''ኣብ ናይ ፈለማ ጸወታ ናይቲ ሓንቲ ጓል ኢድ ሰይረ''

''ኣብ ናይ ፈለማ ጸወታ ናይቲ ሓንቲ ጓል ኢድ ሰይረ''

ኣኒታ ካሪም፡ ኣብ ፓኪስታን ፈላመይቲ ተጓሳጢት ጓል ኣነስተይቲ እያ። ኣብ ናይ ፈለማ ናይ ብራዚል ጸወታይ፡ ናይ ሓንቲ ጓል ኢድ ሰይረ። ሓገዝ ወለዲ እንተረኺበን፡ ደቂ ተባዕትዮ ዝሰርሕዎ ኩሉ ክገብራ ይኽእላ እየን። ወለደይ ብዙሕ ይሕግዙኒ።