ግብጻዊ ሰብኣይ ምስ ሱዕዳዊት ሰበይቲ ብምቑራሱ ተኣሲሩ

ሰብኣይ ምስ ሰበይቲ ብምቑራሱ ተኣሲሩ

ኣብ ሱዕዲ ዓረብ ሓደ ግብጻዊ ምስ ሓንቲ ሰበይቲ ቁርሲ እናበልዕ እንከሎ ዘርኢ ናይ ቪዲዮ ምስሊ ኣብ መርበብ ማሕበራዊ ሚዲያ ትዊተር ድሕሪ ምዝርግሑ ተኣሲሩ።

እቲ ናይ ቪድዮ ምስሊ ሓደ ናይ ምስሪ ላህጃ ዘለዎ ቋንቋ ዓረብ ዝዛረብ ሰብኣይ ምስ ሓንቲ ብዙሓት ሰባት፤ ሱዕዳዊት ክትከውን ኣለዋ ዝበልዋ ገጻ ዝተሸፈነት ሰበይቲ ሓቢሩ ቁርሲ ክበልዕ የርእይ።

እዚ ተግባር`ዚ ድማ ምስ`ቲ ስድራ ቤታት ወይ ዘይተመርዓዉ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ናይ ስራሕ ቦታ ይኹን ኣብ ከም ማክዶናልድን ስታርባክስን ዝበሃሉ ቤት ብልዕታት ንበይኖም ተፈልዮም ክበልዑ ዝእዝዝ ሕጊ ናይ`ታ ሃገር ዝጻረር`ዩ።

ኣብ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ቦታታት፡ ደቂ ኣንስትዮ ካብ ዘይተመርዓዉ ደቂ ተባዕትዮ ተፈልየን ክቕመጣ ኣለወን። ዝበዝሕ ምንቅስቓሰን ድማ ከም ኣቦአን፣ በዓል ቤተን፣ ሓወን ወይ ወደን ክስነያ ኣለወን።

እቲ ሰብኣይ ብሰበ-ስልጣን ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ዕቤትን`ዩ ተኣሲሩ። `ሓያሎ ጥሕሰታት ብምፍጻምን ንሱዕዳውያን ዝተሓዝአ ስራሕ ብምስራሕን` ድማ ከሲሶሞ ኣለዉ።

`ግብጻዊ ሰብኣይ ምስ ሱዕዳዊት ሰበይቲ ቁርሲ እንዳበልዐ` ዝብል ሃሽታግ ቋንቋ ዓረብኛ 113,000 ግዜ ብተጠቀምቲ ብምርኣዩ ድማ ማእከል ስሕበት ባህላዊ ምግምማዕ ኮይኑ`ሎ።

ርእይቶ ሱዕዳውያን

ኣብ`ታ ናይ ሰላሳ ካልኢት ምስሊ ቪድዮ፡ እቲ ሰብኣይን እታ ሰበይትን ሓቢሮም ቁርሲ ብምብልዖም ክቕልዱ ይስምዑ። እቲ ቐንዲ ኣሰካፊ ክፋል ናይታ ምስሊ ቪድዮ ግን እታ ሰበይቲ ነቲ ሰብኣይ ከተኾልሶ እንከላ ዘርኢ ክፋል`ዩ።

ብዙሓት ሱዕዳውያን ተጠቀምቲ ማሕበራዊ ሚዲያ ንኽልቲኦም ኣትሪሮም ነቒፈሞም። መብዛሕትኦም ግን እታ ሰበይቲ`ምበር እቲ ሰብኣይ ክእሰር ኣይነበሮን ኢሎም።

`ንምንታይ ወትሩ ደቂ ተባዕትዮ ጥራይ ይእሰሩ ክርደኣኒ ኣይከኣለን` ኢሉ ሓደ ማላክ ዝተባህለ ተጠቃሚ ትዊተር።

`ኣነ ሱዕዳዊት`የ ንኽልቲኦም ክቐጽዕዎም ኣለዎም ድማ እብል።

ሰሓቕን ኣብ ናይ ስራሕ ቦታ ምብላዕን… እቲ ደረት ደኣ ኣበይ ኣሎ?` ኢላ ሓንቲ ካልእ ተጠቃሚት ትዊተር።

ካልኦት ሰባት ግን ናይ ስራሕ ዝምድናታት ጾታዊ ዶብ ሰጊሮም ክኸዱ ኣለዎም ኢሎም። ጣረቕ ዓብደልዓዚዝ ዝተባህለ ተጠቃሚ ድማ ንብጾቱ `ኣብ ጉዕዞ ሓፈሻዊ ዝምድና ደቂ ሰባት ክቕልዱ፣ ክበልዑን ወይ ዝኾነ ካልእ ነገራት ክገብሩን ኣተባቢዑ`።

ገለ ሰባት ግን ምስ`ቲ ናቱ ሓሳብ ኣይተሰማምዑን። `ንሱዕዳውያን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ጎኒ ወጻእተኛታት ደቂ ተባዕትዮ ኮይነን ክሰርሓ ዘኽእለን ስራሕ ምፍጣር ቅሉዕ ጥሕሰት ልምድታት፣ ባህልታትን ክብርታትን`ዩ` ኢሉ ሓሞዱ ዓልዱሓያን ዝተባህለ ተጠቃሚ ማሕበራዊ ሚዲያ።

ርእይቶ ግብጻውያን

ብዙሓት ሰባት ኣብ ግብጺ በቲ ኣብ ሱዕዲ ዓረብ ዝተራእየን ዝተሰምዐ ያዕያዕታ ተገሪሞም`ዮም፡ ንምንታይ ዝኾነ ሰብ በዚ ዘይጓዳእ ናይ ቪድዮ ምስሊ ይእሰር`ውን ኣገሪምዎም`ዩ።

ብፍላይ ድማ ነቲ ተጋራጫውነት ናይ`ቲ ማእሰርቲ ምስ ውሳነ ናይ`ታ ሃገር ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት መሰል ደቂ ኣንስትዮ ብምኽባር ፍቓድ መዘወሪ መኪና ክረኽባ ምፍቃዳ ኣነጻጺሮሞ።

ኣቕራቢ ፕሮግራም ቴለቪዥን ዑስማን ጋዊሽ በቲ ማእሰርቲ ናይ`ቲ ሰብኣይ ተገሪሙ፡ `[ወራሲ ዓራት ሱዕዲ ዓረብ] መሓመድ ቢን ሳልማን ናይ 2030 ራእይ ዘለዋ ምርኢታት ትልሂታት፣ ኣደራሻት ሲነማታት፣ ገማግም ባሕርን እትውንን ሓዳስን ክፍትቲን ሱዕዲ ክትህልዎ ኣይደልን ድዩ` ድማ ኢሉ።

ብሶኒያ እትፍለጥ ካልእ ግብጻዊት ተጠቃሚት ድማ ነቲ ማእሰርቲ ውጽኢት `ሰንኮፍ ኣነነት` ሱዕዳውያን ደቂ ተባዕትዮ`ዩ ኢላቶ።