ጃፓን፡ ሓደ ፍሉይ ቴክኖሎጂ ተማዕብል ዘላ ዓይነ ስውርቲ

ቺኮ ኣሳካዋ፡ ንኣበርክቶኣ ሜዳሊያ ክብሪ ጃፓን ተሸሊማ Image copyright IBM

ኣብ መሐምበሲ ጋብላ ብዘጋጠመ ሓደጋ፡ ቺካ ኣሳካዋ ቖልዓ 14 ዓመት እንከላ ዓይነ ስውርቲ ኾይና።

ንዝሓለፉ ሰለስተ ዓሰርተ ዓመታት ኣብ ሓደ ቴክኖሎጂ ኣብ ምምሃዝ ተጸሚዳ የሕሊፋቶ።

"ክጅምሮ እንከለኹ፡ ዝሕግዘኒ ቴክኖሎጂ ኣይነበረን" ትብል ጃፓናዊት ዶክተር ኣሳካዋ።

"ዋላ ሓደ ሓበሬታ ክረክብን ባዕለይ ከንብብ ኾነ ክንቀሳቐስ ኣይኽእልን ነይረ"።

እዞም ልቢ ዝሰብሩ ኣጋጣሚታት እምበኣር ንዓይነ ስውራት ዝወሃብ ስልጠና ኮምፒዩተር ሳይንስ ክትወስድ መበገሲ ኾይኖማ። ሳልሳይ ዲግሪኣን ሕዚ እትሰርሖ ዘላ ስራሕ ዝጀመረትሉን ትካል ኣይቢኤም ድማ ስራሕ ጀሚራ።

ኣብ ሓደሽቲ ናይ ብሬይል ምህዞታት እትነጥፍ ዘላ ኮይና፡ ኣብ ዓለም ፈላማይ ግብራዊ ናይ ኢንተርነት ዘረባ ፈጢራ። ቅድሚ 20 ዓመት ድማ፡ ዶክተር ኣስካዋ፡ ዓይነ ስውራት ተጠቀምቲ ኢንተርነት ጃፓን፡ ዝሓሸ ሓበሬታ ዝረኽብሉ ዕድል ፈጢራ'ያ።

ዶክተር ኣሳካዋ፡ ዓይነ ስውራት ዝተሓላለኹ ዝመስሉ ህንጻታት ንምፍላጥ ዝሕግዝ 'ናቭኮግ' ዝተብሃለ ድምጺ ዝቆጻጸር መተግበሪ ስልኪ ምሂዛ'ያ።

ኣብዚ ሕዚ እዋን እዚ መተግበሪ፡ ኣብ ኣሜሪካን ቶክዮን ንፈተነ ዝትግበር ኾይኑ፡ ኣይቢኤም እቲ መተግበሪ ናብ ህዝቢ ንምቕራብ ኣብ ምዝዛም ከም ዝርከብ ሓቢሩ።

Image copyright IBM

ቀሊል ክብደት ዘለዎ 'ሮበት ቦርሳ'

ቀጻሊ ዕዮ ዶክተር ኣሳካዋ ቀሊል ክብደት ዘለዎ ተንቀሳቓሲ ሮቦት ቦርሳ'ዩ።

እዚ፡ ከም ኣብነት፡ ሓደ ዓይነ ስውር ናብ መገዲ ኣየር ንምኻድ ዘጋጥሞ ዝተሓላለኸ ኣንፈት ኣብ ምሃብ፣ ከም ምዝንጋዕ በረራን ለውጢ ዝኣትውሉ በርን እንተጋጥም ኣድላዪ ሓበሬታ ኣብ ምሃብን ክሕግዝ'ዩ።

እዚ ቦርሳ፡ ባዕሉ ክንቀሳቀስ ዝኽእል፡ ምስሊ ዘለሊ ካሜራ ዝተገጠሞ፣ ካብ ርሕቐት ዓቐንን ኣንፈትን ብርሃን ዝፈሊ እዩ።

ኣስካላ ኣብ ዘለዎ ህንጻ ድማ፡ እቲ ተጠቃሚ ነቲ ቦርሳ ክትሕዞ ከም ዘለዎ ይሕብር።

ሕዚ ዘሎ ፈተነ "ዓቐኑ ከቢድ'ዩ" ትብል። ኣይቢኤም፡ እዚ ምህዞ ቅልል ዝበለ ክኸውንን እንተውሓደ ላፕቶፕ ኮምፒዩተር ክሕዝ ዝኽእልን ኾይኑ ንክምዕብል ይደፍእ ኣሎ።

ንፈተነ ድማ ኣብ 2020 ኣብ ቶክዮ ክዝርጋሕ'ዩ።

"ንብሕትኻ ምንቅስቓስ ዝበሃል ዚያዳ ከስተማቕሮ ስለዝደሊ እየ ብዘሕ ግዜይ ኣብዚ ምህዞ ዘጥፍእ ዘለኹ" ድማ ትብል እታ ዓይነ ስውእቲ መሃዚት።

ተወሳኺ ዛንታ