ፔትራ ላዝሎ፡ ንስደተኛታት ብእግራ ዝቐልዐት ሃንጋርያዊት ሰኣሊት፡ ነጻ ተባሂላ

ሃንጋርያዊት ሰኣሊት ፔትራ ላዝሎ፡ ካብ ፖሊስ ይሃድም ዝነበረ፡ ሓደ ኣቦ ብእግራ ክትሕነኩሎ ከላ ብቪድዮ ተሳኢላ።

ምንጪ ስእሊ, Reuters

ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ሃንጋሪ፡ ነታ ኣብ 2015 ኣብ ዶብ ሃንጋሪ ካብ ፖሊስ ይሃድሙ ዝነበሩ ስደተኛታት ብእግራ ክትዕንቅፍን ክትረግሕን ብቪድዮ ዝተቐድሐት ሰኣሊት ብገበን ክትክሰስ ከም ዘይከኣል ኣፍሊጡ።

ታሕተዋይ ቤት ፍርዲ እታ ሃገር፡ ፔትራ ላዝሎ ንሰለስተ ዓመታት ክተእሰር እዩ በይኑላ ነይሩ።

እቲ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ግና፡ ብሰሉስ ኣብ ዝወዓሎ መጋባእያ፡ ንሳ ብንእሽቶ በደል እምበር ብገበን ክትክሰስ ኣይግባእን ብምባል ነጻ ኣውጺእዋ።

እቲ ኣተኩሮ ብዙሓት ዝሰሓበ ተግባራ፡ "ብስነ-ምግባር፡ ጌጋን ውጉዝን እኳ እንተነበረ"፡ ብምጥሓስ ሕጊ ዘኽስስ ከም ዘይኮነ እቲ ቤት ፍርዲ ገሊጹ።

እቲ ኣብ ዶብ ሃንጋርን ሰርብያን ኣብ መስከረም 2015 ዘጋጠመ ፍጻመ፡ ስደተኛታት ንናይ ፖሊስ ቀጽሪ ጥሒሶም ኢዮም ሓሊፎም።

ኣብቲ ህሞት ኣብ ዝተወስደ ተንቀሳቓሲ ስእሊ፡ ሚስ ላዝሎ ንሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ክትቀልዓን ንሓደ ንእሽቶ ቆልዓ ዝተሰከመ ኣቦ ክትዕንቅፎን ኢያ ትርአ።

እቶም ስደተኛታት መብዛሕትኦም ካብቲ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዝነበረ ዕግርግር ሃዲሞም ናብ ምዕራብ ኤውሮጳ ንምብጻሕ ዝፍትኑ ኢዮም ነይሮም።

መግለጺ ቪድዮ,

A Hungarian camerawoman has been sacked after being accused of tripping up fleeing migrants

እታ ሰኣሊት ኤን1ቲቪ ምስ ዝተባህለ መደበር ተለቪዥን ሃንጋሪ ትሰርሕ ዝነበረት ኮይና እቲ ቪድዮ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብብዝሒ ምስ ተዘርግሐ፡ ካብ ስርሓ ተሰጕጋ'ያ።

እቶም ዝዓንቀፈቶም ኣቦን ወድን ኣብ ስፐይን ዑቕባ ብምርካቦም፡ ኣብኡ ይነብሩ ኣለው።