ምርጫ ኢትዮጵያ ፡ ዘተ ቀዳማይ ሚንስተር ኣብዪን ኣመራርሓ ተቓወምቲ ሰልፍታትን

ቀዳማይ ሚንስትር ኣብዪ ምስ ተቓወምቲ እናዘተዩ Image copyright PM Office Facebook

ቀዳማይ ሚንስተር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ምስ ዝነበሩን ካብ ደገ ዝተመለሱን መሪሕነት ተቓወምቲ ውድባት ዘተ ኣካይዶም።

ኣብ ቤት ፅሕፈቶም ምስ ዝተረኸቡ መሪሕነት ፖለቲካዊ ስልፍታት፡ ይፍፀሙ ዘለዉ ለውጥታትን ኣብ ዝመፅእ ዓመት ዝካየድ ምርጫን ብዝምልከት ዘትዮም።

እቲ ዘተ፡ ኣብ መእተዊ፣ ጉዳይ ምርጫን ድሕሪ መረፃ ኣብ ዝህልዉ ተግባራት ብዝብሉ ተመቒሉ ከም ዝካየድ እቶም ቀዳማይ ሚንስተር ኣረዲኦም።

ጉዳይ መረፃ ቅድሚ ምልዓሎም ብዛዕባ'ቲ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዝውሰድ ዘሎ ስጉምትታት መብርሂ ሂቦም። ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ዝፈጸሙን ዝተወደበ ስርቂ ዝፈፀሙን ሰባት ናብ ሕጊ ናይ ምቕራብ ስራሕ ይስራሕ ምህላዉ ተዛሪቦም።

"ፅፍሪ ክነቅል ከሎ ንህዝቢ ዘየማኸረ፡ ፅፍሪ ምንቃል ሕጋዊ ኣይኮነን ክንብሎ ከለና፡ ኣብ ወሽጢ ብሄሩ ክሕባእ ይፍትን" ክብሉ እቶም ተግባራት ብውልቀ-ሰባት ከም ዝተፈፀሙ ሓቢሮም።

ምርጫ

ቀዳማይ ሚንስተር ኣብዪ ከም ዝበልዎ እንተኾይኑ፡ ዝመፅእ ዘሎ ምርጫ ነፃ፣ ፍትሓውን ዴሞክራሲያውን ንምግባር ክስራሕ እዩ። ኣብ ሕጊ ምርጫ፣ ስያመ ቦርድ ምርጫን ዓቕሚ እቲ ቦርድን ኣድላዪ ስራሕ ከም ዝስራሕ ገሊፆም።

ኣዋጅ ምርጫ ከምኡ'ውን ኣዋጃት ምዝገባን ስነ ምግባርን ሰልፍታት ፖለቲካ ብሰብ ሞያ ተፀኒዖም ምምሕያሽ ንምክያድ ዘኽእል ረቂቕ ከም ዝተዳለወ ብምሕባር፡ ሰልፍታት ፖለቲካ ክዝትዩሉ ስለዝግባእ ናብ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ከም ዘይቀረበ ተዛሪቦም።

Image copyright OFFICE OF THE PRIME MINISTER

መራኽብቲ ሓፋሽ ሕጋውያን ኮይነን ንኽሰርሓ ዘኽእል ሕጋዊ መስርሕ ከም ዝዳለዉ ንተኣከብቲ ተመባፂዖም። ይኹን ዳኣ'ምበር ማሕበራዊ መራኸቢታት ፈተና እዋን መረፃ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ኣይሓብኡን።

ነዚ ንምክልኻል'ውን ምስ ፖለቲካዊ ውድባት ሓቢሮም ከም ዝሰርሑ ኣረጋጊፆም።

እቲ ካልእ ዘልዓልዎ ዛዕባ፡ ሰልፍታት ፖለቲካ ወግዓዊ ዝኾነ ናይ ፌስቡክ ገፅ ከም ዘድልየን እዩ። እዚ ድማ ብስመን ንዝፍነዉ ናይ ሓሶት መልእኽትታት ንምቁፅፃር ከም ዘኽእል ኣረዲኦም።

ሕገ-መንግስቲ ንምቕያር ግና ዘተ ምክያድ ከም ዘድልይ ብምሕባር፡ ኣብ ዘካትዑ ጉዳያት "ብድሕሪ ምርጫ ርእሰ ውሳነ (ህዝበ ውሳነ) ክካየድ ክግበር'ዩ" ኢሎም።

ምንዋሕ ምርጫ

እዋን ምርጫ ንክናዋሕ ኣብ ዝቐረበ ሓሳብ ተሳተፍቲ፡ መብርሂ ዝሃቡ ቀዳማይ ሚንስትር ኣብዪ፡ "ግዜ ንኽናዋሕ ዝቐረበ ወግዓዊ ሕቶ የለን" ኢሎም።

ይኹን ደኣ'ምበር ኣብቲ ዛዕባ ሓሳብ ምሃብ፣ ዘተ ምክያድን ውሳነ ምሃብን ከም ዝከኣል ተዛሪቦም። ሰልፍታት ኣብ ክንዲ ብብዝሒ፡ ተቐራሪቦም ብምስራሕ እንተወሓደ ግንባር ፈጢሮም ክቐርቡ ምዒዶም። መንግስቲ'ውን ዘድልይ ሓገዝ ከም ዝገብር ቃል ኣትዮም።

ናይ ደገ ፓስፖርት ዘለዎም ኣባላት ተቓወምቲ ሰልፍታት፡ እቲ ዝሓዝዎ ፓስፖርት ቀዲዶም ኣብ ምርጫ ንምስታፍ ክዳለዉ ፀዊዖም።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት