ወይዘሪት ብርቱኳን ሚደቅሳ ኣካቢት ቦርድ መረጻ ኾይና ተሸይማ

ብርቱኳን Image copyright PM Office

ባይቶ ተወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሎሚ ኣብ ዝነበሮ ኣኼባ፡ ንወይዘሪት ብርቱኳን ሚደቅሳ ኣካቢት ቦርድ መረጻ ገይሩ ሸይምዋ።

ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ፡ ንወይዘሪት ብርቱኳን ሚደቅሳ ሓፅዩ ዘቕረበ፡ መግለጺ ዲሞክራሲ ዝኾነ ቦርድ መረጻ ተኣማንነት ክሓድሮ፡ እቲ ትካል ብቕዓት ብዘለዎ ሰብ ክምራሕ ኣለዎ ብዝብል እምነት ምዃኑ ተዛሪቡ።

ገለ ኣባላት ባይቶ ተወከልቲ ህዝቢ ድማ፡ ወይዘሪት ብርቱኳን ብዛዕባ ዘለዋ ዜግነትን፡ ኣባልን ኣመራርሓን ነበር ተቓዋሚ ውድብ ብምንባራ ገለልተኛ ናይ ምዃን ኽእሎኣን ዝምልከት ሕቶታት ኣልዒሎም'ዮም።

ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ግና፡ ኣብ ዙርያ ወይዘሪት ብርቱኳን ግቡእ ምጽራይ ከምዝተኻየደን ዜግነታ ድማ ኢትዮጵያዊት ምዃና ከምዝተረጋገጸን ኣመላኺቱ።

ብድሕሪ እቲ ዝተኻየደ ዘተ ወይዘሪት ብርቱኳን፡ ኣብ ቅድሚ እቲ ባይቶ ቐሪባ ቃለ መሓላ ዝፈጸመት ኾይና፡ ብተኣማንነትን ብቕዓትን ንምግልጋል ቃል ኣትያ።

ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ፡ ዝተፈላለዩ ሕግታት ንምምሕያሽ ብዝብል፡ ቤት ምኽሪ ምምሕያሽ ስርዓት ሕግን ፍትሕን ኣጣይሱ'ዩ።

ኣብ ትሕቲ እዚ ቤት ምኽሪ ድማ፡ ምምሕያሽ ሕግን ቦርድን መረጻ፣ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰል፣ ሓባሲ ንብዓትን ቤት ምኽሪ ፌደሬሽንን ዝበሉ ትካላት፡ ትሕዝትኦም ዝፍትሽ ትካላት ዲሞክራሲ ዝተብሃለ ጉጅለ ተጣይሱ ኣሎ።

መምህር ሕጊ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ዶክተር ጌታቸው ኣሰፋ፡ ሕግን ቦርድን መረጻ ንምምሕያሽ ቐዳምነት ብምሃብ ትኹረት ተዋሂቡ ይስርሐሉ ኣሎ ኢሉ።

እቲ ዝተጣየሰ ጉጅለ፡ ይዝትየሎም ካብ ሞንጎ ዘለው ነጥቢታት፡ ኣካቢ ቦርድ መረጻ ብቀዳማይ ሚኒስትር ተመሪጹ ኣብ ክንዲ ብባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ዝጸድቕ፡ ተቓወምቲ ፖለቲካዊ ውድባትን ካልኦት ሰብ ብጽሒትን ተሳቲፎምሉ ዝምረጽ ሰብ ንቀዳማይ ሚኒስትር እንተዝቐርብሞ፡ ድሒሩ ናብ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ እንተዝከይድ ዝብል ሓደ'ዩ።

እቲ ትካል፡ ካብ ቦርድ ናብ ኮሚሽን ምስግጋር ድማ፡ ካልእ ዝተልዓለ ሓሳብ ኾይኑ፡ ኣብዞም ጉዳያትን ካልኦትን ንምዝታይ፡ ድማ እቲ ጉጅለ ቖጸራ ምሓዙ'ውን ሓቢሩ።

ኩነታት ኣባላት እቲ ቦርድን ካልእን ዝጥምት፡ ሕጊ መረጻ፣ ኣዋጅ ምዝገባ ፖለቲካዊ ውድባትን ደንቢ ስነ ምግባር ፖለቲካዊ ውድባትን ንምምሕያሽ ይሰርሑ ከምዘለው እቲ ሙሁር የረድእ።

ሹመት ኣካቢ ቦርድን ካልእን ዝምልከት፡ ኣብ ሕገ መንግስቲ እታ ሃገር ኣንቀጽ 102 ዝሰፈሩ መመርሒታት እንትህልው፡ ኣብ ኣዋጅ ዝተቐመጡ ካልኦት መምርሒታት'ውን ኣለው።

ቦርድ መረጻን መረጻ ዝምልከቱ ሕግታትን ንዝሓለፉ ዓመታት መንግስትን ተናሓናሕቲ ፖለቲካዊ ውድባትን ከጨቓጭቑ ጸኒሖም'ዮም።

ገለ ድንጋገታት ከምኡ'ውን ካብቲ ትካል ወጻኢ ዘለው ዘካትዑ ሕግታት ስለዘለው፡ እቲ ቦርድ መረጻ ጥራሕ ዘይኮነ፡ እቲ ቦርድ መረጻ ዝምርሐሉ ሓፈሻዊ ማዕቐፍ ሕጊ ንምምሕያሽ ይስራሕ ከምዘሎ ዶክተር ጌታቸው የረድእ።

Image copyright SIMON MAINA

ብርቱካን. . .

መራሒት ተቓማዊ ፖለቲካዊ ውድብ ዝነበረት ብርቱኳን ሚደቅሳ፡ ሎሚ መዓልቲ ኣብ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ቐሪባ፡ ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ንምምራሕ ተሸይማ ኣላ።

ኣብ ትሕቲ ቤት ምኽሪ ምምሕያሽ ስርዓት ሕግን ፍትሕን ዘሎ ጉጅለ ምምሕያሽ ቦርድን ሕግን መረጻ፡ ሹመት ኣካቢ እቲ ቦርድ ብዝምልከት፡ ይዝትየሉ ኣለኹ ዝበሎ ሓሳብ ናብ ግብሪ እንከይኣተወ፡ ወይዘሮ ብርቱኳን ሚደቅሳ ኣካቢት እቲ ቦርድ ኮይና ክትሽየም'ያ ዝብል ጉዳይ ንዶክተር ጌታቸው ሓቲትና።

"ንሕና ዘቕረብናዮ ነገር ስለዘየሎ፡ ኣማራጺታት ንርኢ ኢና ዘለና" ብምባል፡ ከም በዓል ሞያ ሕጊ ግን እቲ ጉዳይ ከመይ ከምዝግንዘቦ የብርህ።

ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ፡ ብሓደ ፖለቲካዊ ውድብ ስለዝተትሓዘ፡ እቲ ዝሽየም ኣካል ዘቕርብ መራሒ እቲ ፓርቲ ወይ በቲ ፓርቲ ዝተመዘዘ ቐዳማይ ሚኒስትር'ዩ።

ኣብዚ ኣብ ትሕቲ ቑጽጽር ሓደ ፓርቲ ዘሎ ባይቶ፡ ክትትልን ቑጽጽር ሓጋግን ፈጻሚ ኣካልን ከምዘይህሉ ብምግላጽ፡ "እቲ ነባራዊ ኩነታት ዝቕይር ስርዓት የድሊ'ዩ፤ ብዝተኽኣለ መጠን እቲ ኣብዝሓ ዘረዳድድ ኣካይድ ክህሉ ኣለዎ" ኢሉ።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት

ተወሳኺ ዛንታ