ዓኾዃይ ዓኾዃይ፡ ሓምሊ ቁራዕ ውጻእ ገዓት ጠስሚ እቶ

ኣብ ጽንብል ሰላም ዛላምበሳ ዝተረኽባ ብባንዴራ ክልቲኡ ወገናት ዘጌጻ ደቂ-ኣንስትዮ
ናይ ምስሊ መግለጺ ሓድነት ንሰላም

ሎሚ ኣብ ዶባት ዛላምበሳ ዝነብር ህዝቢ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከምኡ እውን ኣብ ግንባር ቡሬ ኣብ ሓለዋ ተፋጢጦም ዝነበሩ ሰራዊት ክልቲአን ሃገራት ብኣጋጣሚ በዓል ቅዱሰ ዮውሃንስ " ዓኾዃይ ዓኾዃይ፡ ኩናተ ሞት ውጻእ - ሰላም ሰናይ ምጻእ" ብምባል ነዛ ዕለት ብፍስሃን ደስታን ይጽምብልዋ ኣለው።

እቲ ብደምን ስጋን ዝተኣሳሰር ኣብ ዶባት ዝነብር አሕዋት ህዝቢ ነቲ ን20 ዓመታት ዝፈላለዮን ዘድመዮን ጸሊም ታሪኽ ቀቢሩ ሓዲሽ ምዕራፍ ፍቕርን ሰላምን ብምብሳሩ ሓጎሱ ብድሙቕ ፍሽኽታ ይገልጾ ኣሎ።

ኣዴታት ደርፊ ሓጎስ ይደርፋን ብሕሉፍ ዝኽሪ ኩናት ንብዓት ሰላም ይነብዓን እውን ነይረን። መንእሰያት ጸልሚቱ ዝጸንሐ መጻኢኦም ክበርህ እናተራእዮም ብተስፋ ደሚቖም ኣለው።

Image copyright YEMANE G. MESKEL/TWITTER
ናይ ምስሊ መግለጺ ንሰላም ዝያዳ ዘድመቐ ክልቲኦም መራሕቲ ዝተረኽብሉ ምኽፋት ዶብ ዛላምበሳ

ኣብ ካባቢ ዶባት ኣብ ዝርከባ ዓድታት ኤርትራ ተወሊዳ ኣብ ኣስመራ ዝዓበየት ሕጂ ኣብ ኣመሪካ እትነብር መንእሰይ ኣስቴር ብርሃነ፡ ስድራ-ቤታ፡ በዓል ቅዱስ ዮውሃንስ ዝሓለፈ 20 ዓመታት፡ "ሎሚ'ዶ ጽባሕ ዕርቀ ሰላም ይወርድ ይኸውን" ኢሎም ብተስፋ ክጽበዩ ምሕንሖም ብምሕባር "ምሉእን ነባርን ሰላም" ይግበረልና ብምባል ሓጎሳ ትገልጽ።

ኣብዚ ሕጂ ዳስ ዕርቀ-ሰላም ተተኺሉዎ ዘሎ ቦታ ምዕባያ ሓዋ ዝተሰወኣ ሰናይት ዳኒኤል ካብ ሰንዓፈ "ሎሚ ንህዝበ ዶባት ኢትዮ ኤርትራ ፍልይቲ ብስራት እያ!" ትብል'ሞ ቀጺላ፡ "ካብ ሰብ ምስተቐብጸ ፈጣሪ ወጽዓናን ስቓይናን ርእዩ ብሰላም ስለዝደበሰና ብልቢ ነመስግኖ!" ብምባል እቲ ጀማሚሩ ዘሎ ዕርቀ ሰላም ብዝኾነ ምኽንያት ከይኩለፍን ከይዕንቀፍን ብጸሎትን ስራሕን ክድገፍ ከምዝግባእ ተዘኻኽር።

ኣብቲ ግንባር ንነዊሕ ዓመታት ዝዓስከረ ኤርትራዊ መንእሰይ ዳዊት፡ መወዳእትኡ ብሕግን ሕጋዊ ዳንነትን ምውድኡ ኣብ ዘይተርፎ ጉዳይ፡ ደም መንእሰያት ክልቲአን ሃገራት ምፍሳሱ ብዝኾነ ምስምስ ክምኽነ ዘይክእል ጥፍኣት ምዃኑ ብምግላጽ "ሕጂ እቲ ጽልኢ ብዕርቀ ሰላም ምድባሱ ተስፋ እዩ" ይብል።

ኣብ ግንቦት 1998፡ ህዝቢ ክልቲኡ ሃገራት "ተወሪርና - ተወሪርና!" ምስተባህለን ብህልኻዊ መደረ ሕድሕድ መራሕቱ ንሂሩ ኣብ ኩናት ምስ ኣተወ ኣብ ዳስ ዕርቀ ሰላም ለብዘበን ዕርድታት ኩናት ተተኺሉ ከቢድ ኩናት እዩ ተኻይዱ።

ሽዑ ከምዚ ናይ ሕጂ ድምጺ ከበሮን ጓይላን ዘይኮነ ድምጺ መዳፍዕን ነፈርትን፡ ተኹሲ ሓጺርን ነዊሕን ሻምብቆታት ብረት፡ ነጎድጓድ ድምጺ መዳፍዕን ሃዳዲ ድምጺ ነፈርቲ ኩናትን እዩ ዘናውጾ ነይሩ። ሕጂ ግን መዝሙር ሰላም፡ መዝሙር ፍቕሪ፡ ብፍሽኽታ ዝደመቐ ብሩህ ገጻት ዓብሊሉዎ ኣሎ።

ናይ ምስሊ መግለጺ ነቲ በዓል ንምኽባር ኣብ ዛላምበሳ ዝተረኽቡ ኣባላት ሰራዊት ኤርትራ

ኣብቲ ጽምብል ዝወዓለን ብርሑቕ ዝዕዘብን ዘሎ ኩሉ ደላይ ሰላም ብሓባር ዝብላ " ምሉእ ሰላም ይግበሮ!" እትብል ሓባራዊት ቃል ኣላ። መንእሰይ ሰናይት ዳኒኤል፡"ከም ትጽቢት ህዝቢ ምሉእ ሰላም ነባሪ ሰላም ንኪኸውን ብጸሎት ጥራሕ ዘይኮነ ብግብርን ብፍቕርን ክንሰርሓሉ ይግባእ" ክትብል ርእይቶኣ ተካፍል።