እስራኤል፡ ብቕትለት ጓል 13 ዓመት ኤርትራዊት ስደተኛ ዝተጠርጠረ ኤርትራዊ ተታሒዙ

ኤርትራውያን ዝቐመጥሉ ጎደና ኣብ ከተማ ተልኣቪቭ እስራኤል
ናይ ምስሊ መግለጺ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ኣብ ኣመንጎ ኣብ እስራኤል ዘለዉ ኤርትራውያን ስደተኛታት ሓድሕዳዊ ጎነጽ ክረአ ጸኒሑ'ዩ።

ፓሊስ እስራኤል፡ ንኽልተ መዓልቲ ክሃድንዎ ዝቐነዩ፡ ብቕትለት ጓል 13 ዓመት ኤርትራዊት ስደተኛ ዝጥርጠር ኤርትራዊ ኣብ ቀይዲ ከም ዘእተዉ ማዕከናት ዜና እስራኤል ሓቢረን።

ሬሳ ናይታ ሲልቫና ጸጋይ ዝተባህለት ግዳይ፡ ኣብ መንበሪ ገዝኣ፡ ኣብ ከተማ ተልኣቪቭ እዩ ተረኺቡ።

በቲ ገበን ተጠርጢሩ ክድለ ዝጸንሐ ተስፋብርሃን ተስፋጼን ዝተባህለ ኤርትራዊ ስደተኛ ትማሊ ረቡዕ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ፓሊስ ኣትዩ'ሎ። ስእሉ ብፓሊስ ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ድሕሪ ምዝርግሑን ኣባላት ማሕበረሰብ ኤርትራ ኣብ ምድላዩ ክተሓበበሩ ጻዊዒት ምስተገብረሎምን'ዩ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ፓሊስ ኣትዩ።

ዛጊት እቲ ጥርጡር ብዛዕባ ቀሪቦምሉ ዝተባህሉ ክስታት ቅትለትን ጾታዊ ዓመጽን ዝሃቦ ዝኾነ ወግዓዊ መግለጺ ኣይሃበን።

ነበርቲ ተልኣቪቭ፡ ምቕታል ናይታ ጓል 13 ዓመት ትሕተ ዕድመ ሲልቫና፡ ንማሕበረሰብ ኤርትራ ኣብ እስራኤል ኣሰንቢድዎም ከም ዘሎ ንቢቢሲ ሓቢሮም።

"ኣዝዩ ዘሕዝን ፍጻመ'ዩ፡ ንባህሊ ሕብረተሰብ ኤርትራ [ዘራኽስ]'ዩ። … ኣብ ኩሉ እስራኤል ናይ ሓዘን ድባብ'ዩ ወሪዱ ዘሎ። " ይብል ሓደ ካብ መራሕቲ ሃይማኖት እስራኤል ዝኾነ ኣባ ሰመረኣብ ፍስሃ።

ኣባ ሰመረኣብ ከም ዝበሎ፡ ሲልቫና ኣብ ኤርትራ እያ ተወሊዳ። ኣቦኣን ኣዲኣን ኣብ እስራኤል ምስኣተዉ ስለዝተፈላለዩ ከኣ፡ ኣዲኣ ምስዚ ተጠርጢሩ ዘሎ ሰብ እያ ክትነብር ጸኒሓ።

እታ ግዳይ ምስ ኣቦኣ ክትነብር ድሕሪ ምጽናሕ ዳሕራይ ናብ ኣዲኣ ተመሊሳ፡ ምስ ወላዲታ ክትነብር ከምዝጸንሐት ኣባ ሰመረኣብ ይዛረብ።

"ሕያወይቲ ቆልዓ'ያ። ዋላኳ ጐበዝ እንተመሰለት 13 ዓመት'ውን ኣይመልአትን፡ ንሕና ብቐረባ ንፈልጣ ኢና።

"እታ ቆልዓ ብኸምኡ ዓይነት ክትጠፍእ'ያ ኢልካ ዘይትግምታ፡ ናይ ቤተክርስትያን ተማሃሪት'ያ ነይራ፡ እንዳ መድሃኔኣለም መዘምራን'ያ ነይራ። ኣነ ጥራይ ዘይኮንኩ ኸኣ ኩሉ'ዩ ብጽቡቕ ዝፈልጣ" ብምባል ይገልጻ።

ኣባ ሰመረ፡ ኣዲኣ ፍርሕን ስግኣትን ስለዝነበራ፡ ንፓሊስ ሓቢራ ከም ዝነበረትን፡ እቲ ፍጻመ ምሰጋጠመ እውን፡ ፓሊስ ቀልጢፎም ግብረመልሲ ከም ዘይሃቡን ሓበሬታ ከም ዘለዎ ንቢቢሲ ሓቢሩ።

እቶም ስደተኛታት፡ ግቡእ መሰል ዑቕባ ስለዘይወሃቦም መጻኢኦም ስለዘይፈልጡን ኣደዳ ጭንቀትን ብስጭትን ከም ዝኾኑ ይንገር።

ናብታ ሃገር ንክኣትዉ ዝሓለፍዎ ሕማቕ ተመክሮ ንባዕሉ ኣብ ገሊኦም ከቢድ ስንብራት አሕዲሩ እዩ።

ብዙሓት ካብኣቶም፡ ብፍላይ ከኣ ደቂ-ኣንስትዮ ብከተርቲ ተታሒዘን ከቢድ ኣካላውን ስነኣእምሮኣውን ስቅያትን ዓመጽን አሕሊፈን እየን።

ኣብ 2010 እውን ብተመሳሳሊ ኣገባብ ሓንቲ ነፍሰጾር ብመዛምዳ ከም ዝተቐተለት ጸብጻባት ማዕከናት ዜና እታ ሃገር ገሊጸን።