ኤርትራ፡ ኣደራዕ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ኣብያተ ክርስትያንን ምእመናንን

ኣባ ሰመረኣብ

ቆሞሰ አባ ሰመረኣብ ፍሰሃየ፡ መነኮስ ገዳም ደብረ ቢዘን ኤርትራ፡ ኣብ ኣብያተ ክርስትያንን ምእመናንን ብመንግስቲ ኤርትራ ምግርጫው ብፍጣሩ ኣደራዕ ስለዝበዝሖም ካብ ሃገር ከምዝወጽኡ ይዛረቡ።

"ንሕና፡ ኣገልገልቲ ኣምላኽ፣ ህዝብን መንግስትን እምበር ኣቃላሕቲ መንግስቲ ብዘይ ምዃንና ምእሳር ጳጳስን ምክልባት ምእመናንን ተተሓሓዞ።

ሽዑ፡ መንበሪና ምስ ተደፋእና ከም ኩሉ ዜጋ፡ ንሰሙን ብእግረይ ንሱዳን ብምጓዓዝ ኣብ መዓስከር ስድተኛታት ሸገራብ ድሕሪ ምዕቋብ፡ ብበረኻ ሲናይ አቢለ ድሕሪ ብዙሕ ከርተት ኣብ 2010 እስራኤል ኣትየ" ይብሉ።

ቆሞሰ አባ ሰመረኣብ፡ ከም ኩሉ ኤርትራዊ ኣብ ሃገረ ስደት እስራኤል ኢና ረኺብናዮም። ንኣባነቶም ድኣ ኣቱም ኢልናዮም እምብር ኣብ ቁልዕነቶም ዓለም ዝመነኑ መንእሰይ ፈላሲ እዮም።

ኣገልጋሊ ኣምላኽን ህዝብን'ዶ ካብ ዓለም ይስደድ'ዩ? ክንብል ንዘቕረብናሎም ሕቶ ኣባ ሰመረኣብ፡

"እየሱስ'ውን ብደቂ ሰባት ተሰዲዱ'ዩ። ብዝተዋህበና ጸጋ ኣምላኽ፡ ግብረገብነት፤ ስርዓትን ሕግን ከይንምህር፡ ኣብ ሞንጎ ኣምላኽን ህዝብን ኮይና ከይነሳሲ ዕድልና ብምህሳሱ" ናብ ስደት ከም ዘምርሑ ይሕብሩ።

ኣብ እስራኤል ምእታዎም ዓቢ ጸጋ ምዃኑ እኳ እንተነገሩና፡ ከም ኩሉ ዓለማዊ ናይ ሲናይ ሞትን መግረፍትን ሰጊሮም ንዝመጹ ኣባ ግን ብርህዉ ኣፍደገ ኣይተቐበሎምን።

ብዘይ ገለ መሰላት፡ ከም መንበሪ ወረቐት፡ ገዛ ይኹን ገንዘብ ሓገዝ ከየረኸቡ ከም ሰቦም ይኽርትቱ ኣለው።

በዚ ኩሉ ገን ተስፋ ኣይቆረጹን ወይ ኣየተሰናበዱን። እኳ ድኣ ኣገልግሎቶም ብምቕጻል ኣርኣያ ንምዃን ዳም ዳም ይብሉ። እሞ እዚ ሂወት'ሲ ኣይከብደኩምን'ዶ? ምስ በልናዮም፤

"ክንደይ መስገደልን ሓሳርን ሰጊሮም ዝመጹ፤ ኣብዚ መጺኦም'ውን ዝተጎሳቖሉን ሰባት እናሃለው፤ ኣነ ግዳ መስቀል ክርስቶስ ክጸውር ዝተመዘዝኩ ግዴታ'ዩ። " ኢሎምና ብፍጹም ህድኣትን ፍሽኽታን።

ዋላ'ኳ ክርድእዎም ዘይከኣሉ "ተቓዋሚ መንግስቲ ኤርትራ ዝብል ጠቐነ እንተቐብእዎም ኣባ ሰመረ ግን "መንግሰቲ እንክጋገ ዓገብ እንተዘይ ኢልና መን'ዩ ክሽምግል?" ዝብል ተሪር መርገጺ እዩ ዘለዎም።

"ኣብዚ ካብ ዓድና ሒዝናዮ ብዝመጻእና ሕማቅ ስምዒት፡ ኣብ እስራኤል'ውን ደቂ ሓደ ማህጸን ክነሶም ንዘሎ ፍልልያት ኣለልዮም፡ ኣብ ክንዲ ምትሕቁቃፍን ምትሕልላይን፡ ብበለ ተባህለ፡ ደጋፊ ተቓዋሚ፡ ክናቖሩን ዓገብ ዝብል ተዓዛባይ ብዘይምርካብ ደም ክቃብኡን ምርኣይ ኣዝዩ ዘሕምምን ዝኩርኩሕን ኩነታት ብምህላው፡ነዚ ዘይምርድዳእ ዝፈጠሮ ጎንጺ ኤርትራውያን መንእሰያት ኣብ ምሽምጋል እሰርሕን እነጥፍን ኣለኹ።"

ኣባ ሰመረኣብ፡ ብጀካ መንፈሳውን ማሕበራዊ ኣገልግሎት ኣብ ስነ ጥበብ'ውን ዓቢ ግደ ዘለዎም መንእሰይ ፈላሲ ምዃኖም በቶም ዝጸሓፍዎም መጻሕፍቲ ብፍላይ ድማ ግጥምታተቶም ምስ ተዓዘብና ኣዚና ተመሰጥና'ሞ፡ መዓዝ ግዜ ረኺቦም ከም ዝጽሕፉን ግጥሚ እንታይ ስምዒት ከምዝፈጥረሎምን ተውኪስናዮም።

"ኣነ ገጣማይ ኣይኮንኩን፡ እንተኾነ ግና ግጥሚ ንዓይ ከም ኩሉ ወዲ ሰብ መግለጺ ስምዒተይ፡ መትኒ ማለት'ዩ። ዘሎኒ ውሽጣዊ ስምዒተይ ንኸውጽእ ዝሕግዘኒ ኣፈይ'ዩ ክብል እኽእል" ክብሉ ይዛረቡ።

"መብዛሕትኦም ግጥምታተይ ኣብ ፍሉይ ኩነታት ማለት ኣብ ሓጎስ፡ ሓዘን ወይ ኣደነቕቲ ኩነታት ከጋጥምኒ፤ ምስ ሓሳባተይ ክበኣስ እንከለኹየ ዝጽሕፎም።

መብዛሕትኡ ለይቲ ኣብ መደቀስየይ ኮይነ እጽሕፍ፡ ከምቲ ኣቦታት ሓሳባት መደቀሲ ዘይኮነስ መገላበጢ'ዩ ዝብልዎ ማለት'ዩ። ድሓር ኣብ ዘድልየኒ እዋን አውጽኦምን ንሰብ አካፍሎምን" ኢሎምና።

መልእኽቲ ወቐሳ ካብ ሰማይ

መልእኽቲ ጠማር ዕዳ ዘመናት ስንክሳር

ስንክሳር ዘ-ጽኣት፤ ወጽዓ ውጽዓት

ልሕኮ ለጋዕ ጩራ ሓኽሊ ምጹ

ቃል ኣዋዲ ጽዋዕ ሞተይ ዘድምጹ

ናቕጻይ ቕጻጻይ ኣታ ሬማት እናመረጹ

ግያሕ ኢሎ'ሞ ላህመተይ ክዕምጽጹ።

ጉልባበይ ገንጺሉ ሽፍታ ዕለተ ዓርቢ፤

በርባን ዝመረጸ ጉባኤ ሊጦስ ጥራ

ዘይተዘንተወ እምበር ብዙሕ ኣሎ ዝንገራ ፤

እዛ ዘመን'ሲ ሓዲኡ'ሎ ዒያግ ግን ይቐይራ።

ቆሞስ ኣባ ሰመረኣብ፡ 6 መንፈሳውያን መጻሕፍቲ ጽሒፎም ንህዝቢ ዘርጊሖም'ዮም። ሓደ ካብ ኣምሓርኛ ናብ ትግርኛ ከምኡ'ውን ካልእ ካብ ኣምሓርኛን ግእዝን ናብ ትግርኛ ብምትርጓም ንሕትመት ኣብቂዖም።

እታ ኣብ 2014 ዘሕተምዋ 'ቅድስቲ ምድሪ ዮርሳሌም' እትብል መጽሓፍ ድማ ንኻልኣይ ግዜ ተሓቲማ ኣብ'ዚ እዋን ተዘርጊሓ ትርከብ።

ኣባ ሰመረኣብ፡ ብዘይካ እዘን መንፈሳውያን መጻሕፍቶም፡ ሓንቲ ኣብ ሓቅኛ ታሪኽ ዝተመርኮሰት ልቢ ወለድን፤ ንሂወት ኤርትራውያን ስደተኛታት እተንጸባርቕ 'መነባብሮና ኣብ እስራኤል' ዝብላ ክልተ ዓለማውያን መጻሕፍቲ'ውን ደሪሶም ንምሕታመን ዓቅምን ግዜን ይጽበዩለን ምህላዎም የዕሊሎምና።

"ጽሑፋተይ በራውር ልበይ ብምዃኖም፡ ኣብ ጥራዝ ገንጺለ ክርእዮም እንከለኹ ንዓይ ብዙሕ ስምዒት ኣለዎም። ስለ ዝኾነ ሓደ ካብ ሓደ ዘየበላልጾም ውሉደይ እዮም" ይብሉ።

እንተኾነ ግና፡ ብፍላይ እተን ኣብ ቀረባ እዋን ዝጸሓፍወን ክልተ ግጥምታተቶም ፍሉይ ጦብላሕታ ስለዘለወንን ህልዉ ኩነታት ስለ ዘንጸባርቃን ምጽሓፎም ከምዘየቋርፁ ይገልጹ።

"ስላምን ፍቅርን ዘለዎ ዘመን ክመጽእ እዩ'ሞ ገለ ትሕዝቶ ካብታ ዘፈትዋ ግጥመይ ንመዛዘሚ ብምቕራብ ክፍለይኩም። ንዝሓልፈን ዘሎን ከም ታሪኽ ከነዕልለሉ የብቅዓና" ክብሉ ብፍሽኽታ ተፈልዮምና።

ኣይገምእ (ዘየደንጹ፤ ዘየደንቕ)፡ ቤት ፍርዲ'ዶ ቤት ፍትሒ

ኣገልግል ነይኣክል እንተተሰርገወ ጥፈሒ፤ መረጼን ነይገምእ ነጸብራቕ ምርሒ

እንተ ቤት ፍርዲ ክብሃል ሽም ዝወጾ ዓይበት ፤ መረዋሕ ጋውሕ ድምጺ ኣልቦ ቤት............

እንተዝምዘን እዚ ኩሉ ተባህለ ተገብረ ፤ ዳኛ ምገረሞ ኣዱኛ ምተደመ።

ወይ ቤት ፍርዲ፤ እዚ እዩ ምስጢርካ? ንገለን ጾመ ኣርባዓ ፡ ንገለን ፋሲካ.......

መዓር ንኣድጊ ካብ መቀረ፤ ቡን ንረባዕ ካብ ፍዚ እንተበራበረ ፤ ብርበረ ንተስታይ እንተዘይመረረ

ገርገር ብዕራይ ኣናሶ ካብ ኣብረረ ፤ ዳኛ ሃንጎሊማ በጊዕ እንታይ ዘይገበረ።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት

ተወሳኺ ዛንታ