ኒውዝላንድ፡ ሓደ ገፋፊ ዓሳ 18 ወርሒ ዚዕድሚኡ ህጻን ኣድሒኑ

ሓደ ገምገም ባሕሪ ኒውዝላንድ Image copyright SMITH COLLECTION/GADO
ናይ ምስሊ መግለጺ ገምገም ባሕሪ ማታታ (ዘይተሳእለ) ሓደ ካብ ህቡባት ገማግም ባሕሪ ኖርዝ ኣይላንድ'ዩ

ሓደ ኒውዝላንዳዊ ገፋፊ ዓሳ፡ ንሓደ ኣብቲ ዝገፈሉ ዝነበረ ውቅያኖስ ከንሳፍፍ ዝጸንሖ ወዲ 18 ወርሒ ህጻን ኣድሒኑ።

እቲ ንብዙሓት ዘገረመ ፍጻመ፡ "ዘደንጹ ተኣምር" ተባሂሉ ይግለጽ ኣሎ።

ጉስ ሃት፡ ንዙረት'ዩ ናብቲ ኣብ ኖርዝ ኣይላንድ ዝርከብ ማታታ ቢች ዝበሃል ገምገም ባሕሪ ከይዱ። ዓሳ ክገፍፍ ናብቲ ውቅያኖስ ምስ ተገምገመ ግን ሓደ ዘንሳፍፍ ነገር ርእዩ፡ ናብኡ ስሒብዎ።

ፈለማ ባንቡላ'ዩ መሲልዎ። ድሓር ግን ትሑት ድምጺ ምስ ሰምዐ፡ ትልኽ ዝብል ዘሎ ህጻን ምዃኑ ተረዲእዎ።

እቲ ህጻን፡ ካብቲ ኣብ ደንደስ ባሕሪ ስድርኡ ደቂሶምሉ ዝነበሩ ሞሊቑ'ዩ ናብቲ ውቅያኖስ ኣትዩ።

"ባንቡላ'ዩ መሲሉኒ ነይሩ። ዋላ ተመጢጠ ብኢዱ ሲሒበ ምስ ሓዝክዎ፡ ባንቡላ'ዩ መሲሉኒ ነይሩ" ክብል ጉስ ሃንት ንሄራልድ ዝተባህል ጋዜጣ ኒውዝላንድ ተዛሪቡ።

"ገጹ ከምዚ ስራሓት ካይላ'ዩ ዝመስል ነይሩ፡ ምስቲ ጠልቅዩ ጠቢቕዎ ዝነበረ ጸጉሩ። ደሓር ግን ዓቐቕ ዝብል ድምጺ ኣስሚዑ። ሽዑ ኣነ፡ 'ወይ ፈጣሪ፡ እዚ ድኣ ቆልዓ እንድዩ ብሂወቱ ድማ'ዩ ዘሎ' ኢለ"።

'መዓልቱ ኣይኣኸለን'

ሚስተር ሃት፡ ኣብቲ መርፊ ሆሊደይ ካምፕ ዝበሃል ኣብታ ኣብ ገምገም ባሕሪ ዝተደኮነት ንእሽቶይ ከተማ ማታታ'ዩ ኣዕሪፉ ነይሩ። ብ26 ጥቅምቲ ሰዓት 06፡15 ብኣቆጻጽራ ኒውዝላንድ ኻኣ ናብ ቀረባኡ ዝነበረ ገምገም ባሕሪ ወጺኡ ነይሩ።

ብመሰረት ጋዜጣ ሄራልድ፡ ከም ልምዲ ሚስተር ሃት ካብቲ ዓሪፉሉ ዝነበረ መጽንሒ ብቐጥታ'ዩ ናብቲ ገምገም ክገፍፍ ዝኸይድ ነይሩ። ኣብታ መዓልቲ እቲኣ ግን ኣብ ካልእ ቦታ ክገፍፍ ወሲኑ- ካብቲ ልሙድ ቦትኡ 100 ሜትሮ ንጸጋም ርሕቕ ኢሉ።

መግፈፊኡ ድሕሪ ምምዕርራይ ግን፡ እቲ ህጻን ኣብቲ ባሕሪ ከንሳፍፍ ሪኢዎ።

"ቀስ ኢሉ'ዩ ዝንሳፈፍ ነይሩ ብሓደ ደቒቕ ደንጒየ ነይረ እንተትኸውን ኣይምራኣኹዎን ነይረ" ይብል ሃት።

"ኣዝዩ ዕድለኛ'ዩ፡ ግን ካኣ ክኸይድ ኣይነበሮን ማለት'ዩ፡ መዓልቱ ኣይኣኸለትን"።

ብዓልቲ ቤቱ ንሚስተር ሃት ዝኾነት ሱ፡ ንኣባላት እቲ መጽንሒ ቦታ ድሕሪ ምሕባራ፡ ንሶም ድማ ቆልዓ ዝነበሮም ሓደ ስድራቤት ጥራይ ከም ዝነበሩ ሓቢሮሞም። ኣገልግሎት ህጹጽ ረዲኤት'ውን ተሓቢሮም።

"እቲ ህጻን ናብቲ ደንደስ ባሕሪ ክኸይድ ዝተሃንጠየ'ዩ ዝመስል። ስድራቤቱ ሓደ ለይቱ'ዮም ሓዲሮም ኣብኡ። ንፈለማ እዋን ድማ'ዮም ኣብኡ መጺኦም" ክትብል ዋና ናይቲ መዓስከር ረበካ ሶልተር ንቢቢሲ ተዛሪባ።

"እቲ ቀጻሊ ዝመጸና ገፋፊ ዓሳ ሃት'ዩ ነቲ ህጻን ርእይዎ። [ነቲ ህጻን ናባና ኣምጺኦሞ] ንሕና ድማ ብሽጎማኖ ጠቕሊልናዮ፡ ደሓር ሱ ንወለዲ ናይቲ ህጻን ክትሕብሮም ከይዳ"።

እቲ ቆልዓ፡ ካብቲ ወለዱ ደቂሶምሉ ዝነበሩ ቴንዳ፡ ነቲ ሻርኔላ ፈቲሑ፡ ሞሊቑ'ዩ ናብቲ ውቅያኖስ ኣትዩ።

ኣዲኡ፡ ወዳ ኣብቲ ባሕሪ ከምዝተረኽበ ምስ ሰምዐት ኣእውያ- ደሓር ግን እቶም ወለዲ ንስደራቤት ሃት ኣመስጊኖም ናብ ዝመጽሉ ተመሊሶም።

"ንኹሉ ሰብ ዘደንጸወ'ዩ ነይሩ። ዕድለኛ ወጽኢት'ዩ ነይሩ፡ ዘሕዝን ፍጻመ ክኸውን ይኽእል ነይሩ'ዩ" ትብል ሚስ ሶልተር። "ተኣምር'ዩ"።

ፓሊስ ናይቲ ከባቢ እቲ ፍጸመ ከም ዘጋጠመን እቲ ህጻን "ደሓን" ከም ዘሎን ንቢቢሲ ሓቢሮም።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት