ኣውስትራልያ፡ ሳላ ግዝፉ ካብ ማሕረዲ ዝተረፈ ሰንጋ ብዕራይ

ክኒዝ Image copyright Geoff Pearson

ስሙ ኒከርስ ይብልዎ። ምስ ካልኦት ኣብዑር ናብ መግሃጫ እንትወጽእ ጸብለል ኢሉ እዩ ዝረኣይ።

እዚ ሶር (ዝተቐጥቀጠ) ብዕራይ 1,400 ኪሎግራም ክብደት ኣለዎ፤ ቁመቱ ከኣ 1.94 ሜትሮ እዩ - ኣብ ኣውስትራልያ እቲ ዝገዘፈ ብዕራይ እዩ።

እዚ ዕድሚኡ ሸውዓተ ዓመት ዝኾነ ብዕራይ፡ ኣብታ ብሚልዮናት ዝቑፀሩ ከብቲ ዘለውዋ ሃገር፡ እቲ ዝገዘፈ እዩ ተባሂሉ ኣሎ።

ዋንኡ ጆፍ ፔርሰን ዝሓለፈ ወርሒ ናብ ጨረታ ከቕርቦ ከሎ፡ ሳላ ግዝፉ'ዩ ድሒኑ። እቶም ሸየጥቲ ስጋ ከመይ ገይርና ክንሓረዶ ስለዝበሉ፡ ኒከርስ ናብ ሓራዳይ ከይተወሰደ ተሪፉ- ዕድል ጌሩ!

ድሕሪ ሕዚ ምሉእ ህይወቱ ኣብቲ ሕዛእቲ እናኾምሰዐ እዩ ከሕልፎ።

ወዲ 12 ወርሒ እንከሎ እዩ ዋንኡ ጆፍ ፔርሰን ዓዲግዎ።

ፔርሰን ኣስታት 20,000 ከብቲ እዩ ዝውንን። ኒከርስ ኣብ ህይወቱ ቁሩብ ዓመታት እየን ዝተርፈኦ ይብል።

ሽሙኸ ካበይ ዝመጸ እዩ?

"ቆልዓ [ምራኽ] ከሎ፡ መጀመርታ ክንረኽቦ ከለና፡ ካልእ መሓዛኡ ብዕራይ ነይሩ። ናቱ ሽም ብራ [መትሓዚ ጡብ] ስለዝነበረ ነዚ ድማ ኒከርስ [ቁምጣ] ሰይምናዮ" ኢሉ።

"ክንዲዚ ዝኸውን ገዚፍ ቁምጣ ዝኸውን ኣይመሰለናን ነይሩ" ብምኣል ድማ ኣደናቆቱ ገሊጹ።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት