ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ኢትዮጵያ ንተጋሩ ተምሃሮ ውሕስና ይህልወን'ዶ?

ተጋሩ ካብ ትግራይ ወፃኢ ናብ ዘለዋ ላዕለዋይ ትካላት ትምህርቲ ከይኸዱ ዝቃወሙ ሰልፈኛታት

ምንጪ ስእሊ, BBC

ካብ ትግራይ ወፃኢ ኣብ ዝርከባ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ዝመሃሩን ንክመሃሩ ዝተመደቡን ተጋሩ ተምሃሮ ዳግም ሓደጋ ከይበፅሖም ዝፅውዕ ሰላማዊ ሰልፊ ትማሊ ሰንበት ኣብ ከተማ መቐለ ተኻይዱ።

ነቲ ሰልፊ ዘበገሶ ማሕበር ሲቪክ ሰብ ሕድሪ ትግራይ ኮይኑ ተምሃሮ ዩኒቨርሲትን ካልኦት የገድሰና እዩ ዝበሉን መናእሰያትን ተሳቲፎም።

ኣብቲ ካብ ኣደባባይ ሮማናት ብምብጋስ ክሳብ ከባቢ ህንፃ ቤተ መንግስቲ ሃፀይ ዮሃንስ ብምኻድ ዝተገብረ ሰላማዊ ሰልፊ፡ "ድሕንነት ህይወት ተጋሩ ዩኒቨርሲቲ ናብ ዋጋ ዕዳጋ ክቐርብ የብሉን" ዝብል መሪሕ ሓሳብ ዝሓዘ እዩ ነይሩ።

ኣብቲ ሰልፊ:"ህይወት ተጋሩ ዝኽፈለሉ ስርዓት ፌደራሊዝም ዘላቕነት የብሉን!""ብዋጋ ክብርን ህይወትን ህዝቢ ትግራይ ዝሳለጥ ፖለቲካዊ መኽሰብ ደው ይበል!""ልዕልነት ሕጊ ኣብ ዝጠፍአሉ ሃገር: ተጋሩ ተምሃሮ ካብ ክልሎም ወፃኢ ክመሃሩ የብሎምን!""ምሩቓት እምበር ሬሳ ኣይንቕበልን!" ዝብሉን ካልኦት ብትግርኛ: ኣምሓርኛን እንግሊዝኛን ዝተፀሓፉ ጭርሖታት ተቓሊሖም።

መግለጺ ቪድዮ,

''ትርጉም ዘይብሉ ሞት ኣይንመውትን''

ኣብቲ ሰልፊ ዝተሳተፈን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ወልድያ ክመሃር ዝተደልደለን ተምሃራይ ብስራት ገብረስላሰ "ብፍላይ ኣብ ክልል ኣምሓራ እቲ ፀገም ገዲዱ ስለዘሎ ዋላ ትምህርቲ ይሕለፈና ክንከይድ ከም ዘይብልና ወሲንና ኣለና" ክብል ንቢቢሲ ተዛሪቡ።

ኣብ ዩኒቨርሲቲ ደብረ ታቦር ከምዝተመደበት ዝገለፀትልና ተምሃሪት ሜሮን ንጉሰ ድማ "ወለደይ ብምሒር ስግኣት ኣይንሰደክን ይብሉኒ ኣለዉ። መንግስቲ መፍትሒ ተዘቕምጥ ፅቡቕ ነይሩ" ብምባል ክትከይድ ከም ዘይትኽእል ኣፍሊጣ።

ሰላም ኣሰፋ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ወሎ በፂሑዋ'ሎ ኮይኑ ግና "ኣምሓሩ: ተጋሩ ውፅኡ እናበሉ ከመይ ገይርና ክንከይድ? ክጭፍጩፉና እዮም። መንግስቲ ኣብ ክልልና ንኽንመሃር ክፈቕደልና ኣለዎ" ብምባል ንመንግስቲ ንምምሕፃን ናብቲ ሰልፊ ከምዝመፀአት ኣፍሊጣ።

"ቅድሚ ፖለቲካዊ መኽሰብ፡ ምንባር እዩ ዝቕድም" ዝበለ ኣብ ዩንቨርሲቲ ጎንደር ተምሃራይ ራብዓይ ዓመት ምህንድስና ዳንኤል ተኸስተ ብወገኑ ቅድሚ ሕዚ ዝበፀሐና ሳዕቤን ይኣክል ንብል ኣለና እንትብል ዕላማ እቲ ሰለማዊ ሰልፊ ይገልፅ።

"ዩኒቨርሲቲ መቐለ ሰሚዕኽምዎ እንተኾይንኩም ሓላፍነት ክንወስድ ኢና እተዉ እንትብል ኣፍሊጡ እዩ። ካብ ካልኦት ዩኒቨሲቲታት ዝተሰምዐ ነገር የለን። ስለ'ዚ ንሕና ሓላፍነት ናብ ዘይወስድ ዩኒቨርሲቲ ከይድና ኣይንመሃርን። ኣነ ካብ ናብኡ ዝኸይድ ኣብ ትግራይ ኣብ ኮሌጅ ምምሃር እየ ዝመርፅ" ኢሉ።

ሚኒስቴር ትምህርቲ ኢትዮጵያ ተምሃሮ ነናብ ዝመሃርሉ ዩኒቨርሲቲ ንኽብገሱ ከምዝኣዘዘ ይዝከር።ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ዝርከባ ዩኒቨርሲቲታት ዝተመደቡ ተጋሩ ተምሃሮ መንገዲ ቆቦ-ወልድያ ብኣድመኛታት ስዝተዓፀወ ብክልል ዓፋር ነዊሕ ተዛዊሮም ክኸዱ ከምዝተገደዱ እቶም ወሃብቲ ርእይቶ ገሊፆም።

ካብ ዩኒቨርሲቲ ወልድያ ብስልኪ ርእይቶኦም ዝሃቡ ተጋሩ ተምሃሮ ትምህርቲ ከቋርፁ ከምዝወሰኑን መረጋገፂ የውፅኡ ምህላዎን ሓቢሮም።

ብኣንፃሩ: ምምሕዳር ክልል ትግራይ: ናብተን ኣብ ትግራይ ዘለዋ ኣርባዕተ ዩኒቨርሲቲታት ዝመፅኡ ተምሃሮ ከም ደቅና ክንሕብሖም ኢና ምባሉ ብዶ/ር ደብረጽዮ ገ/ሚካኤል ኣቢሉ ዝተወሃበ ጋዜጣዊ መግለፂ ይሕብር።

ካብ ትግራይ ናብ ከልኦት ዩኒቨርስቲታት ንምኻድ ስግኣት ብዛዕባ ዝሓደሮም ተጋሩ ተምሃሮ ግን መንግስቲ ትግራይ ዛጊድ ዝሃቦ ምላሽ የለን።

ዩኒቨርሲቲ መቐለ ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ዝኣተዉ ተምሃሮ "መድረኽ እንኳዕ ብሰላም መፃእኹም" ኣሰናዲኡ ብኣሻሓት ዝቑፀሩ ተምሃሮኡ ተቐቢሉ እዩ።