"ፓስፖርት ምሃብ ኣይተኸልከለን" ቤትፅሕፈት ኢሚግሬሽንን ጉዳያት ዜግነትን ኢትዮጵያ

ናይ ኢትዯጵያ ፓስፖርት

ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ተምሃሪት ክፍሊ ትምህርቲ ሕክምና ዝኾነት ውልቀሰብ፡ ኣብ ናይጄርያ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ዘዳልዎ ጉባኤ ንኽትርከብ ተዓዲማ።

ኣብ ትመሃረሉ ላዕለዋይ ትካል ትምህርቲ ንእትመርሖ ኮሚቴ ወኪላ፡ ናብ ናይጄርያ ንምኻድ ግን ፓስፖርት የድልያ።

ፓስፖርት ንምውፃእ ናብ ቤትፅሕፈት ኢሚግሬሽንን ጉዳያት ዜግነትን፡ የድሊ እዩ ዝበለቶ ናይ ቀበሌ መለለይ ካርድን ክፍሊትን ሒዛ ከይዳ።

ካብቲ ቤትፅሕፈት ዝረኸበቶ መልሲ ግና፡ ካብቲ ዝዓደመ ኣካል ደብዳበ እንተዘይኣምፂኣ ፓስፖርት ክትረክብ ከምዘይትኽእል እዩ።

ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ፓስፖርት ንምርካብ ከቢድ ከምዝኾነ ዝገልጹ ሓበሬታታት ኣለዉ።

ምክትል ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ቤትፅሕፈት ኢሚግሬሽንን ጉዳያት ዜግነትን ኣይተ የማነ ገብረመስቀል ግን፡ ፓስፖርት ምርካብ ዜግነታዊ መሰል ከምዝኾነን፡ ፓስፖርት ምሃብ ከምዘይተኸልከለን ክብሉ ንቢቢሲ ገሊፆም።

ህላወ ፓስፖርት ቁጠባዊ ምዕባለ ዓለም ይዓግት'ዶ ይኸውን?

ኢትዮጵያዊ ዜግነት የብልናን ዝበሉ ተምሃሮ ዩኒቨርስቲ ጉዳዮም ይፃረይ’ሎ

ክንደይ ሂብኩም ፓስፓርት ምዓደግኩም?

ኮይኑ ግና፡ ናብ ማእከላይ ምብራቕ ንዝግበር ዘይሕጋዊ ስደት ንምግታእ ጥቡቕ ኣሰራርሓ ይኽተል ከምዘሎ ገሊጾም።

መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪቃ ክልትኣዊ ስምምዕ ከምዝገበረ ዝገለፁ ኣይተ የማነ፡ ምስ ዝተረፋ ሃገራት እውን ይዘራረቡ ከምዘለዉ ገሊፆም።

ቅድሚ ሕዚ መንግስቲ ናብዘን ሃገራት ዝግበር ዝነበረ ዘይሕጋዊ ጉዕዞ ዘቋረፀ እንትኸውን፡ ግን ድማ ሕጋዊ ብዝመስል ግን ድማ ዘይሕጋዊ ጉዕዞ ክካየድ ከምዝፀንሐ ይሕብሩ።

ቤትፅሕፈት ኢሚግሬሽንን ጉዳያት ዜግነትን፡ ኣካል መንግስቲ ዘጣየሾ ጸረ ዘይሕጋዊ ስደት ግብረሓይሊ'ውን ስለዝኾነ፡ መስርሕ ሕጋዊ ምውፋር ተጠናኺሩ ከምዝቕፅል ኣይተ የማነ ገሊፆም።

እቲ ቤትፅሕፈት ዝኽተሎ ዘሎ ጥቡቕ መስርሕ፡ ካብ ሰራሕተኛን ማሕበራዊ ጉዳይን ብዝመፅአ ሓደ ኣዋጅን ትእዛዝ መንግስትን መሰረት ዝገበረ ከምዝኾነ ሓቢሮም።

"ምንቅስቓስ ዜጋታት ሕገመንግስታዊ መሰል እዩ። ኣይከልከልናን ክንኽልክል እውን ኣይንኽእልን። ድሕንነት ዜጋታት ምርግጋፅ ግን ናይቲ ቤትፅሕፈት ስልጣን እዩ" ዝብሉ ኣይተ የማነ፡ ናይ ዜጋታት ፓስፖርት ናይ ምርካብ መሰል፡ ሕዚ እውንተፈፃሚ ከምዝኸውን ገሊፆም።

ፓስፖርት ናይ ጉዕዞ ሰነድ እምበር ንናይ ቀበሌ መለለይ ካርዲ ክትክእ የብሉን ዝበሉ እቶም ሓላፊ፡ ኣብ መዓልቲ 10 ሽሕ ፓስፖርት ከምዝወሃብ ገሊፆም።

ይኹን'ምበር ውሑዳት ሰባት ጥራሕ ከምዝጥቀምሉን ብዙሓት ፓስፖርቶም ንደለልቲ ሂቦም ዳግማይ ከምዘውፅኡ ተዛሪቦም።

ዜጋታት ናብ ካልእ ዝጓዓዝሉ ምኽንያት ምስኣቕረቡን ዘድልይ ሰነድ ምስኣማልኡን፡ ፓስፖርት ክረኽቡ ከምዝኽእሉ እዮም ዘረድኡ።

ዝኾነ ፓስፖርት ዝደልይ ሰብ፡ ብቐዳምነት ናይ ቀበሌ መለለይ ወረቐት እዩ ዘድልዮ፡ ብስራሕ ናብ ማእኸላይ ምብራቕ ዝኸይድ እንተኾይኑ ግን፡ ዘድልይ ረቛሒ ከምዘማልአ ዝገልፅ ሰነድ ከቕርብ ይግባእ ኢሎም።

ንምዝንጋዕ (ንምህዋፅ) ናብ ካልእ ሃገር ዝኸይድ እንተኾይኑ ድማ፡ ቪዛ፣ ናይ ዑደት ደብዳቤ፣ ሆቴል ዝሓዘሉን ናይ ኣየር ትኬት ዝገዘአሉን መረዳእታ ከቕርብ ከምዝግባእ ኣገንዚቦም።

"ንሕክምና ዝግበር ጉዕዞ ብፍላይ ድማ ህፁፅ እንተኾይኑ ግን፡ ኣብ ክልተ መዓልቲ ፓስፖርት ክስራሕ ይኽእል እዩ" ኢሎም።

ከምዚኦም ዝበሉ ናይ ሕክምና ተጓዓዝቲ ድማ፡ ናይቲ ዝኸድሉ ሆስፒታል ቆፀሮ ዝሓዙሉ ወይ ድማ ካብ ሓኻይም ውሽጢ ዓዲ ዝተፅሓፈሎም መረዳእታ ሕክምና ከቕርቡ ግድን ይኸውን።

ዲቪ ሎተሪ ክተርፍ ይሕሰብ ኣሎ

ፓስፖርት ንምሕዳስ እውን ተመሳሳሊ መስርሕ ከምዝትግበር ዝገለፁ እቶም ሓላፊ፡ ኣብዚ ሕዚ እዋን እቲ ቤትፅሕፈት ዝትግብሮ ዘሎ መስርሕ፡ ብፍላይ ድማ ናብ ማእኸላይ ምብራቕ ዝግበር ዘይሕጋዊ ጉዕዞ ንምቁፅፃርን ንምግታእን ዝዓለመ እዩ ኢሎም።