Media Player
ኣበባ ተስፋ ገርግስ
ትጥቀምሉ ዘለኹም መሳርሒ ኣይተቐበሎን።
25.10.2018

''ቅዋምና ኣብ ግብሪ ክውዕል ንጽበ''

ኣብ ኣስመራ ተወሊዳ ዝዓበየት ኣበባ ተስፋገርግስ ካብተን ፈላሞት ደረስቲ ኣፍሪቃውያን ደቂ ኣንስትዮ ሓንቲ እያ።