ያኒክስ ፓላስ፡ ኣብ ዓለም ኣብ ጉግል ብበዝሒ ዝተኣለሸ ድራማ

ቀንዲ ተዋሳኢቲ እቲ ድራማ ዊ ይንጉላ

ምንጪ ስእሊ, IQiyi

መግለጺ ስእሊ,

ቀንዲ ተዋሳኢት እቲ ድራማ ዊ ይንጉላ

ፍቕርን ፅልእን ዘለዎ፣ ሕነ ምፍዳይን ምምራዝን ከምኡ'ውን መቕተልቲ ዝረአዮ'ዩ። ህጻናት እንትቕተሉ'ውን የርእይ፤ ግን ድማ ተኸታታሊ ድራማ ቴሌቭዥን።

እዚ ታሪኽ ያኒክስ ፓላስ ኣብ ቻይና ዝተሰርሐ ድራማ ኾይኑ፡ ኣብ 2018 ኣብ ጉግል ብበዝሒ ካብ ዝተኣለሹ ተኸታታሊ ድራማ ቴሌቭዥን ዓለም፡ ቁፅሪ ሓደ ኾይኑ።

እዚ ዝኸውን ዘሎ ግን፡ ጉግል ኣብ ቻይና ዕፁው ኮይኑ እንተሎ እዩ።

እቲ ናይ መአለሺ መሳርሒ ከም ዘርእዮ፤ እቲ ድራማ ብበዝሒ ዝተደለየ ኣብ ሲንጋፑር፡ ማሊዥያ፡ ብሩኒን ሆንግ ኮንግን ኣብ ዝኣመሰላ ሃገራት ኤዥያ እዩ።

ኣብ ውሸጢ ቻይና'ውን እንተኾነ ከምኡ ብበዝሒ ሰባት ከም ዝኣለሽዎ ምፍላጥ ተኻኢሉ።

እዚ ድራማ ቅድሚ ናብ ዕዳጋ ዓለም ቅልቅል ምባሉ፡ ክሳብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ፡ 'ኢቂ' ኣብ ዝተብሃለ ፊልሚታት ዘርኢ ናይ ቻይና መርበብ ገፅ፤ ካብ 15 ቢልዮን ግዜ ንላዕሊ ብተደጋጋሚ ተራእዩ።

ምንጪ ስእሊ, IQiyi

ከምኡ ድማ፡ ን39 መዓልታት ዝኣክል ኣብ ድረ ገጽ ቀዳማይ ኮይኑ ተራእዩ።

70 ክፋል ዘለዎ እዚ ድራማ፡ ኣብ 1700ታት 'ያንዢ ፓላስ' ኣብ ዝተብሃለ ቤተ መንግስቲ ቻይና ኣብ መንጎ ኣንሽቲ እቲ ንጉስ፡ ስልጣን ንምዕታር ዝግበር ንሕንሕ ዘርኢ እዩ።

ኣብቲ ድራማ ቀንዲ ተዋሳኢት ኮይና እትሰርሕ፡ ጓል ድኻ ቤተሰብ ኮይና ቀስ ብቐስ ናብቲ ዝለዓለ ደረጃ ወፂኣ በቲ ንጉስ ክትፍቶን ክትክበርን ዝኸኣለት እያ።

ሃን ኣብ ዝበሃሉ ዓሌት ዝነበረ ስርወ መንግስቲ፡ ብሕታዊት ንንግስና ዝበቕዓት ሰበይቲ ካብ ካልኦት ደቂ ኣንስትዮ ቻይና ብተፃራሪ፤ ጅግናን ልዑል ዓርሰ ምትእምማን ዘርአየት እያ ኣብቲ ድራማ።

ኣብ ራድዮን ቴሌቭዥንን ቻይና ዝቃልሑ ድራማታትን ፊልሚታትን፡ ፈለማ በ'ቅድመ-ምርመራ' ክሓልፉ ዘለዎም እንትኸውን፡ እዚ ድራማ ግን፡ ኣቐዲሙ ኣብ ናይ ኦንላይን መርበብ ሓበሬታ እዩ ተቓሊሑ።

መግለጺ ቪድዮ,

ዓብይ መንደቕ ቻይና ኣብ ሓደጋ