ኢትዮጵያ፡ ግንባር ሓርበኛታት-ጉንበት7 ፈሪሱ ከምብሓድሽ ክጣየሽ 'ዩ ተባሂሉ

ኣርማ ሓርበኛታት-ጉንበት7

ምንጪ ስእሊ, AG7

ተቓዋሚ ውድብ ሃርበኛታት-ጉንበት ሸውዓተ፡ ስያምኡን ቅርፁን ብምቕያር ከም ሓድሽ ክጣየሽ ከም ዝኾነ ተገሊፁ።

እቲ ግንባር፡ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ቀዳምን ሰንበትን፡ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ህዝባዊ መድረኻት ከካይድ'ዩ።

ኣብቶም መድረኻት፡ መሪሕነት እቲ ሰልፊ ናብ ኢትዮጵያ ክኣትዉ ከለዉ ህዝቢ ንዝገበረሎም ኣቀባብላ ከምዘመስግኑን፡ ኣብ ምጥያስ እቲ ሓድሽ ሰልፊ ንዝለዓሉ ሕቶታት መልስን መብርህን ከምዝህቡን ምኽትል ሓላፊ ግዚያዊ ኣወዳድባ እቲ ግንባር ኣይተ እዮብ መሳፍንት ንቢቢሲ ተዛሪቡ።

ከምኡ'ውን እቶም መድረኻት ሓደሽቲ ኣባላት ንምምልማል ከም ዝዓለመ እቲ ምክትል ወሲኹ ሓቢሩ።

እቲ ዝጣየሽ ሓድሽ ሰልፊ፡ 'ፖለቲካዊ ዜግነት'ን 'ማሕበራዊ ፍትሕ'ን ዝብሉ ክልተ ዓንድታት ሒዙ ከም ዝቐውም ዝሓበረ እቲ ምኽትል ሓላፊ፡ ኣብ ኣወዳድብኡ'ውን ካብ ታሐዕቲ ንላዕሊ ከምዝኸውን ኣረዲኡ።

"ነዚ ንምግባር ኣብ ታሕቲ ዝቖሙ ኣወዳድባታት ኣቐዲሞም ክፍጠሩ ይግባእ። ኣብ ኢትዮጵያ 540 ናይ መረፃ ወረዳታት ኣለዉ፤ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ድማ 23 ኣለዉ። ስለዚ ኣብ ነብሲ ወከፍ ወረዳ ናይቲ ሰልፊ ናይ ነበርቲ መሓውር ምምስራት ኣድላዪ ኮይኑ'ሎ። ነዚ ዘፈፅሙ ሰባት መዲብናለ'ና።"

ግምባር ሓርነት ጉንበት ሰውዓተ ናብ ዓዲ ካብ ዝኣቱ፡ ከም ሓደ ሕጋዊ ናይ ፖለቲካ ውድብ ኣብ ቦርድ መረፃ ኣይተመዝገበን ዘሎ። ኣይተ እዮብ ነዚ ከም ምኽንያት ዘቐምጦ ነገር ምቕያር ስም'ዩ። በቲ ሐዚ ዘለዎ ስያመን አወዳድባን ናይ ምምዝጋብ ዕላማ ከምዘይብሉን ድማ እቲ ሓላፊ ኣብሪሁ።

"ምስ ካልኦት ተመሳሳሊ ዕላማ ዘለዎም ብምዃን ሓድሽ ሰልፊ ናይ ምጥያስ ትልሚ'ዩ ዘለዎ። ስለዚ እቲ ሓድሽ ሰልፊ'ዩ ክምዝገብ። እቲ ሓድሽ ገና ስም ኣይተወሃቦን ዘሎ፤ ምኽንያቱ ኣብ ነብሲ ወከፍ ኣካይዳ ምጥያስ ሰልፊ፡ ኣባላት'ዮም ተሳተፍቲ ክኾኑ። ውሳነታት ዘሕልፉን መሪሕነት ዝመርፁን ኣባላት'ዮም። እቲ ሓፈሻዊ ጉባኤ'ውን ካብኦም'ዩ ክምረፅ። ኣብ እዋን ምስረታ ግን እቲ ስም ክወሃቦ'ዩ።" ኢሉ።

ኩነታት ናይቶም ካብ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ዝኣተዉ ኣባላት ሰራዊት ብምዝምልከት ሕቶ ዘቕረብናሉ ኣይተ እዮብ መሳፍንት፡ እቶም ዝበዝሑ ኣብ መዓስከር ከምዘለዉ፡ ዝተወሰኑ ድማ ምስ ስድርኦም ከም ዝርከቡ ሓቢሩልና።