

ማንቸስተር ሲቲ ንኒውካስትል ብምስዓር ናይዚ ወቅቲ ናይ ዘይተስዓርነት መንገዶም ኣውሒሶም።

ኣርሴናል ንካርዲፍ ብምስዓር ኣለኹ ክትብል እንከላ፡ ሳውዝ ሃምፕተን ንክሪስታል ፓላስ ክልተ ንባዶ ቀጺዓታ። እዚ ገለ ካብዚ ናይዚ ሰሙን ውጽኢታት'ዩ።

ካብዚ ኩሉ ጸወታትተ ጋሪዝ ክሩክስ ዝበለጸት ዝበላ ጋነታ ሓርዩ ኣሎ።

መግለጺ ስእሊ,

ጋሪዝ ክሩክስ፡ ዝበለጸት ጋንታ እዚ ሰሙን

ሓላዊ ልዳት ርዩ ፓትሪሾ

ምንጪ ስእሊ, Getty Images

ርዩ ፓትሪሾ: . ዎልቭስ ንዌስትሃም ሓደ ንባዶ ክትስዕራ ዝግመት ኣይነበረን።

ሓላዊ ልዳት ዎልቭስ ርዮ ፓትሪሾ ድንቂ ብቕዓት እንተዘየርኢ እዚ ክውን ኣይምኾነን ይብል ጋሪዝ ክሩክስ፡ ቅላዕ ናይ ሚቻሊ ኣንቶንዮ ዘድሓነሉ ኣገባብ ንብሉጽነቱ ዘርኢ እዩ።

ትፈልጡዶ? ፓትሪሾ 50 ሚእታዊት ካብተን ውድኣት ሸቶ ክኾና ዝግብኣን ከምዘድሓነ፡ ፔተር ቸክ ( 75%)፡ ነይል ኢተሪጅ (71%) ከምኡ'ውእን ኣሌክስ ማካርተይ (56%) ብምድሓን ኣብ ታሪኽ ፕሪምየር ሊግ ዘተሰርዑ ኮይኖም ፓትሪሶ ክኣ ኣሰሮም እስዕብ።

ምንጪ ስእሊ, Getty Images

ተኸላኸልቲ ክይለ ዎከር፡ ጆ ጎመዝ፡ ክሬግ ጋዝካርት ኣንድሪው ሮበርትሶን

ክይለ ዎከር: ኣብ ጸወታ ኣንጻር ኒውካስትል ዘርኣዮ ብቕዓትን ኣብ መበል 52 ደቂቕ ዘመዝገባ ሸቶ ንጋንትኡ ናብ ዓወት ዝመለሰት እያ ነይራ።

ትፈልጡዶ? ክይለ ዎከር ኣብ መበል 52 ደቂቕ ኣንጻር ኒውካስትል ዘመዝገባ ሸቶ ኣብ ማንቸስተር ካብ ዝጽንበር ናይ መጀመርታ ሸቶኡ ምኳና።

ጆ ጎመዝ: ናይ ዝሓለፈ ወቕቲ ምክልኻል ሊቨርፑል ብ ኣሌክሳንደር ኣርኖልድን ኣንድሪው ሮበርትሶንን ዝተነድቀ እንተነይሩ ናይ ሎሚ ዓመት ክኣ ብ ጆ ጎመዝ'የ ክውሓስ ምባል ዘኽእል እዩ።

ኣብ ማእከል ናይ ምክልኻል ድንቂ ብቕዓቱ ርኢኻ ውሕልነቱ ንኽትምስክር ዓይኒ ዘየሕሲ ጆ ጎመዝ ኣካል ዝበለጸት ጋንታ ናይዚ ሰሙን ክተገብሮ ዝቅስብ'ዩ።

እዚ ተጻዋታይ እዚ ዓወት ኣንጻር ለይሲስተር ዘርኣዩ ብቕዓት ድንቂ ምንባሩ ርኢኻ ምስ ቦቢ ሙር ምንጽጻሩ ጌጋ ኣይኮነን።

ክሬግ ጋዝካርት: ዋትፎርድ ን ቶተንሃም ምስዓር ድልዱል ዕርዲ እንተዘይብልካ ዋንጫ ኣይትወስድን ኢኻ ንዝብል ቅማረ ዘረጋግጽ'ዩ ነይሩ።

ኣቐዲሞም ሸቶ ዘመዝገቡ ቶቶንሃም ድሕሪን ካብ ትሮይ ዲነይን ካብዚ ተኸላኻላይ ክሩዝ ጋዝካርት ሸቶታት ተመዝጊቦም ምውጾኦም ኣብ ነቲ ኣብ ልዕሊ ማንችስተር ኣበዝጊቦሞ ዝጽነሑ ዓወት ርኹምሽ ዘበለ እዩ ነይሩ።

ኣብዚ ጸወታ እዚ፡ ክሬግ ጋዝካርት ምኽልኻል ጥራይ ዘይኮነ ሸቶ'ውን ከመዝግብ ምኽኣሉ ብሉጽ የብሎ።

ኣንድሪው ሮበርትሶን: ሊቨርፑል ኣንጻር ለሲስተር ኣብ ዝገበረቶ ግጥም፡ ቀንዲ ቀላሲ ዓወት እዚ ጸወታ ዝነበረ ኣንድሪው ሮበርትሶን ኣብ ምክልኻል ጥራይ ከየድሃበ ሓሓሊፉ ናብ ቅድሚት ዝልእኸን ዝነበራ ኮዓሳሱ ውሕልነቱ ዘርእያ እየን ነይረን፡ ናብ ሳይድዪ ማን ዝልኣኻ'ሞ ናብ ሸቶ ዝተቀየረት ክኣ ኣብነት ናይዚ እያ።

ምንጪ ስእሊ, Getty Images

ኣከፋፈልቲ - ሪሃም ስተርሊንግ፡ ኢደን ሃዛርድ፡ ማርኮስ ኣሎንሶ

ሪሃም ስተርሊንግ: ናይ ፐፕ ጓርድዮላ ካብ ዝፍተዉኒ ነገራቱ ንተጻወትቱ ጽቡቕ ክጻወትሉ ዝገብር እዩ፡ እዚ ሞሪኖ ኣብ ማንቸስተር ክገብሮ ዘይክኣለ እዩ ይብል ጋሪዝ ክሩክስ።

ጓርድዮላ ብሉጽ ኣሰልጣኒ እዩ፡ ካብ ጓርደዮላ ብዝያዳ ዝኸሰበ ክኣ ራሃም ስተርሊንግ፡ ኣብ ቅድሚት ናይ ምትርጋእን ርእሰ ተኣማንነቱን ክብ ከብለሉ ስለዝኸኣለ።

ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ግን፡ ነዚ ክትገብር ኣይጸንሐትን፡ ንሪሃም ስተርሊንግ ኣይከሰበትሉን።

ኣብ ዓዲ እንግሊዝ፡ ኣብ ፕሪሜር ሊግ ንኣብ እንግሊዝ ዝዓበዩ ተጻወትቲ ናይ ምጽዋት ዕድል ክውሃብ ብቀጻሊ እዩ ዝጉስጎስ፡ ኣነ ግን ይብል ጋሪዝ ክሩክስ ዝበለጸ እንግሊዛዊ ተጻዋታይ ካብ ብሉጽ እንግሊዛዊ ኣሰልጣኒ ኢና ክንረክብ እንኽእል ይብል።

ኢደን ሃዛርድ: ቸልሲ ንበርንማውዝ ብቀሊሉ እያ ኣንበርኪኻታ፡ ዊልያን፡ ማትዮ፡ ጆርጊንሆን ሃዛርድን ዝፈጠርዎ ውህደት ክኣ እቲ ቀንዲ መትኒ እዩ ነይሩ። ናይ ሃዛርድ ክኣ ሓልፊ።

ቸልሲ ካብቲ ኣብ ትሕቲ ሞሪኖ ዝነበረሉ እዋን ዝሓሸ ብቕዓት ካብቲ ኣብ ትሕቲ ኣንቶንዮ ኮንተ ክኣ ዝተሓተ ብቅዓት ሒዛ እያ ትጉዓዝ ዘላ።

ሃዛርድ ግን ምስ ብቐቕዓቱ ኣናቐጸለ ኣብ ሞራታ ዝልእኸን ኩዓሳሱን ሓሓሊፉ ባዕሉ ዝፍትነንን ብሉጻት እየን፡ ኣብ መበል 85 ዘመዝገባ ሸቶ ክኣ መርኣያ ናይዚ እያ።

ማርኮስ ኣሎንሶ ኣሎንሶ ንተኸታተልቲ ሰለስተ ሳምንቲ ኣብ ብልጽቲ ጋንታ እዚ ሰሙን ዝሕረ ዘሎ ተጻዋታይ ቸልሲ እዩ።

እዚ እስጳኛዊ ተጻዋታይ ቅድሚ ሕጂ ካብ ዘርእዮ ዝነበረ ብቕዓት ጎሊሑ'ዩ ዝረአ ዘሎ።

ቸልሲ ንበርንማውዝ ኣብ ዝሰዓረትሉ ብቕዓት ኣሎንሶ ዝድነቕ እዩ ነይሩ።

ምንጪ ስእሊ, Getty Images

ኣጥቃዕቲ - ሮመሉ ሉካኩ፡ ኣሌክሳንድረ ላካዜቲ ሳድዮ ማነ

ሮመሉ ሉካኩ: ካንዚ ኣብዚ ሰሙን ዝተኻየዱ ጸወታታት ማንቸስር ዩናይትድ ናብ በርንለይ ገይሻ ዝገበረቶ ጸወታተ እቲ ዝመሰጠኒ እዩ ነይሩ ይብል ጋሪዝ ክሩክስ።

እዚ ጸወታ እዚ ንሞሪኖ ወሳኒ ጸወታ ምንባሩ ካብቲ ንሰሓብነቱ ዓዳሚ ዝገብሮ እዩ ነይሩ።

ሉካኩ ምንባሩ ግን ሞሪኖ ኣይሓፈረን ኣብ መበል 27 ከምኡ'ውነ ኣብ 44 ደቂቕ ኣከታቲሉ ዝተወን ሸቶታት፡ርእሱ ከምዘቅንዕ ገይረንኦ።

ኣሌክሳንድረ ላካዜቲ: ኣርሴናል ኣንጻር ቻርዲፍ ገይሻ ኣብዘካየደቶ ግጥም 3 ብ 2 ኣብ ዝሰዓረትሉ፡ ኣብ መበል 81 ደቂቕ ብኣሌክሳንድረ ላካዜቲ ዝተመዝገበት ሸቶ 3 ነጥቢ ኣግዚማቶም እያ።

ኣሌክሳንድረ ላካዜቲ፡ ኣብ ዝሓለፈ ሓሙሽተ ጸወታታት ኣብ ሓሙሽተ ሸቶን ክልተ ውዱኣት ኩዓሳሱን ብምብርካት ኣብ ሸውዓተ ሸቶታት ኣበርክቶ ገይሩ።

ሳድዮ ማነ: ሊቨርፑል ኣንጻር ለይሲስተር ኣብ ዝገበረቶ ግጥም፡ ኣበርክቶ ሳድኦ ማነ ዝንኣድ እዩ ነይሩ፡ ኣብ መበል 10 ደቒቕ ሸቶ ከመዝግብ እንከሎ፡ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት'ውን ህላወ ናይ ሞ ሳልሕ እዩ ነዚ ሰኔጋላዊ ተጻዋታይ ኣህሲስዎ ነይሩ።

ሳድዮ ማነ ብሓፈሻ ኣንጻር ለሲስተር ኣብ ዝገበሮ ጸወታ፡ ኣብ ኣርባዕተ ሸቶታት ኣበርክቶ ገይሩ።