ቴክኖሎጂ ብሰባት ዝስርሑ ዝነበሩ ዕዮታት ብምትካእ ሓደጋ ይኸውን ኣሎ

ሮቦት

ምንጪ ስእሊ, Getty Images

ዝኾነ ዓይነት ዕዮ፡ ብፍላይ ድማ ክኸብድ ይኽእል'ዩ ተባሂሉ ዘይሕሰብ ስራሕ፡ ድሕሪ ሓሙሽተ ወይ ዓሰርተ ዓመት ብቴክኖሎጂ ክዕየ ይኽእል'ዩ።

"ሮቦታት ይመጽኡ ኣለው" ብዝብል ኣዘራራቢ መጽሓፉ ዝፍለጥ ጆን ፑሊያኖ፡ መጻኢ ዕጫ ዕዮታት ክትንብይ እንከሎ ከምዚ ይብል።

ንቅድሚት ሰባት ዝሰርሑዎም ዓውዲታት ስራሕ፡ ብፍላይ ድማ ናይ ፋብሪካ ስራሕቲ ብዘመናዊ ውጽኢታት ቴክኖሎጂ ክውረሱ'ዮም።

እዚ ዜና ሓድሽ ነገር'ኳ እንተዘይኮነ፡ ቴክኖሎጂ ክትክኦም'ዩ ተባሂሎም ዘይሕሰቡ መዳያት ግን ኣብ ሓደጋ'ዮም።

"ሓካይም ወይ ሰብ ሞያ ሕጊ፡ ሞይኦም ቴክኖሎጂ ክምንዝዖም'ኳ እንተዘይክኣለ፡ ተዛመድቲ ስራሕቲ ግን ኣብ ሓደጋ'ዮም"።

ፑሊያኖ፡ "ሰብ ሞያ ደሕንነት ኮምፒዩተር ኣብቲ ዝመጽእ ዘመን ልዑል ጠለብ ክህልዎም'ዩ፤ ብፍላይ ድማ ጥቕዓት ሳይበር ኣቐዲሞም ክግምቱን ክከላኸሉን ዝኽእሉን" ኢሉ ይኣምን።

"እዚ ማለት ግን ካልኦት ትርጉም ኣይክህልዎምን ማለት ግን ኣይኮነን' ይብል እቲ ጸሓፊ፡ ሰብ ሞያ ስነ ልቦና፣ ጥዕና ኣእምሮን ተዛመድቲ ዝኾኑ ክእለታት ዘለዎምን ዕዳግኦም እናዓበየ'ዩ ክመጽእ።

ምንጪ ስእሊ, Getty Images

ሕክምና

እዚ ሓሳብ ሓቂ'ዩ ኢሉ ዝብገስ ፑሊያኖ፡ ኣብ ዝማዕበላ ሃገራት ዝርከቡ ሰብ ሞያ ሕክምና፡ ጥዕና ብቴክኖሎጂ ተሓጊዙ ክሕሎ ስለ ዝኽእል ሞይኦም ኣብ ሓደጋ'ዩ።

ሰራሕተኛታት እዋን ሓደጋን መጥባሕትን ግን ካብዚ ሰስግኣት ድሒኖም ኣለው።

ሰብ ሞያ ሕጊ

ፑሊያኖ ከም ዝብሎ እንተኾይኑ፡ ኣብ ዝሽክርከር መንበር ኾፍ ኢልካ ብምዕሩግ ጠረጴዛ ተኸቢብካ ኣብ ዝስራሕ ዕዮ ዝውዕሉ ሰባት ወይለኦም።

ንሱ፡ ኣብ ዝተፈለየ ናይ ሕጊ ሓሳብ ዝተፈለየ ፍልጠት ዘይብሎም ሰብ ሞያ ሕጊ፡ ንሓዋሩ ወይለኦም ክብል መጠንቀቕታ ዝመስል ሓሳብ ሸው ኣቢሉ ኣሎ።

ሰብ ሞያ ስነ ህንጻ

"ንፉዓት" ተምሃሮ ጥራሕ ተሓርዮም ዝኣትውዎ ክፍሊ ትምህርቲ ስነ ህንጻ፡ ሰባት እዚ ሞያ'ውን ንመጻኢ ኣብ ሓደጋ ክኣቱ'ቱ ዝብል እንትሰምዑ፡ 'ኣብዚሕኻዮ ሕዝስ' ክብሉ ይኾኑ ይብል።

ነዚ መካትዒ ነጥቢ ገይሩ ዘልዕሎ ግን፤ ናይ ህንጻ ቅድታት ብቀሊሉ ኣብ ኢንተርነት ኣብ ዝርከበሉ ዓለም፡ ከመይ ኢሉ'ዩ "ኣርክቴክት" ኣዝዩ ተደላዪ በዓል ሞያ ዝኸውን? ዝብል'ዩ።

መሊኡ ግን ተስፋ ኣይቖረጸን። ኣዝዩ ዝተፈለየ ጥበባዊ ስራሕ ዝሰርሑ ሰብ ሞያ ኪነ ህንጻ ዘይድገም ቅዲ ክሰርሑ ስለ ዝኽእሉ ተስፋ ኣለዎም ኢሉ።

አካውንታንት [ናይ ሒሳብ ሰራተኛታት]

ኣዝዮም ዝተሓላለኹ ፈተናታት ምፍታሕ ዝኽእሉ ሰብ ሞያ ሒሳብ'ኳ ጸገም ኣይብሎምን።

እቲ ዝተለመደ ስራሕ ዝሰርሑ ሰራሕተኛታት ሒሳብ ግን፤ እቲ ዕዳጋ'ውን ኣይደልዮምን።

ምንጪ ስእሊ, Getty Images

ኣብረርቲ ሓይሊ ኣየር

ከምቲ እንርእዮ ዘለና፡ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ኲናት ኣብ ረብሓ ምውዓል ጀሚሩ'ሎ።

እዚ ድማ ንቕድሚት ዝቕጽል እምበር ጠጠው ዝብል ኣይኮነን።

ፖሊስ መርማርን

እዞም ሰብ ሞያ ኣይጠፍኡን፤ ተደላይነቶም ግን እናመንመነ እምበር እናወሰኸ ኣይመጽእን።

ኣብ ክንድኦም፡ ብፍላይ ምዕቡላት ሃገራት ዝተራቐቑ መሳርሕታት ብምጥቃም ገበን ምክልኻል ክመርጻ'የን።

ድለላ

ድለላ ዘይዛሪ ስራሕ ክመስለና ይኽእል ይኸውን። ኾይኑ ግን እንደልዮም ኣቑሑን ኣገልግሎትን፡ ብኢንተርነት ዘቕርቡ ድረ ገጻት ብዙሓት'ዮም።

ፑሊያኖ እዞም ዝጠቐሶም ዓውዲታት ስራሕ፡ ኣብተን ዝማዕበላ ሃገራት ናይ ምጥፋእ ሓደጋ ዘንጸላለዎም'ዮም'ኳ እንተበለ፡ ኣብ ከይዲ ኣብ ምዕባይ ናብ ዘለዋ ሃገራት'ውን ምምጽኦም ምግማት ዝኸብድ ኣይኮነን።

እዚ ዘበን "ዘመነ ቴክኖሎጂ" እንዶ ኣይኮነን!?