ኢብራሂም ማሕሙድ ሸሪፎ፡ "ኣቦይ ካብ ቃልሲ ወጻእ ካልእ ህይወት ኣይነበሮን"

ሚኒስተር መሓሙድ ሰዒጸ ምስ ወዱ ኢብራሂም ማሕሙድ ሸሪፎ Image copyright ኢብራሂም ማሕሙድ ሸሪፎ

18 መስከረም 2001፡ ሃገራዊ ቅዋም ክትግበርን ሰላማዊ ደሞክራሲያዊ ምስግጋር መንግስቲ ክግበር ዝጠለቡ፡ ክልቲኦም፡ ላዕለዎት ሓለፍቲ መንግስቲ ወለዱ ብመንግስቲ ኤርትራ ካብ ዝእሰሩ ንደሓር ወትሩ መስከረም ብቓንዛ እዩ ዘሕልፋ።

"መንግስቲ ኤርትራ ንወለደይ ኣሲሩ እኳ እንተሰወሮም፡ ምስ ኢትዮጵያ ዕርቀ ሰላም ኣዊጁ ንህዝቢ ኤርትራ ሰላምን ራህዋን እንተምጺኡሉ ሕጉስ እየ።

"ህዝበይ እታ ዝናፍቓን ዝብህጋን ሰላም ክረክብ ካብቲ ዝምነዮ ነገር እዩ" ይብል ኢብራሂም ማሕሙድ ሸሪፎ ውላድ ክልተ እሱራት ገዳይም ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር - ኣስቴርን ማሕሙድን።

"ቍስለይ ተጐዲኣ"

18 መስከረም 2001፡ ሃገራዊ ቅዋም ክትግበርን ሰላማዊ ደሞክራሲያዊ ምስግጋር መንግስቲ ክግበር ዝጠለቡ፡ ክልቲኦም፡ ላዕለዎት ሓለፍቲ መንግስቲ ወለዱ ብመንግስቲ ኤርትራ ካብ ዝእሰሩ ንደሓር ወትሩ ድሮ 17 ዓመታት ደፊኖም ኣለዉ።

እቶም ስም ስውእ ገዲም ብጻዮም ስም ስዉእ ተጋዳላይ ኢብራሂም ዓፋ (ወዲ ዓፋ) ዝዓደሉዎ ኣብ ቃልሲ ሓርነት ንነዊሕ ዓመታት ዝተጋደሉ ወለዱ፡ ብፖለቲካዊ ኣረኣእየኦም ጥራሕ ን17 ዓመታት ተኣሲሮም ብምስዋሮም ምሒር ይቑንዞ።

ዝኽሪ እዛ ወርሒ ምስ ዕርቀ ሰላም ኢትዮ ኤርትራ ኣዛሚዱ ክርእዮ እንከሎ ከኣ "ህዝቢ ኤርትራ ዝቐስነሉን ዝኸብረሉን ሰላም ማንም ወገን ክድግፎ ኣለዎ" ብምባል ልባዊ ደገፉ ይገልጽ።

ኢብራሂም፡ ሰላም መሰረት ኩሉ ነገር ስለዝኾነ እዚ ሕጂ ጀማሚሩ ጽቡቕ ዝስጉም ዘሎ ዝመስል ሰላም በቲ ህዝቢ ትጽቢት ዝገብረሉ ዘሎ መገዲ ክጓዓዝ ይግባእ ይብል ውሽጣዊ ቁስሉን ናፍቖት እሱራት ስድራኡን ተጻዊሩ።

Image copyright ኢብራሂም ማሕሙድ ሸሪፎ

"እዚ ዝበሃል ዘሎ ክሰምዕ ይድንጽወኒ"

"ኣብ ዕርቀ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝድጋገም ዘሎ 'ንደመር' ዝብል ቃል ካባይ ጀሚርካ ንብዙሕ ሰብ ንጹር ስለዘይኮነ፡ እቲ ምድማር ኣብ ምንታይን ብኸመይን ንዝብል ሕቶ ብንጹር ክንገር ይግበኦ" ይብል ኢብራሂም።

እቲ ኩነታት ብድላዩ ይመኽነ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመታት ሰላምን ቅሳነትን ስለዘይነበሮ እቲ ዝናፈቖ ሰላም ክረኽቦ ይግባእ ብምባል፡ ነቲ ን17 ዓመታት፡ ወለደይ፡ ሎሚ'ዶ ጽባሕ ደሃዮም እሰምዕ፡ ሎሚ'ዶ ጽባሕ ናብ ቤት ፍርዲ ይቐርቡ ይኾኑ ኢሉ ክጽበ ዘሕለፎ ግዜ ብምረት ይዝክሮ።

" ዓሰርተ ሸውዓተ ዓመት ብዘይ ደሃይ ወለዲ፡ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ሃለዋት፡ ብዘይ ሕጋውን ፍትሓውን መስርሕ ምሕላፍ ማለት ዝፈተኖ ጥራሕ እዩ ዝፈልጦ!" ብምባል ብዕምቆት የስተንፍስ።

ኢብራሂም ከም ኣሽሓት መሰልቱ ቈልዑ ሰውራ፡ ኣብ እዋን ብረታዊ ቃልሲ ኣብ ሜዳ ኤርትራ'ዩ ተወሊዱ። እቲ ሕሱም ናብራ በረኻ፡ ጥሜትን ጽምእን ዝልመድ እዩ።

እቲ ውድብ " ጠጥዑሙ ንህጻናት!" ዝብል ጭርሖ ስለዝነበሮ፡ ከምቲ ናይ ከተማታት መኣዛ ዘለዎ መግብታት እዩ ዘይርከብ እምበር ቖልዑስ ዝማረር ጥሜት እውን ኣይነበሮምን ግን እንተጋጠመ እውን ይኽእሉዎ ነይሮም።

ካብ ዝኽሪ ቆልዑ ሰውራ ዘይሃስስ ካልእ መሪር ዝኽሪ ግን ነይሩ። ታህዲድን ደብዳብ ነፈርቲ ኩናትን ግን ልቦም ይምሽቶም ነይሩ።

ኢብራሂም ከኣ ከም ኩሎም ብጾቱ ቖልዑ ሰውራ ካብ ደብዳብ ነፈርቲ ኣብ ጎዳጉድን በዓትን እናተሓብአ አሕሊፉዎ።

ናጽነት ኮይኑ ምስ ስድርኡ ዓወት ክርኢ በቒዑ ክነሱ ግን ብሰንኪ ፖለቲካዊ ኣረኣእያ ወለዱ ኣብ ናጽነት ዘኽቲሙ ን17 ዓመታት ከቢድ ናይ ናፍቖት ስቓይ የሕልፍ ኣሎ። እሞ ከኣ ኩሉ ነገር ብዘይ ሕጋዊ መስርሕ ስለዝተተግበረ።

ኣብ ቃልሲ ኣብ በረኻታት ሳሕል ዝተወልደ ኢብራሂም " ክልቲኦም ወለደይ፡ ኣብ ስራሕ ገድሊ ተጸሚዶም ስለ ዝነበሩ ኣይጸግቦምን ነይረ" ብምባል ሕጂ ምስተኣስሩ ጥራሕ ዘይኮነ ቅድሚኡ እውን እንተኾነ ፍቕሪ ስድርኡ ከምዘይጸገበ ይዛረብ።

"ተጋደልቲ፡ 'ብጻይ/ብጸይቲ' እናተበሃሃሉ ብፍቕሪ ክሰርሑ ይዝከረኒ ... ንዘልኣለም ብጾት ኰይኖም ዝነብሩ ከኣ ይመስለኒ ነይሩ" ብማለት ከኣ የስተንትን።

ተጋደልቲ፡ ብብጾቶም እናመሓሉ፡ ኣነ ክሓልፍ ንስኻ ጽናሕ እናተበሃሃሉ፡ ንዝወደቑ ብጾቶም እናልዓሉ 'ዓወት ንሓፈሽ' እናበሉ ንቕድሚት ዝግስግሱ፡ ካብ ዝወፈሩዎ ዘይምለሱ፡ ኣብቲ ዝሃጀምዎ ቦታ ዝወድቁ፡ እቶም ዝተረፉ ብረት ብጾቶም ኣልዒሎም ናብ ካልእ እብረ መስዋእቲ ዝቕጽሉ ውፉያት ፍጥረት ምንባሮም ይዝክር።

Image copyright ኢብራሂም ማሕሙድ ሸሪፎ

"መብዝሕትና ኣብ ሜዳ ዝተወለድና ደቂ ተጋደልቲ ኣስማት ጀጋኑና ኢና ወሲድና" ይብል ኢብራሂም።

"ኣቦይ፡ [ማሕሙድ ሸሪፎ] ንዓይ፡ ኢብራሂም ኢሉ ስም ከውጽኣለይ ምኽንያት ነይሩዎ። ስም ስዉእ ብጻዩ ኢብራሂም ዓፋ ምእንቲ ከይርሳዕ'ዩ ኢብራሂም ኢሉኒ" ይብል፡ ስድርኡ ስለዝዘከረ ዘረብኡ ንምቕጻል አዕሚቝ እናስተንፈሰ።

"ብጻይ'ዶ ኣብ ልዕሊ ብጻዩ ክሳዕ ክንድዚ ይጭክን እዩ? ብጻይነት ዚበልዕ ዘበን ኣካሒዳ'ካ ኣርኪቡና" ብምባል ምስትንታኑ ይቕጽል።

"ኵነታት ስድራይ ምስ ዝሓስብ ይጽምወኒ፡ ውሽጣዊ ዕርቀ ሰላም ከይተገብረ፡ ቂም ቅርሕንቲ ከይተሓጽበ፡ መዝሙር ንደመር ክዝመር ክሰምዕ ይድንጽወኒ" ይብል ኢብራሂም።

"ዝተጋደለ ሰብ'ዶ ንዓሰርተ ሸውዓተ ዓመታት ብዘይ ሕግን ሕጋዊ መስርሕ ፍርድን ይሳቐ'ዩ? ተጋዳላይ ንምንታይ ድዩ ተጋዲሉ? ምትዕርራይ ይገበር እንተበለ'ዶ ሓጥያት'ዩ?

ስልጣን ናብ ህዝቢ ይመለስ፡ ቅዋም ይንገስ፡ ሕብረ-ሰልፋዊ ስርዓት ይተኸል ምባል ሓጢኣት ድዩ? ስለምንታይ ከም ጥልመት ተወሲዱ" እናበለ ከኣ ዛዕባታት የልዕል። ብዘይ ዝኾነ ይኹን ደሃይን ቅባጸትን ብናፍቖት ይሳቐ ምህላዉ ይገልጽ።

"ሰውራውያን ዝበልዐ ሰውራ"

ኣብ 1966 ናብ ቃልሲ ሓርነት ተጸምቢሩ፡ ከም ተዋጋእን ፖለቲካዊ መራሕን ን25 ዓመታት ኣብ ዝተፈላለየ ጽፍሒ ዘገልገለ ተጋዳላይ ማሕሙድ ሸሪፎ ድሕኢ ናጽነት እውን ን10 ዓመታት፡ ፈለማ ምኒስተር ጉዳያት ወጻኢ፡ ካብኡ ቀጺሉ ሓላፊ ዞባዊ ምምሕዳራት ብምዃን ንህዝቡን ሃገሩን ኣገልጊሉ እዩ።

እንተኾነ ብ18 መስከረም 2001 ቅዋም ክትግበር ምስ ዝሓተቱ 11 ላዕለዎት ሓለፍትን ጋዜጠኛታትን ማእከሎት ካድራትን ካብ ዝእሰር ንደሓር ክሳብ ሕጂ ደሃይ የብሉን።

"ሰውራ ኤርትራ ሰውራውያን ዝበልዐ ሰውራ እዩ። ኣብ ሸላታት ዒላዒሮ ዝተሰወሩን ዝጠፍኡን ሰውራውያን ከኣ ምስክር እዮም" ይብል ኢብራሂም ድምጹ ክብ ብምባል።

"ኣቦይ ካብ ቃልሲ ወጻኢ ካልእ ህይወት ኣይነበሮን። ዕስራ ዓመቱ ከይመልአ ኣብ ብረታዊ ቃልሲ ተጸንቢሩ፡ ካብ ቃልሲ ወጻኢ ካልእ ህይወት ኣይፈልጥን'ዩ።

ክሳብ ሕጂ ብህይወቱ እንድሕር ኣሎ ከኣ ሰብዓ ዓመት ገይሩ ኣሎ ማለት እዩ" ይብልሞ፡ " እዚ ሕጂ ምስ ኤርትራ ዕርቀ ሰላም ዝኣወጀ ኣቢይ ኣሕመድስ ንዛንታ በዓል ኣቦይ ይፈልጦ'ዶ ይኸውን?" ክብል ሕቶ የቕርብ።

"ኣነ ክፈልጦ ዝደሊ ብዛዕባ ሃለዋት ስድራይ'ዩ"

"ንኢሳያስ ኣፍወርቂ ከዘክሮ ዝደሊ ነገር ኣሎ። ምስ ኣቦይ ብፍትሒ ከተዕልሉ ይዝከረካ'ዶ? ስለ ፍትሒ ክትቃለሱን ከተቃልሱን ይዝከረካ'ዶ? እናበልኩ ክውከሶ ምደሌኹ" ይብል።

"ዝኾነ ኣብ ልዕሊ ብጸቱ ዓመጽ ዝፈጸመ ሰብ ቀሲኑ ስለዘይድቅስ ሕልንኡ ክሓቶ እዩ'ሞ ኩሉ ንሕልና ይገድፎ" ብምባል መረረ ስቓዩ ይገልጽ።

ኣብ መወዳእትኡ፡ "መዝሙር ሰላም ብውሽጣዊ ዕርቅን ፍትሕን ክስነ ይግባእ። ንግዜኡ ኣነ ብዛዕባ ሃለዋት ስድራይ ክፈልጥ እየ ዝደሊ" ብምባል ደሃይ ስድርኡ ክሰምዕ ሃንቀው ከምዝብል ይሕብር።

ተወሳኺ ዛንታ