ኢትዮጵያ፡ ሹመኛታት ፕረዚደንትን ምኽትልን ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፌደራል መዓዛ ኣሸናፊ ኣይተ ሰለሞን ኣረዳ

ኣይተ ሰለሞን አረዳን ወይዘሮ መዓዛ አሸናፊን

ምንጪ ስእሊ, Solomon Areda FB/Getty Images

ቀዳማይ ሚንስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ጀርመን ፍራንክፈርት ተረኺቦም ንኢትዮጵያውያን ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ፡ ኣካላት ፍርዲ፣ ቦርድ መረፃን ድሕነትን፡ ተኣመንቲ ከምኡ'ውን ዘይሻራዊ (ገለልተኛ) ንምግባር፡ ናይ ኣወዳድባ ምምሕያሽ ይገብሩ ምህላዎም ገሊፆም'ዮም።

በቲ ዓውዲ ብቑዓት ዝኾኑ ሰባት ክሽወሙ ምግባር፡ ኣካል እቲ ዝካየድ ዘሎ ለውጢ ከም ዝኾነ'ውን ሓቢሮም።

እቶም ቀዳማይ ሚንስትር ካብ ናይ ኣውሮፓ መገሽኦም ምስ ተመለሱ፡ ንወይዘሮ መዓዛ ኣሸናፊ ሕፅይቲ ፕረዚደንት ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፌደራል ብምግባር ኣብ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኣቕሪቦም።

ኣባላት ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ድማ ንሹመት ወይዘሮ መዓዛ፡ ብሙሉእ ድምፂ ኣፅዲቖም።

እቲ ባይቶ፡ ንኣይተ ሰለሞን ኣረዳ እውን ምኽትል ፕረዚደንት እቲ ቤት ፍርዲ ገይሩ ሽይሙ እዩ።

ወይዘሮ መዓዛ "ኩልግዜ ኣብ ሓሳበይ ዘሎ ኣገልግሎት ምሃብ እምበር ሹመት ኣይነበረን" ክብል ነቲ መዝነት ከም ዘይተፀበይኦ ገሊፀን። ዓብዪ ክብሪ ከም ዝኾነ'ውን ተዛሪበን።

ንህዝቢ ኢትዮጵያ ከገልግላ ዕድል ስለ ዝረኸባ፡ ሕጉስቲ ከም ዝኾና ዝሓበራ እተን ፕረዝደንት "ነቲ ቤት ፍርዲ ኣብ ዝመርሐሉ ፍትሒ ናብ ኩሉ ክባፃሕ ክገበር'የ። ቆላሕታይ፣ ፃዕረይ፣ ፍትሒ ናብ ኩሉ ምብፃሕ እየ" ኢለን።

ኣይተ ሰለሙን ረዳ ብወገኖም፡ ስርሖም ምስጀመሩ ቀዳምነት ብዛዕባ ዝህብዎ ተሓቲቶም "ስሉጥን ውፅኢታውን ኣገልግሎት ኣብ ምሃብ፡ ከምኡ'ውን ቤት ፍርዲ ናብ ኩሉ ተበፃሒ ኣብ ምግባር ቅርታታት ይለዓሉ እዮም" ክብሉ ኣረዲኦም።

ኣብያተ ፍርዲ'ውን ውሳነ ዝህባ ዘይሻራዊ ኮይነን ከም ዘይኮነ ዝቐርቡ ቅርታታታ ከም ዘለዉ ብምዝኽኻር፡ "ብሰብ ሞያ ዝተገበሩ መፅናዕትታት'ውን ነዚ ዘረጋግፁ እዮም" ኢሎም።

"ኣብያተ ፍርዲ ዘይሻራውን ነፃን ምስ ምግባር ተተሓሒዙ ዝለዓሉ ፀገማት ንምፍታሕ ቀዳምነት ሂብና እንሰርሓሉ ጉዳይ እዩ" ክብሉ ንቢቢሲ ተዛሪቦም።

ሰበ-ስልጣን መንግስቲ ኣብ ስራሕቲ ቤት ፍርዲ ኢዶም እናሓወሱ፡ ናይ ውልቆምን ፖለቲካዊ ውድቦምን (ሰልፎምን) ድልየታት ዘፈፅሙሉ ኣጋጣሚታት ከም ዝነበረ ኣዘኻኺሮም።

"በዚ ምኽንያት ህዝቢ ኣብ ቤት ፍርዲ ዝነበሮ እምነት ክወርድ ኪኢሉ" ዝብሉ ኣይተ ሰለሞን፡ ነቲ ተኣማንነት ናብ ዝነበሮ ንምምላስ ቀዳምነት ሂቦም ከም ዝሰርሑሉ ሓቢሮም።

ወይዘሮ መዓዛ'ውን "ህዝቢ፡ ኣብ ኣሰራርሓ ኣብያተ ፍርዲ ዝነበሮ እምነት ካብ ግዝ ናብ ግዜ እናነከየ ዝመፀሉ ኩነታት እዩ ዘሎ" ክብላ ንሓሳብ ምኽትለን የጠናኽራ።

እቲ እምነት ዝተሸርሽረሉ ምኽንያት ብምፅራይ፡ ናይ ሕግን ኣሰራርሓን ለውጢ ብምግባር፡ እምነት ህዝቢ ንምምላስ ከም ዝሰርሓ ገሊፀን።

"ነዚ ሹመት ቅድሚ ምቕባለይ ምስ ሰብ መዚ መንግስቲ ዘተ ኣካይደ እየ። ዳኝነት ክኽበርን ክጠናኸርን ድልየት ከም ዘለዎም ካብቲ ዝገበርናዮ ዘተ ተገንዚበ ኣለኹ። ብድሕሪኡ እየ ነቲ ሓላፍነት ክቕበል ዝወሰንኩ" ኢለን።

ኣይተ ሰለሞን፡ ብደረጃ ዓለም ዘለዋ ኣብያተ ፍርዲ ዝምዘናሉ መዕቀኒ ዘማልእ ስሉጥ ኣገልግሎት ዝህብ ቤት ፍርዲ ክህሉ ከም ዝሰርሑ ኣረጋጊፆም።

"ብርግፅ ነቲ ዝነበረ ኣሰራርሓ ጥሒስና ክንወፅእ ኣብ እንፍትነሉ ግን፡ ክገጥሙና ዝኽእሉ ፈተናታት ክህልዉ ይኽእሉ እዮም" ክብሉ ወሲኾም ሓቢሮም