ኢንጂነር ስመኘው፡ መግለፂ ፖሊስ ፌደራል ብስድርኦም ተቐባልነት ኣይረኸበን

ኢንጂነር ስመኘው በቀለ

ኣብ መስቀል አደባባይ ኣብ ውሽጢ መኪነኦም ህይወቶም ሓሊፉ ዝተረኸበ ዋና ስራሕ መካየዲ ፕሮጀክት ህዳሰ ኢትዮጵያ፡ ኢንጂነር ስመኘው በቀለ፡ ብናይ ባዕሎም ሽጉጥ ዓርሶም ዘጥፍኡ ምዃኖም፡ ፌደራል ኮሚሽን ፖሊስ ኢትዮጵያ ሎሚ መዓልቲ መግለፂ ዋላ እኳ እንተሃበ፡ ንስድራ ስመኘው በቀለ ዘየእምን ጉዳይ ኮይኑ ኣሎ።

ስድራ ኢንጂነር ስመኘው በቀለ ግና፡ ንገዛእ ርእሱ ቅትለት ፈፂሙ ዝብል መግለፂ እቲ ኮሚሽን ዘእምን ኣይኮነን ይብሉ።

ንልዕሊ ኣርብዓ መዓልታት ሕንቅልሕንቅሊተይ ኮይኑ ዝፀንሐ ሞት ኢንጂነር ስመኘውን ኣማውትኦምን ፡ ፌደራል ፖሊስ እታ ሃገር ሎሚ መዓልቲ መግለፂ ምሃቡ ስዒቡ ግና ዘካትዑ ርኢቶታት ይወሃቡ ኣለዉ።

ኣብዚ ሕዚ እዋን ንደቂ ኢንጂነር ስመኘው ይሕብሕቡ ዘለዉ ንበዓልቲ ቤት ኢንጂነር ስመኘው በቀለ፡ ንወይዘሮ እሙን ጌታሁን ምንኣስ ሓዋ ኣይተ ኣካሉ ጌታሁንን ወላዲታ ወይዘሮ መንበረ መኮነንን እዮም።

ፌደራል ፖሊስ እታ ሃገር ዝሃቦ መግለፂ ኣብቲ ስድራ ዳግማይ ጓሂ ፈጢሩ ኣሎ። ወላዲት በዓልቲ ቤት ኢንጂነር ስመኘው በቀለ ወይዘሮ መንበረ መኮንን፡

''ንሕና ዋላ ሓደ እንፈልጦ ነገር የለን። ከማኹም ሞቱ ሰሚዕና፡ ከማኹም ድማ እቲ መግለፂ ሰሚዕና። ካብዚ ወፃኢ እንነግረኩም ነገር የለን። በይዛኹም ግደፉና'' ክብላ ብሕርቃን እየን ብዛዕባ እቲ ኩነታት ገሊፀናልና።

ምንኣስ ሓው ወይዘሮ እሙን ጌታቸው፡ ኣይተ ኣካሉ ጌታሁን ድማ፡ እቲ ስድራ ኩሉ ሰብ ካብ ዝፈልጦ ወፃኢ ብፍሉይ ዘዘራቦም ኣካል ከምዘየለ ሓቢሩልና።

''ከም ማንም ኢትዮጵያዊ፡ ንስኹም ከምዝሰማዕኹሞ ኢና ብሚድያ ሰሚዕና። ንስኹም ክንድቲ እቲ ትፈልጥዎ እዩ ንሕና ዘለና ኣፍልጦ።

እዚ ጥራሕ እየ ክነግረኪ ዝኽእል። ንስኹም ካብ ዝሰማዕኽሉ መንገዲ ወፃኢ ብፍሉይ ዝሰማዕናሉ መንገዲ የለን። ሕዚ ኣብ ስድራ ዘሎ ስምዒት ከቢድ እዩ። ንዓና ዝፀወዐናን ብፍሉይ ዝነገረና ኣካል የለን። ዝኾነ ሰብ እዩ ብሚድያ ይመሓላለፍ ኣሎ ኢሉና። ካብ ሚድያ ሰሚዕና''።

ዳይሬክተር ጀነራል ፖሊስ ፌደራል ኣይተ ዘይኑ ጀማል ኢንጂነር ስመኘው በቀለ ንባዕሎም 'ቀቲሎም' ዝበልሉ ምኽንያት እንተቐምጡ፡ ምስ ስራሕ ኣፈፃፅማ እቲ ግድብ ተተሓሒዙ ብዝነበረ ፀቕጢ ክኸውን ከምዝኽእል ይግምቱ።

''ኣፈፃፅማ ህንፀት ግድብ ህዳሰ ምድንጓዩ፤ መንግስቲ እውን ብዙሕ ወፃኢ ምውፅኡን ንተወሳኺ ወፃኢ ምቅልዑን፤ ምስ ሜቴክ ተተሓሒዙ ድማ፡ ኣፈፃፅማ ስርሑ ብጣዕሚ ትሑት ምዃኑን ዝተኸፈሎ ገንዘብ ድማ ልዑል ምዃኑን እዩ። እቲ ገንዘብ ድማ ብዘይናህቶም ፍቐድ ዘይኽፈል ምዃኑ እዩ። ሳሊኒ ድማ ልዕሊ 250 ዩሮ ተወሳኺ ክፍሊት ምሕታቱ፤ እዚኦም ኩሎም ተደሚሮም፡ ኣብቶም ኢንጂነር ልዑል ጭንቀት ምፍጣሩ ውፅኢት እቲ ምርመራ የመላኽት" ብምባል እቶም ኢንጂነር ንባዕሎም ክቐትሉ ምኽንያት ከምዝኾነ ተዛሪቦም።

ኣብዚ ሰሙን ምስ ምድንጓይ ህንፀት እቲ ፕሮጀክት ተኣሳሲሩ፡ ሜቴክ ስሙ ኣብ መንግስቲ ሚድያ ክጋዋሕ ዝቐነየ እንትኸውን ምስዚ ኮነ ተባሂሉ ንምትእስሳር ዶ ይኾን ዝብል ኣብ ህዝቢ ሕቶ ይፈጥር ኣሎ።

ምንጪ ስእሊ, FBC

መግለጺ ስእሊ,

ስድራ ኢንጂነር ስመኘው በቀለ

ይኹን እምበር ውፅኢት እዚ ምርመራ ንልዕሊ ወርሒ ይጽበዩ ንዝነበሩ፡ ስድራ ኣብ ዳግማይ ሓዘን ኣእትይዎም ኣሎ። ሕሱም ሕርቃን፡ ስድራ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ክዛረቡ ድሌት ከምዘይብለን ካብ ኣንደበት ወይዘሮ መንበረ መኮንን ዝተረዳእናዮ እዩ።

''በይዛኹም ግደፉና። ሓቀይ ስመኘው ሞይቱ ኣሎ። ሓቀይ ንባዕሉ ቀቲሉ ተባሂሉ ኣሎ? ኩሉ ከም ህዝቢ ኢና ሰሚዕና። ሞቱ ኮነ መግለፂኡ ሰሚዕና ኣለና፡ ነመስግን፡ በቃ'' ክብላ ምሬተአን ገሊፀን።

ኣይተ ኣካሉ ጌታሁን ድማ፡ መግለፂ ፌደራል ፖሊስ ብሃንደበት ምስምዖም፡ ኣብ ስድራ ከቢድ ስምዒት ከምዘእተዎም ይዛረብ።

''ብበዓል ምድሪ ገዝኡ ተዓፅዩ እዩ ዘሎ። እቲ ስድራ ኣብ ከቢድ ሓዘን እዩ ዘሎ። ስድራ ኣብ ከቢድ ሓዘን ኣብ ዘለናሉ እዋን፡ ካልእ ሓዘን ድማ ንባዕሉ ኣጥፊኡ ተብሂሉ ነጊሮምና። ዝተነገርናሉ መንገዲ ድማ ተፀዊዕና እንተይኮነስ፡ ካልእ ሰብ ከምዝሰምዖ ብሬድዮ ሰሚዕና፡ ሰብ ከምዝረኣዮ ብቴሌቬዥን እዩ ተነጊሩና። ኣነ ሕዚ ኣብ ስራሕ ኮይነ እየ ንዓኺ ዘዛርበኪ ዘለኹ። እዚ ክፈጥረለይ ዝኽእል ስምዒት ድማ ንዓኺ ክግረኪ ኣይግበኣንን፡ በዓልኺ ክትርድእዮ ትኽእሊ እዩ። ምኽንያቱ ከም ማንም ሰብ ብሚድያ ኢና እዚ ሰሚዕና' ክብል ገሊፁልና።

ስድራ ኢንጂነር ስመኘው በቀለ ንባዕሎም የጥፍኡ እዮም ኢሎም ከምዘይኣምኑን እዚ ከምዘይቕበልዎን ኣይተ ኣካሉ ንቢቢሲ ተዛሪቡ።

'' ኣነ ብወገነይ፡ በዚ በፍፁም ኣይኣምንን። ሕዚ እውን ኣይኣምነሉን። ንቐፃሊ እውን ኣይኣምነሉን። ከም ማንም ሰብ ብሚድያ ኢና ሰሚዕና። ዋላ ሓደ ፀዊዑ ዘዘራረበና ኣካል ኣይነበረን። ስመኘው ግና ኣብ ባዕሉ ቅትለት ክፍፀም እዩ ኢለ ኣይኣምንን። ኣነ ጥራሕ ኣይኮንኩን፡ ስድራ እውን ዘለዎ እምነት እዚ እዩ። እዚ ኣይንቕበሎን'' ኢሉ።

ፖሊስ እታ ሃገር ሞት ምርመራ ኢንጂነር ስመኘው በቀለ ኣፃርየ ዝበለሉ መንገዲ ዘለዎ ዓቕሚ እዚ ጥራሕ ምዃኑ ዘርእይ እዩ ድማ ይብል ኣይተ ኣካሉ።

'' ፖሊስ እዚ ሰሪሐ ኣለኹ እንትብል፡ ብዓቕምና ኣፃሪና ኢና ማለቱ እዩ። ብዘለዎም ዓቕሚ ኣፃርዮም ዶ ኣየፃረዩን ዝብል፡ ንሳቶም ዝፈልጥዎ ጉዳይ እዩ። ኣነ ክምለስልኪ ዝኽእል ግና፡ ዓቕምና እዚ እዩ፡ ክሳብ እዚ እዩ ዓቕምና ኢሎምና ኣለዉ። ኣነ ኣብ ከይዲ እቲ ምፅራይ ስለዘይነበርኩ እንታይ ኢለ ክምልስ እኽእል። ስለዚ እቲ ድምዳመ ንስሙ ንቀበሎ። ካብኡ ወፃኢ ናብ እንኸዶ የብልናን። ንምንታይ? እቲ መረዳእታ ኣብ ኢዶም ስለዘሎ፤ ክከታተሉ ዝፀንሑ እውን ንሳቶም እዮም፤ ብሚድያ መግለፂ ዝሃቡና እውን ንሳቶም እዮም። ካብ ምቕባል ሓሊፍና ኣማራፂ የብልናን" ኢሉና።

መግለጺ ቪድዮ,

ናይ መወዳእታ ቃላት ስመኘው በቀለ