መራሒት ጀርመን መርከል ኣብ 2021 ስልጣና ክትለቅቕ`ያ

መራሒት ጀርመን ኣንጌላ መርከል መግለፂ ሒባ

ምንጪ ስእሊ, AFP

መግለጺ ስእሊ,

መራሒት ጀርመን ኣንጌላ መርከል መግለፂ ሒባ

መራሒት ጀርመን ኣንገላ መርከል ድሕሪ`ቲ ኣብዚ ቀረባ ዝተኻየደ መረጻ ንውድባ ዘጋጠሞ ስዕረት ኣብ 2021 ስልጣና ክትለቅቕ ምዃና ኣፍሊጣ።

`ናይ መሪሕነተይ እዋን ምስ ኣብቅዐ፡ ዳግማይ ዝኾነ ይኹን ናይ ፖለቲካ ስልጣን ኣየድልየንን`ዩ` ኢላ ኣብ በርሊን ንማዕከናት ዜና ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ።

ኣብ ታሕሳስ ኣብ ዝግበር መረጻ ናይ ውድባ ሲ ዲ ዩ`ውን ንመሪሕነት ከምዘይትወዳደር`ውን ገሊጻ። ንሳ ካብ 2000 ዓመት ምህረት ኣትሒዛ`ያ ኣብ መሪሕነት ጸኒሓ።

ሲ ዲ ዩ ኣብ`ቲ ብሰንበት ኣብ ግዝኣት ሄስ ዝተገብረ ምርጫ ኣዝዩ ተሃስዩ`ዩ። እዚ ድማ ነቲ ውድብ ብተደጋጋሚ ከጋጥምዎ ካብ ዝጸንሑ ስዕረታት ሓደ`ዩ።

ሲ ዲ ዩን መላፍንቱ ሶሻል ዲሞክራትስን ኣብ`ቲ ናይ ሰንበት ምዘና ኣቐድም ኣቢሉ ካብ ዝተገብረ ምዘና ደገፍ ህዝቢ ብ10 ሚእታዊ ኣንቆልቊሉ።

ምንጪ ስእሊ, Getty Images

መግለጺ ስእሊ,

ኣንጌላ መርከል ምስ ነበር ፕረዚደንት ሄልሙት ኮሁል

እቲ መረጻ፡ እቲ ኣብ ባቫሪያ መሻርኽቲ ውድብ ናይ መርከል ዝኾነ ሲ ኤስ ዩ ቅድሚ ሒደት ሰሙናት ዘጋጠሞ ዓቢ ስዕረት ስዒቡ`ዩ ኣጋጢሙ።

ድሕሪ`ቲ ናይ 2017 ሓፈሻዊ መረጻ፡ እተን ከም ጸጋማዊ ግሪንስ [ሓምለዎት] ይኹኑ እቲ ኣንጻር ስደተኛታት ዝኾነ ኤ ኤፍ ዲ ዝረኽብዎ ዘለዉ ሃገራዊ ድጋፍ እናዓበየ ክመጽእ ጸኒሑ`ሎ፡ ብመንጽሩ`ኸኣ እተን ዓበይቲ ውድባት ዝነበረን ደገፍ ህዝቢ እናተጸንቀቐ ክመጽእ ጸኒሑ`ሎ።

ምፍናው መርከል

ኣንገላ መርከል ነቲ ናይ ምፍናው መግለጺ ኣብ ዝሃበትሉ እዋን፡ ነቲ ስምዒት ብዘይምርኣይ ዝልለ ገጻ ከተርኢ ዝከኣላ ገይራ። እንተኾነ ግን ኣብ ገለ እዋናት ሓዘን ኣብ ገጻ ይርአ ነይሩ።

ንሳ ንጀርመን ክትመርሓ እንተኾይና፡ ንውድባ`ውን ክትመርሕ ከምዘለዋ ወትሩ ትገልጽ ነይራ።

እቲ ዝሃበቶ መግለጺ ነቶም ኣብ ውሽጢ ውድባ ዘለዉ ነቐፍቲ ኣፎም ንምትሓዝን ነቶም ንሲ ዲ ዩ ራሕሪሖም ናብ ኤ ኤፍ ዲን ግሪንስን ዝሰድዑ ኣድመጽቲ ንምምላሶም ዝዓለመ`ዩ። ነቲ እንዳተጸንቀቐ ክመጽእ ዝጸንሐ ስልጣና`ውን የርኢ።

እቲ ውድብ ብሕጂ ዝህልዎ ብቕዓት ድማ ኣብ`ቲ ነዓኣ ዝትክእ ሰብ ክምርኮስ`ዩ። ከም ኣነግረት ክራምፕ-ካሬንባወር እንተኾይኑ፡ ጀርመን ልሙጽ ምስግጋር ናብ ሓድሽ መራሒ ክህልዋ`ዩ። ከምኡ እንተኾይኑ ድማ መርከል እቲ ተሪፉዋ ዘሎ ናይ ስልጣን እዋን ክትውድኦ`ያ ማለት`ዩ።

ሽላታት ግን ይዝንብዩ ኣለዉ። ድሮ ድማ እቲ ቀንዲ መተሃላልኽቲ ፍረድሪክ መርዝ ንመሪሕነት ከምዝወዳደር ገሊጹ`ሎ።

ሓደ ካብ ተቓጸጽቲ መርከል ኣብ መሪሕነት ውድብ እንተድአ ተዓዊቱ ድማ እቲ ተሪፉዋ ዘሎ ናይ ስልጣን እዋን ዘይምቹእን ንውርደት ዝተቓልዐን ክኸውን`ዩ።

መርከል እንታይ`ያ ኢላ?

መርከል በቲ ዘጋጠመ ድኽመት `ምሉእ ሓላፍነት` ወሲዳ።

`ከም መራሒት ሃገርን መራሒት ሲ ዩ ዲን ንኹሉ ዘጋጠመ ዓወትን ውድቀትን ብሓላፍነት እሕተተሉ`የ` ኢላ።

`ህዝቢ እቲ መንግስቲ ብኸመይ ከምዝተመስረተ ርእይትኡ ክህበና እንከሎ፡ ሸውዓተ ወርሒ እዚ ባይቶ`ዚ ድሕሪ ምምስራቱ ኣብ ዝሰራሕናዮም ስራሓት እንታይ ዓይነት ርእይቶ ከምዘለዎ ክነግረና እንከሎ፡ ነገራት ብኸምኡ ክቕጽሉ ከምዘይክእሉ ዘመልክት ምዃኑ ግልጺ`ዩ` ድማ ኢላ።

`ሓድሽ ምዕራፍ ንምኽፋት እቲ እዋን ኣኺሉ`ዩ` ድማ ኢላ።

ምንጪ ስእሊ, AFP/Getty

መግለጺ ስእሊ,

ደገፍቲ 'ግሪን ፓርቲ' ኣብቲ ውፅኢት መረፃ ናየዕ 19.5 ሚኢታዊ ብልጫ ስለዝርአየ ተሓጓሶም እንትገልፁ።

መን`ዩ ከም መራሒ ውድብ ክትክኣ ዝኽእል?

ንእሙናት ናይ መርከል፡ ኣነግረት ክራምፕ-ካሬንባወር ርእይቲ ተካኢት ክትከውን`ያ። ንሳ ኣብዚ እዋን`ዚ ጸሓፊት ናይ`ቲ ውድብ`ያ።

እንተኾነ ግን እቲ ንፖሊሲ ክፉት ማዕጾ ንስደተኛታት ናይ መርከል ኣብ ምውቃስ መሪሕ ተራ ዝጻወት ሚኒስተር ጥዕና ጀንስ ስፓን ንመሪሕነት ወድብ ክወዳደር ምዃኑ ኣፍሊጡ`ሎ።

ኣብ ዞባዊ ምርጫታት እንታይ`ዩ ኣጋጢሙ?

ኣብ`ቲ ና ሰንበት ምርጫ፡ እቲ ብመርከል ዝምራሕ ሲ ዩ ዲ ካብ 11 ክሳብ 27 ሚእታዊት ድምጺ ከሲሩ። እዚ`ኸኣ ድሕሪ 1966 እቲ ዝኸፍአ ስዕረት`ዩ።

እቲ መላፍንቲ ሲ ዩ ዲ ዝኾነ ኤስ ፒ ዲ ድማ 19.8 ሚእታዊ ከሲሩ።

እቶም ስግንጢር ብዝኾነ ኩነታት መላፍንቲ ሲ ዩ ዲ ዝኾኑ ግሪንስ ኣብቲ ዞባ እቶም ቀንዲ ተረባሕቲ ኮይኖም ኣለዉ። በዚ ድማ ምስ ኤስ ፒ ዲን ምስ`ቲ 13 ሚእታዊት ዝረኸበ የማና ኤ ኤፍ ዲ ማዕረ ተሰሪዖም ኣለዉ።

ዋላ`ኳ ግሪንስ ካብ ክሳራ ናይ ኤስ ፒ ዲ ዝኸሰቡ እንተመሰሉ፡ ኤስ ፒ ዲ ደገፍቱ ን ኤ ኤፍ ዲ ከምዝኸሰረ ግልጺ`ዩ።

ሓደ ካብ`ቲ ምኽንያታት ናይ`ዚ ውጺኢታት`ዚ ድማ መርከል ንዶባት ጀርመን ንስደተኛታት ብምኽፋታ`ዩ። ኤ ኤፍ ዲ ነዚ ውሳነ`ዚ ብተሪር ክቃወሞ ጸኒሑ`ዩ።