ፖሊስ ህንዲ፡ ታሪኻዊ ወርቂ ኣገልግል ዝሰረቑ ጓሓላሉ ይእልሽ ኣሎ

ዝተሰርቀ ኣገልግል ወርቂ
መግለጺ ስእሊ,

ዝተሰረቀ ኣገልግል ወርቂ

ካብ ወርቂ ዝተሰርሐ ናይ ንጉሳውያን ኣገልግል ስለዝተሰረቐ፡ ፖሊስ ምፅራይ ይገብር ኣሎ።

እዚ ብወርቂ ተሰሪሑ ብኣልማዝ ዘግየፀ ኣገልግል፡ ዋንነቱ ኣብ ህንዲ ከተማ ሃይደርኣባድ ናይ ዝነበረ ንጉሳዊ ቤተሰብ እዩ።

እቶም ለያቡ ብተወሳኺ'ውን፡ ዑንቍ፣ ብወርቂ ዝተሰርሐ ናይ ሻሂ ማንካን ኩባያን ሰሪቖም።

እዞም ናውቲ 3 ኪሎ ግራም ዝምዘኑ ክኾኑ እንከለዉ፡ 7 ሚልዮን ዶላር ዋጋ የውፅኡ።

እዞም ናውቲ ከምዝተሰረቑ ዝተፈለጠ ዝሓለፈ ሰኑይ ነይሩ። ፖሊስ ከምዝብሎ፡ ሰንበት ምሸት 'ዮም ካብቲ ተቐሚጦምሉ ዝነበሩ ቤተመዘክር 'ኒዛም' ተወሲዶም።

እቶም ለያቡ፡ ናይቲ ቤተመዘክር ናይ ሓለዋ ካሜራታት ምስኣበላሸዉ እዮም ነቲ ጉሕለት ፈፂሞምዎ።

ነዚ ስርቂ ከምዝፈፀሙ ዝተጠርጠሩ ክልተ ሰባት እዮም።

ወናኒ ናይዞም ክባራት ኣቑሑ፡ ሚር ኦስማን ኣሊ ካሃን ዝበሃል ንጉስ ሃይደርኣባድ ዝነበረ እዩ። እዚ ንጉስ ኣብ ሓደ እዋን ኣብ ዓለምና እቲ ዝሃብተመ ሰብ ምንባሩ ይግለፅ።

ቅድሚ ዓሰርተ ዓመት 'ውን ብተመሳሳሊ ዋንነቱ ናይዚ ንጉሳዊ ቤተሰብ ዝኾነ ጎራደ ካብ ካልእ ቤተመዘክር ተሰሪቑ እዩ።

ቤተመዘክር 'ኒዛም' ብኣቆፃፅራ ኣውሮጳውያን 2000 እዩ ንህዝቡ ክፉት ኮይኑ።