ሕማም ዓሶ፡ ንነገራት ብጨና ዝፈልዩ ኣኽልብቲ ኣብ ምንካይ ሕማም ዓሶ ክሕግዙ እዮም

Dog sniffing

ምንጪ ስእሊ, Once Upon a Pixel

ተመራመርቲ እንግሊዝን ጋምቢያን፡ ኣኽልብቲ ንዓሶ ብጨና ክፈልዩ ከም ዝኽእሉ ዘረጋግፅ መረዳእታ ከም ዘለዎም ኣፍሊጦም።

ነቶም ኣኽልብቲ ክዳን ሰባት ብምጭናው ጥራሕ ግዳያት ረኽሲ ዓሶ ንኽፈልጡ ስልጠና ከም ዝሃብዎም'ውን ኣረዲኦም።

እቲ ሕማም ከይጋፋሕ ካብ ምግባር ብተወሳኺ ኣብ ምንካዩ እውን ዓብዪ ሓገዝ ክገብሩ ተስፋ ተገይሩ'ሎ።

እዚ ገና ኣብ ናይ መጀመርታ ደረጃ ዝርከብ ምርምር ፡ እቲ ሕማም ንምፍላጥ ንዝግበር ሕክምናዊ ምርመራ ናብ ሓድሽ ኣማራፂ ዘሰጋግር ከም ዝኸውን ተመራመርቲ ተዛሪቦም።

መፅናዕትታት ከም ዝሕብርዎ፡ ሰባት ነቲ ሕማም ብዘምፅእ ፅግዕተኛ ህዋስ ክልከፉ ከለዉ ኣብ ሰብነቶም ዝፍጠር ጨና ኣሎ፤ እቲ ጨና ድማ ነታ ዓሶ እተምፅእ ጣንጡ ይስሕባ።

ሕዚ ድማ ኣኽልብቲ'ውን ነቲ ጨና ክፈልዩ ከም ዝኽእሉ ተረጋጊፁ'ሎ።

ጨና ካልሲ

ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ - ጋምቢያ፡ ህፃናት ካልሲ ገይሮም ክሓድሩ ምስተገበረ፡ እቲ ካልስታት ብምእካብ ናብ እንግሊዝ ተወሲዱ።

ካብቶም ዝተልኣኹ 175 ፅምዲ ካልስታት እቶም 30 ብፅግዕተኛ ህዋስ ዝተለኸፉ ህፃናት ዝወደይዎም ኮይኖም ተረኺቦም።

ነዚ መፅናዕቲ ዝተመረፁ ኣኽልብቲ ኣቐዲሙ'ውን ንመንሽሮ ክፈልዩ ዘኽእሎም ስልጠና ረኺቦም ዝፀንሑ እዮም።

ምንጪ ስእሊ, LSHTM

ነቲ መፅናዕቲ ዝመርሑ ፕሮፌሰር ስቴቭ ሊንድሰይ ካብ ዩኒቨርሲቲ ደርሃም፡ ነቲ ክሳብ ሕዚ ዝተረኸበ ውፅኢት እንተንኣዱ፡ ነቶም ኣኽልብቲ መሊእኻ ናብ ስራሕ ንምምፃእ ግን ገና ብዙሕ ክስረሐሉ ከም ዝግባእ ሓቢሮም።

'ንዓይነታት ዓሶ'ኸ ክፈልዩዶ ይኽእሉ?' ዝብል እውን ክሰረሐሉ ከም ዘለዎ ኣፍሊጦም።

ምናልባት ሓደ እዋን ነቶም ብዝግባእ ዝሰልጠኑ ኣኽልብቲ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ወሲድካ፡ ግዳያት ዓሶ ብምፍላይ፡ እቲ ሕማም ናይ ምንካይ ዕላማ ከም ዘሎ'ውን ገሊፆም።

እቶም ኣኽልብቲ ብዙሕ ሰብ ንዝርከበሉ እኩብ ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ክምርምሩ ይኽእሉ።