ጓሓፍ ናብ ሮቦት ዝቕይሩ ደቂ ቶጎ

ሮቦት ሳሬት

ቶጎ ዓመታዊ 500,000 ቶን ዝተደርበዩ ኣቑሑት ኤሌክትሮኒክስ፡ ካብ ካልኦት ሃገራት ተእቱ።

ገሊኦም ንጥዕና ሓደገኛታት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም፡ ግን ከኣ ንመሃዝቲ ደቂ ዓዲ ዘተባብዕን ስራሕ ዝፈጥርን እዩ።

ከም ሳሬት እዩ ዝንቀሳቀስ፤ ሳሬት ከኣ ይመስል። እዚ ሮቦት እዚ መጻወቲ እዩ ኢልካ ሸለል እትብሎ ኣይኮነን።

እዚ ተምሳሌት ናይቲ ኣብታ ንእሽቶ ምዕራብ ኣፍሪቃዊት ሃገር ዝጥጃእ ዘሎ ዲጂታላዊ ሰውራ (ወያነ) እዩ።

"ካብ ዝተደርበየ ኣቕሑት ናይ 3ዲ መሕተሚ፡ እየ ሰሪሐዮ" ይብል ኡስያ ናብ ሮቦቱ እናመላኸተ።

"ካብ ኤሌክትሮኒክሳዊ ጓሓፋት 3ዲ መሕተሚ እውን ሰሪሐ እየ። ነቲ መሕተሚ ካብ ኢንተርኔት እናረኣኹ እየ ሰሪሐዮ" ክብል ይውስኽ።

ተምሃሮ ኣብ ሳይንስ ድልየት ከሕድሩ ብዝብል እዚ ሮቦት ሳሬት፡ ናብ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ትምህርቲ ይውሰድ።


ብዛዕባ ኤሌክትሮኒክሳዊ ጓሓፍ:

  • ኤሌክትሮኒካዊ ጓሓፍ ማለት ወናኒኡ ዝደርበዮ ዝኾነ ዓይነት ናይ ኤሌክትሪክን ኤሌክትሮኒካዊ ኣቕሓ ማለት እዩ።
  • ኣብ 2016፡ ብደረጃ ዓለም 44 ሚልዮን ቶን ኤሌክትሮኒካዊ ጓሓፍ ነይሩ።
  • ካብዚ 20% ጥራሕ እዩ መሊሱ ናብ ኣገልግሎት ክውዕል ተገይሩ።
  • ኣብ 2021 ናብ 52.2 ሚልዮን ቶን ክብ ክብል እዩ ተባሂሉ ይግመት።

ምንጪ:ተቖፃፃሪ ኤሌክትሮኒካዊ ጓሓፍ ዓለም2017


ፎሊ ቢቤ ወዲ 29 ዓመት መንእሰይ ሓደ ካብቶም ቶጎ ነዚ ኤሌክትሮኒክሳዊ ጓሓፍ ናብ ዓዲ ምእታዋ ዕድል እዩ ኢሎም ዝሓስቡ መሃዝቲ እዩ።

ኣቑሑት ኤሌክትሮኒክስ መሊስካ ናብ ኣገልግሎት ብዛዕባ ምውዓል ካብ ካልኦት ከምዝተምሃረ ይዛረብ። ብቐንዱ ካብ ግኒኩ ኣፋቴ።

ኣፋቴ ኣብ ቶጎ ንፈለማ እዋን 3ዲ መሕተሚ ከምዝሰርሐ እዩ ዝፍለጥ።

ናይ ኣፋቴ ምህዞ ኣብ 2015 ኣብ ባርሴሎና ኣብ ዝተኻየደ ናይ ምህዞ ዋዕላ ቀዳማይ ወፂኡ እዩ።

"መጀመርያ ሕማም እዩ ዝመስለና ነይሩ - ከምኡ ኢና እውን ንገልጾ ነይርና" ይብል ኣፋቴ።

ዝኣረጋ ሞባይል ስልክታት፣ ላፕቶፓት፣ ቴሌቪዥናትን ጀነሬተራትን ኣብ ዓበይቲ መኻይን ተጻዒኑ ካብ ወደብ ይኣቱ።

እተን መካይን ምስተኸፈታ ዓደግቲ ኣብ ዙርያ እተን መካይን ይዓስሉ።

ጠለብ እናዓበይ ይመጽእ ስለዘሎ ድማ እናተዋገዩ ይዕድግዎ።

ግን ከኣ እዚ ጠለብ ጥራይ ኣይኮነን እዘም ኤሌክትሮኒክሳዊ ጓሓፋት ክኣትዉ ዘተባብዕ ዘሎ፡ ኣብ ሃብታማት ሃገራት ደጊምካ ናብ ኣገልግሎት ናይ ምውዓል እኹል ስራሕ ሰለዘየለ እውን እዩ።

ነዚ ድማ እዩ ከም ባሰል ኣክሽን ኔትዎርክ ዝኣመሰሉ ትካላት ምዕራባውያን ሃገራት፡ ኤሌክትሮኒካዊ ጓሓፋተን ብኣግባቡ ክኣልያ ስለዘይከኣላ ብመራኽብ እናጸዓና ናብ ምዕራብ ኣፍሪቃን ካልእን ይሰድኦ ኣለዋ ዝብል ሻቕሎት ዘንጸባርቑ።

"ዓለም ባዕላ ንዝፈጠረቶ ኤሌክትሮኒካዊ ጓሓፋት ከገመይ ከምትኣልዮ ኣይትፈልጥን። ኣፍሪቃ ድማ ንመጉሓፊ ምችውቲ ኮይና ተረኺባ" ይብል ኣብ ሓለዋ ከባቢ ጎስጓስ ዝገብር ሴና ኣሎካ።

"ድኹም ዝኾነ ቁጽጽር፣ ድኹማት ትካላትን ግዕዝይናን እዩ ናብዚ የቃልዓና ዘሎ። ምእታው ኤሌክትሮኒካዊ ጓሓፋት ንምክልኻል፡ ሓይሊ ሰራዊት እውን ክጥቀም እየ ምስዝበለት ታይላንድ ኢና መዳርግቲ ክንኸውን ዝግባእ" ኢሉ።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት