ፀብፃብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት፡ ንደቂኣንስትዮ ቀንዲ ሓደገኛ ቦታ ኣበይ እዩ? ገዝአን
ትጥቀምሉ ዘለኹም መሳርሒ ኣይተቐበሎን።

ንደቂኣንስትዮ ሓደገኛ ዝኾነ ቦታ ኣበይ እዩ? ገዝአን!

ሓድሽ ፀብፃብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ከምዝሕብሮ፡ ኣብ 2017 ካብ ሞንጎ ዝተቐተላ ደቂኣንስትዮ እተን ልዕሊ ፍርቂ፡ ብኢድ ስድርአንን ናይ ቀረባ ኣዝማደንን እየን ተቐቲለን። ድሕሪ እዞም ናይ ቅትለት ኣሃዛት ዘለዉ ታሪኻት መሪፅና ኣለና።