ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘው፡ ኣብ ናይ ሎሚ ናይ ቤት ፍርዲ ውዕለኦም እንታይ ተዛሪቦም?

ጀነራል ክንፈ ዳኘው Image copyright FBC/Facebook

ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘውን ካልኦት ሽድሽተ ጥርጡራትን ሎሚ ንኻልኣይ ግዜ ናብ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም።

እቶም ጀነራል፡ ትማሊ ናብ ቤት ፍርዲ ኣብ ዝቐረብሉ "መሃያይ ውሑድ ስለዝኾነ፡ መንግስቲ ጠበቓ ክቖፅረለይ እሓትት" ክብሉ ንቤት ፍርዲ ሓቲቶም ነይሮም።

ቤት ፍርዲ ድማ ንሕቶኦም ተቐቢሉ፡ ንሎሚ ድሕሪ ቀትሪ ቆፀራ ሂቡ።

ሎሚ፡ ኣብ ላዕለዋይ ቤትፍርዲ ፌደራል፡ ምድብ መጋባእያ ልደታ ኣብ ዝቐረብሉ፤ ፖሊስ፡ ጠበቓ ክቖፅሩ ዓቕሚ ከምዘለዎም ዘርኢ መረዳእታ ኣለኒ ክብል ሞጒቱ።

እቶም ጥርጡር ኣብ ኮሚሽን ፀረ ግዕዝይና ዘመዝገብዎ መጠን ሃብትን ኣብ ሓደ ባንኪ ዘለዎም ዑቋርን እንትረኣይ፡ ጠበቓ ክቖፅሩ ዓቕሚ ከምዘለዎም እዩ ዘመላኽት ኢሉ ፖሊስ።

ቅድሚ 15 መዓልቲ ካብ ሕሳቦም ሚኢቲ ሽሕ ቅርሺ ከምዝወፀን፡ ብስሞም ዝተመዝገበ ገዛን ብር 80 ሽሕ ዘውፅእ መኪናን ከምዘለዎም፡ ፖሊስ ንቤትፍርዲ ተዛሪቡ።

ሜጀር ጀነራል ክንፈ ግን፡ እቲ ብፖሊስ ዝተጠቐሰ ንብረትን ገንዘብን "ናተይ ኣይኮነን" ክብሉ ምላሽ ሂቦም።

"ገዛ የብለይን፣ መኪና የብለይን። ሰብነተይ ጥራይ እዩ ዘለኒ" ክብሉ ንቤት ፍርዲ ተዛሪቦም።

እንተኾነ ግን፡ ቤትፍርዲ ነቲ ናይ ትማሊ ውሳንኡ ቀይሩ ሜጀር ጀኔራል ክንፈ ብውልቀኦም ጠበቓ ክቖፅሩ ውሳነ ኣሕሊፉ'ሎ።

ምስ ጠበቐኦም መፃኢ ሰኑይ (10 ሕዳር) ናብ ቤት ፍርዲ ክቐርቡ ድማ ትእዛዝ ሂቡ።