ተምሃሮ ኬንያ ብሓለዋ ወተሃደራት ዝተዓጀበ ሃገራዊ ፈተና ይወስዱ ኣለዉ

ተምሃሮ ብዕጡቕ ወተሃደር ተዓጂቦም ፈተና እናወሰዱ

ምንጪ ስእሊ, NAIROBI NEWS

ኣብ ውሽጢ ተምሃሮ ዝፍተኑሉ ክፍሊ ምስ ዕጥቁ ንሓለዋ ደው ዝበለ ወተሃደር ዘርእይ ስእሊ ንኬንያውያንን ኣቖጢዑ።

ንሰብ-መዚ ትምህርቲ እታ ሃገር ዝነቐፉ ኬንያውያን እቲ ጉዳይ ይዘራረበሉ ኣለዉ።

መዛዘሚ ፈተና ዝወስዱ ተምሃሮ ቀዳማይ ደረጃ ትምህርቲ ከይቀዳድሑ ንምቁፅፃር ዝተፈላለዩ ኣማራፅታት ተግባራዊ ክኾኑ ፀኒሖም'ዮም።

እቲ ሕዚ ዕጡቕ ወተሃደር ፈተና ኣብ ዝወሃበሎም ክፍልታት ኣትዩ ክሕሉ ዝተገበረሉ ምኽንያት ኣካል'ቲ ስትራቴጂ ምዃኑ ዝተፈለጠ ነገር የለን።

ኢስተር ንጄሪ፡ ወዳ ነቲ ሃገራዊ ፈተና ቀዳማይ ደረጃ ተምሃሮ እናወሰደ እዩ። ንሳ ኣብ ዝሃበቶ ርእይቶ፡ ወተሃደራት ካብ መፈተኒ ክፍሊ ወፂኦም፡ ነቶም ኣብ ደገ ረብሻ ዝፈጥሩ ተምሃሮ ክሕልዉ ከም ዝግባእ ሓቢራ።

"ዓብዪ ኮይንካ'ውን ኣብ ጥቓ ዕጡቕ ወተሃደር ኮፍ ክትብል ከለኻ ኮነ ንሱ ኣብ ዝርከበሉ ክፍሊ ክትህሉ፡ ክትገልፆ ዘይትኽእል ውጥረት ይስመዓካ'ዩ" ኢላ።

ስሙ ክግለፅ ዘይደለየ ርእሰ መምህር ናይ ሓንቲ ኣብ ናይሮቢ እትርከብ ቤት ትምህርቲ፡ እቶም ዕጡቓት ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ምህላዎም ኣዘራራቢ ከም ዘይነበረ ሓቢሩ።

"ጉዳይ ፀጥታ እቲ ፈተና ዘተሓሳስብ እዩ፤ እቶም ወተሃደራት ናብ ውሽጢ ክፍሊ ክሳብ ዘይኣተዉ ድማ አብቲ ከባቢ ምህላዎም ሓድሽ ነገር ኣይኮነን። ኣብ ተምሃሮ ምቅድዳሕ ንከይህሉ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ተግባራዊ ክኸውን ዝፀንሐ እዩ" ክብል ተዛሪቡ።

ኣብ ከተማ ናብ እትርከብ፡ ኦለምፒክ ዝተበሃለት ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ'ውን፡ ፍቓድ ዘይሓዘ ዝኾነ ይኹን ኣካል ናብታ ቤት ትምህርቲ ንኸይኣቱ፡ ብዕጡቓት ወተሃደራት እናተኸልከለ እዩ።

ዋርድያታት (ሰራሕተኛ ሓለዋ) ካልኦት ቀዳማይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ እታ ከተማ'ውን፡ ዝኾነ ኣካል ንኸየእትዉ መምርሒ ከም ዝተውሃቦም ገሊፆም።

ፕረዚደንት እታ ሃገር፡ ኡሁሩ ኬንያታ ብሃንደበት ኣብ ሓንቲ ቤት ትምህርቲ ተረኺቦም ተዓዚቦም።