ሚኒስተር ነበር ብርሃነ ኣብርሀ፡ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኮይኑ ንፕረዚደንት ኢሳይያስ ብትሪ ነቒፉ

መጽሓፍ ብርሃነ

ምንጪ ስእሊ, Berhane Abrehe

ሚኒስተር ፋይናንስ ኤርትራ ነበር ኣቶ ብርሃነ ኣብርሀ ናብ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቅን ናብ ህዝቢ ኤርትራን ካብ ኣስመራ ዝልኣኾ ምዃኑ ዝግለጽ ናይ ድምጺ መልእኽቲ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣዘራራቢ ኮይኑ'ሎ።

እዚ ድምጺ ንፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፡ ነቶም ዝርካቦም ብሂወት ተሪፎም ዘለዉ ኣባላት ሃገራዊ ባይቶ ክእከቦምን፡ ሰልጣኑ ብሰላማዊ መንገዲ ክገድፍን ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ቀሪቦም ንሕሉፍን ህሉውን ኩነታት ኤርትራ ብግልጺ ክካትዑ ዝጽውዕን ካልእ መልእኽታትን ዝሓዘ ድምጺ እዩ።

እዚ መልእኽቲ ፡ ናይ ሚኒስተር ብርሃነ ኣብርሀ ኢዩ፡ ኣይኮነን ዝብል ምግምማዕ ፈጢሩ ይርከብ።

ነዚ ንምርግጋጽ ዘዘራረብናዮ ንዓመታት መሳርሕቱ ዝነበረን፡ ካብ ነዊሕ እዋን ብቐረባ ዝፈልጦን ኣቶ ክብሮም ዳፍላ፡ "ርግጸኛ እየ ብርሃነ ኣብርሀ እዩ" ክብል ምስ ቢቢሲ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕትት ሓቢሩ።

ንነዊሕ ዓመታት ብቐረባ ብምስርሖም ጸቡቕ ጌሮም ከምዝፋለጡ ዝዛረብ ኣቶ ክብሮም ዳፈላ፡ "ህዱእ፡ ከይሓሰበ ዘይዛረብ፡ ተሪር መርገጺ ክኣ'ዩ ዝወስድ" ብምባል እዚ ሕጂ ወሲንዎ ዘሎ ስጉምቲ መርኣያ ናይዚ ባህሩ ምዃኑ ይገልጽ።

እቲ መልእኽቲ እንታይ ይብል?

"ኣቶ ኢሳይያስ፡ ሓላፍነትካ ስለዝኾነ ንኣባላት ሃገራዊ ባይቶ ኤርትራ ሕጂ ብህጹጽ ኣክበና። ብናይ በይንኻ ውሳነ ምስ ሃገራት ዓለም እተካይዶ ዘለኻ ግሉጽነት ዝጎደሎ ናይ ተብተብ ዲፕሎማሲየያዊ ርክባትን፡ ንስትራቴጂያዊ ሃገራዊ ረብሓታት ኤርትራ ኣብ ሓደጋ ከውድቕ ተኽእሎታት ዘለዎ ምኽታም ናይ ሃንደበታዊ ስምምዓትን ክሳብ ሃገራዊ ባይቶ ኤርትራ ዝእከብ ኣቋሪጽካዮ ጽናሕ" ይብል እቲ ሚኒስተር-ነበር ኣብ ኣስመራ ኾይኑ ኣብዘመሓላለፎ ናይ ድምጺ መልእኽቲ።

ኣቶ ብርሃነ ኣስዒቡ ምስ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፍወርቂ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ቀሪቦም ንሕሉፍን ህሉውን ኩነታት ኤርትራ ብዝምልከት ክካትዑ ዕድመ ከቅርበሉ ይስማዕ።

ኣቶ ክብሮም ዳፍላ ነዚ መልእኽቲ ምስ ሰመዐ ብዙሕ ከምዘይገረሞ ብምሕባር፡ "እዋኑ ኣኺሉ ኣሎ ኢሉ፡ ከምቲ ናቱ ኣተሓሳሳባ ዘለዎም ሰባት ከምዝስዕብዎ ኣሚኑ ከምዝገበሮ" ይዛረብ።

ምንጪ ስእሊ, ክብሮም ዳፍላ

መግለጺ ስእሊ,

ኣቶ ክብሮም ዳፍላ፡ ንሚኒስተር ነበር ብርሃነ ኣብርሀ በቐረባ ዝፈልጦ መሳርሕቱ እዩ

ብርሃነ ኣብርሀ ኣብዚ እዋን ኣዘራራቢ ከኸውን ዝኸኣለ ግን በታ ኣብ ቀረባ ዝተዘርገሐት ናይ ድምጺ መልእኽቱ ጥራሕ ከይኮነስ፡ በታ ኣብ ደገ ትሕተም ዘላ "ሃገረይ ኤርትራ" ዘርእስታ ነቓፊት መጽሓፉ 'ውን እዩ።

መጽሓፍ "ሃገረይ ኤርትራ"

እዛ ጽባሕ ቀዳም ኣብ ኣመሪካ ናይ ምምራቕ ስነስርዓት ዝግበረላ" ሃገረይ ኤርትራ" ትብል መጽሓፍ፡ ንኣካይዳ መንግስቲ ኤርትራ ብፍላይ ክኣ ንፕረዝደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ብትሪ ከምትነቅፍ ኣቶ ክብሮም ዳፍላ ይሕብር።

"ኣብ ልዕሊኡ ክወርድ ዝኽእል ሓደጋ ብምስጋእ ብመንግዲ ካልእ ሰብ'የ ዝረኽቦ ነይረ፡ ሓንሳብ ጽናሕ ተድልየና ኢኻ" ከምዝበሎ ብምሕባር፡ ኣቶ ብርሃነ ኣብርሀ ግን ሓንሳብ እንተወሲኑ ከምዘይምለስ ስለዝፈልጥ ነታ መጽሓፍ ኣብ ክልተ ክፋል ተመቒላ ኣብ ደገ ንኽትሕተም ከምዝፈቐደ ኣቶ ክብሮም ይዛረብ።

"ሓሲበሉ'የ ኩሉ ክኣ ርእየዮ እየ፡ ኣጆኹም ቀጽሉ ብዙሕ ክኣ ኣይትሻቐሉ" ቃል ናይ ኣቶ ብርሃነ ኣብረሀ ምንባረን ኣቶ ክብሮም የዘንቱ።

ብርሃነ ኣብርሀ መን'ዩ?

ኣቶ ብርሃነ ኣብርሀ ኣብ ኢትዮጵያ ድሕሪ ምምሃር፡ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ ብቁጠባዊ ምህንድስና ብማስተርስ ተመሪቑ፡ ኣብ 1975 ናብ ሰውራ ኤርትራ ከምዝተሰለፈ ኣቶ ክብሮም ዳፍላ ይዝክር።

ኣብ እዋን ቃልሲ ኣብ ዝተፈላለየ ላዕለዋይ ጽፍሕታት ድሕሪ ምግዳል፡ ድሕሪ ናጽነት ኣባል ሃገራዊ ባይቶ ብምዃን ከምዝተመረጸ ይፍለጥ።

ኣቶ ብርሃነ ኣበርሀ ኣብ 2001 ሚኒስተር ፋይናንስ ኤርትራ ኮይኑ ድሕሪ ምርቁሑ፡ ኣብ ጸብጻብ ኣታዊታት ቢሻ ግልጹነት ከምዘየለ ብምሕባር፡ ግልጹነት ንኽህሉ ሕቶ ስለዝዓለለ፡ ካብ ሚኒስትርነት ተኣልዩ ኮፍ ኢሉ ዝጸንሐ ላዕለዋይ ሓላፊ እዩ።

መጻኢኡ እንታይ'ዩ ክኸውን?

ኣብ 2001 ብጉጅለ 15 ዝጽውዑ ላዕለዎት ሓለፍቲ፡ ንፕረዚደንት ኤርትራ ተመሳሳሊ ሓቶ ኣቕሪቦም ምንባሮም ዝዝከር ኮይኑ፡ ኣብ ተሕቲ ቀይዲ ብምእታው ከሳብ ሕጂ ኣብ ፍርዲ ከይቐረቡ ኣብ ዒራዒሮ ዝብሃል ቤት ማእሰርቲ ከምዝርከቡ'ዩ ዝፍለጥ።

ምንጪ ስእሊ, BERHANE ABREHA

ኣቶ ክብሮም ዳፍላ ካብዚ ብምብጋስ ኣብ ልዕሊ ሚኒስተር ፋይናንስ ነበር ኣቶ ብርሃነ ኣበርሀ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ከም ምህላዉ መጠን ኣብ ልዕሊኡ ክወርድ ዝኽእል ኣደራዕ ከምዘሎ ይሕብር።

"ከም ውልቀ ሰብ ኣብ ልዕሊኡ ክወርድ ዝኽእል መጥቃዕቲታት ኣሎ" ዝበለ ኣቶ ክብሮም፡ መንግስቲ ኤርትራ ከምቶም ኣብ ዝሓለፈ እዋን ንኸምዚ ኣርእስቲ ዘልዓሉ ሓለፈቲ "ብኽድዓት ሃገርን ምስጢር መንግስቲ ብምውጻእ" ኣሳቢቡ ክኣስሮ እዩ ይብል።

"እዚ እንተስዒቡ ኣበይ ኣሎ ኣበይ ተኣሲሩ ኣይክፍለጥን'ዩ" ድሕሪ ድማ ይብል።

"ንሕናውን ብርሃነ ኢና" ዝበሉ ካልኦት ክልዓሉ ከምዝኽእሉ ተጽቢት ብምግባር፡ ኣብዚ ሕጂ እዋን ካብቶም ኣብ ሓላፍነት ዘለዉ ኣዝዮም ውሑዳት ጥራይ ንኢሳይያስ ከምዝድግፉ ኣቶ ክብሮም የብርህ።

ኣቶ ክብሮም ዳፍላ ኣብ መወዳእታ ሰብ ናብ ሜዳ ክስለፍ እንከሎ ንመስዋእቲ ድሉው ኮይኑ ይስለፍ ምንባሩ ብምሕባር፡ ኣቶ ብርሃነ ኣብርሀ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኮይኑ ነዚ ስጉምቲ ምጽሓፍ ምጽሓፍን ብድምጺ ናብ ህዝብን መንግስትን መልእኽቲ ምስዳዱን፡ ነዚ ሓቂ ዘረጋግጽ ምዃኑ ይሕብር።