ኢትዮጵያ፡ ኣብ ዓለም እታ ዝተሓተ ኣገልግሎት ጽሬት ዘለዋ ሃገር

ሽቓቕ Image copyright Getty Images

ኢትዮጵያ እታ ኣዝዩ ዝተሓተ ኣገልግሎት ግቡእ ናይ ገዛ ዓይኒ-ምድሪ (ሽቓቕ) ዘለዋ ሃገር'ያ ተባሂላ።

እቲ ብኣጋጣሚ መዓልቲ ዓይኒ-ምድሪ (ዎርልድ ቶይለት ደይ) ብሓደ 'ዎተር ኤይድ' ተባሂሉ ዝፍለጥ ግብረሰናይ ማሕበር ዝወጸ ጸብጻብ ንካልኣይ ዓመት ንኢትዮጵያ ኣብ ዝተሓተ ደረጃ ሰሪዑዋ።

ብመሰረት እቲ ጸብጻብ 93% ኢትዮጵያውያን መሰረታዊ ዝኾነ ናይ ጽሬት ኣገልግሎት ዘይረኽቡ ምዃኖም እታ ሃገር ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ እታ ኣብ ዝተሓተ ደረጃ እትስራዕ ሃገር ክትከውን ጌርዋ።

እዚ ማለት ልዕሊ 46 ሚልዮን ደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያ ውሑስ ናይ ጽሬት (ሽቓቕ) ኣገልግሎት ኣይረኽባን እየን።

ይኹን 'ምበር፡ እታ ብብዝሒ ህዝቢ ኣብ ኣፍሪቃ ካልኣይ ደረጃ ሒዛ እትርከብ ኢትዮጵያ፡ ንጽሬት ፓለቲካዊ ኣድህቦ ብምሃብን፡ ጸጋታት ብምጉስጓስን ፋይናንስ ብምውሳኽን ደሓን ገስጋስ ከተመዝግብ ጀሚራ ኣላ ይብል።

ኤርትራ ብወገና መበል 5 ከም እትስራዕን፡ 89% ህዝባ መሰረታዊ ናይ ጽሬት ኣገልግሎት (ሳኒቴሽን) ከምዘይብሉን ዎተር ኤይድ ገሊጹ።

ኣብ ቻድ፡ ማዳጋስካርን ደቡብ ሱዳንን እቲ ኣሃዝ 90% ምዃኑ ድማ እቲ ጸብጻብ ናይቲ ማሕበር ይጠቅስ።

ኣብ ትሕተ-ሳሃራ ኣፍሪቃ ዝርከቡ 340 ሚልዮን ቆልዑ ግቡእ ኣገልግሎት ሽቓቕ ብዘይምርካቦም፡ ንብሰንኪ ውጻኣት ዝስዕብ ሞት ተቓላዕቲ ምዃኖም እቲ ማሕበር ይሕብር።

እቲ ጸብጻብ፡ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ስእነት ደረጅኡ ዝሓለወ ናይ ሽቓቕ ኣገልግሎት ኣብ ኣብያተ-ትምህርቲ'ውን ብተመሳሳሊ ትሑት ምዃኑን፡ 60% ኣብያተ-ትምህርቲ ናይቲ ዞባ ሽቓቕ የብለንን ኢሉ።