ጉድእ ኣካል ወዳ ተሰኪማ ክሳብ ዩኒቨርስቲ ዘብጸሐት ኣዶ!
ትጥቀምሉ ዘለኹም መሳርሒ ኣይተቐበሎን።

ጉድእ ኣካል ወዳ ተሰኪማ ክሳብ ዩኒቨርስቲ ዘብጸሐት ኣዶ!

ባንግላድሻዊት ኣዶ ምዝራብ ኮነ ምንቅስቓስ ንዘይኽእል ወዳ ተሰኪማ ካብ ቀዳማይ ብርኪ ክሳብ ዩኒቨርስቲ ዘብጸሐት ኣዶ። ምስ ሞተት ብገዛእ ርእሱ ንባዕሉ ክጥውር ባህጊ ከምዘለዋ እትገልጽ እዛ ኣዶ ወዳ ዩኒቨርስቲ ምእታዉ ሕጉስቲ ምዃና ገሊጻ።